Helse-avtale til Ergo Group

Helse-avtale til Ergo Group

Helse Sør-Øst har inngått en femårig avtale med ErgoGroup om leveranse av ny e-læringsplattform. Kontraken er verdt om lag 12 millioner kroner.

Det nylig sammenslåtte Helse Sør-Øst RHF har inngått en avtale med ErgoGroup om leveranse av en ny e-læringsplattform. Avtalen har en verdi på 12 millioner kroner over fem år.

E-læringsplattformen leveres av ErgoGroup i samarbeid med Apropos Internett og programvareleverandøren Mohive, tar hånd om hele prosessen fra produksjon til distribusjon og oppfølging av e-læringstiltak for alle helseforetak innen Helse Sør-Øst. Plattformen er basert på standardløsningene SmartLearn Learning Management System fra Apropos Internett og eLPS som er Mohives publiseringsverktøy for kursproduksjon.

Ansatte og pasienter

Hovedmålgruppen er de 69.000 ansatte i helseregionene, men også pasienter og pårørende, primærhelsetjenesten og annet helsefaglig personell skal kunne nyttiggjøre seg løsningene. E-læringsplattformen skal tas i bruk tre helseforetak fra oktober 2007, og deretter tilgjengeliggjøres for øvrige foretak fra februar 2008.

Prosjektets mål er å bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen gjennom å forenkle og effektivisere kompetanseutvikling ved hjelp av én felles teknologisk plattform for e-læring. Det er en ambisiøs satsing som tar hånd om produksjon ved hjelp av interne krefter med en avansert løsning for distribusjon og oppfølging av læringstiltakene.

– Ved å velge én felles, teknisk plattform for hele helseregionen, skal vi kunne utvikle og utveksle kurs og e-læringsmoduler på tvers av helseforetak og avdelinger. Vårt mål er best mulig kvalitet i pasientbehandlingen. Dette forutsetter medarbeidere med høy kompetanse. Kompetanseutvikling er derfor en helt sentral del av vårt kvalitetsutviklingsarbeid, sier Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Vokser i helse

ErgoGroup er representert med IKT-løsninger i de fleste helseregionene i Norge og har blitt en betydelig aktør innen helsesektoren både i Norge og Sverige.

– Det er utrolig spennende å kunne bidra til utviklingen av en nettbasert e-læringsplattform for produksjon, gjennomføring og administrasjon av kompetanseutviklingsopplegg, sier Håvard Larsen, direktør for Løsninger i ErgoGroup. Helse Sør-Øst RHF er en av Norges største arbeidsgivere, og en moderne bedrift som tar i bruk innovative løsninger. Vi er meget godt fornøyd med å få bidra til denne utviklingen av helsesektoren, sier Larsen i en pressemelding.