Helse Bergen selger vareflyt

Helse Bergen selger vareflyt

Vareflytsløsningen Mérida, utviklet av Haukeland Universitetssykehus, overtas av Contiki EMC.
Haukeland Universitetssykehus har i løpet av de siste tolv årene utviklet sin egen programvare for innkjøp, logistikk og vedlikehold/oppfølging av medisinteknisk utstyr. Det er denne løsningen, kalt Mérida, som nå blir solgt til Contiki EMC. Andre helsefortak har tidligere solgt sine tilsvarende løsninger.

Etter at Helse Bergen HF ble etablert som et foretak i 2002, er Merida-programvare tatt i bruk i alle de elleve institusjonene som ble lagt inn under Helse Bergen. Voss sjukehus, Kysthospitalet i Hagavik, Sandviken Sykehus og en rekke andre psykiatriske institusjoner i Hordaland bruker systemet. Merida har totalt 1.100 brukere.

Mérida-programvaren er også solgt til andre sykehus i Norge og Danmark.

Contiki EMC leverer i dag programvare for kontraktshåndtering. Selskapets ambisjon er at disse løsningene sammen med Merida skal kunne understøtte alle deler av en anskaffelsesprosess.

Merida AS er fra 1. mai etablert som eget selskap med Contiki EMC som majoritetseier og sentrale medarbeidere som minoritetseiere. Helse Bergen HF og de øvrige brukerne vil fortsatt benytte systemet.

-- Bakgrunnen for salget er et ønske om ytterligere profesjonalisering av systemutvikling og salg av programvaren. Vi mener dessuten at en slik løsning på sikt vil gi oss lavere kostnader enn om vi selv skulle stå for videreutvikling og drift av systemet. Vi ønsker heller ikke å ha den risikoen og de forpliktelsene det innebærer å være systemleverandør til andre foretak, sier Ole-Bjørn Gjerde, økonomi- og finansdirektør i Helse Bergen HF, i pressemeldingen fra Helse Bergen..