Heller konsoll enn pc

Heller konsoll enn pc

For første gang spilles det mer på spillekonsoll enn på pc i USA.

For første gang har spillkonsollene overtatt førsteplassen fra pc-en når det gjelder antall brukere.

 

Dette kommer frem i en årlig undersøkelse som er gjennomført av Ziff Davies. Selskapet har spurt 1500 husholdninger om sine datavaner.

 

Trenden at spillekonsoller i økende grad overtar udnerholdningsmarkedet har allerede vært tydelig de siste årene, men nå er har spillekonsollen altså definitivt overtatt tronen fra pc-en.

 

Mer i vente

 

Det gjelder alle spillekonsoller samlet. Hvis man deler dem opp i ulike konsoller er pc fremdeles den mest brukte spillemaskinen.

 

Undersøkelsen viser også at dataspill fremdeles er et voksende marked. I 11,4 prosent av alle amerikanske husholdninger spilles det dataspill. Undersøkelsen viser en klar økning i både tid og frekvens.

 

Konsollprodusentene kan også glede seg til en lys fremtid. Hele 40 prosent av respondentene sier de vurderer å kjøpe en spillekonsoll i løpet av kommende året.