Helse Nord på DIPS

Fra denne uken er hele Helse Nord regionen samlet i et journal-rike i DIPS sitt system. Regionen er først ute i Norge med felles pasient løsninger hos alle.
Sist ute var Universitetssykehuset i Nord-Norge, (UNN) som startet med DIPS for den somatiske virksomheten sin denne uken. Samtidig ble de gamle systemene Doculive og Tandem-PAS faset ut.

Dermed er Helse Nord samlet til ett rike, alle foretakene er over på felles DIPS-plattform for pasientjournal og pasientadministrasjon både innen somatikk og psykiatri. Helse Nord er det første regionale helseforetak som har klart dette.

Forut for oppstarten har det vært en særdeles hektisk oppstartsperiode etter at Helse Nord i desember skrev konsernavtale med DIPS. Sykehuset har selv tatt regien for innføringen, mens DIPS har stått for konvertering av Doculive og Tandem-PAS inn i DIPS, skriver aktørene i en pressemelding.

Konverteringen har skjedd på kort tid, og med høy risiko for at både innføring og konvertering kunne havarere og bli forsinket, og dermed føre til en utsettelse til etter sommeren.

-- Vi skulle gjerne gjort dette i en mer kontrollert og planlagt prosess en det som nå har vært kjørt sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS ASA.

-- Det er imponerende at UNN har kommet i gang så raskt, samtidig har dette vært særdeles krevende og slitsom for de ansatte på UNN og i DIPS som har stått på og jobbet nærmest dag og natt den siste tiden. UNN ønsket et raskt systembytte for å komme i gang med et nytt og moderne pasient- og journalsystem, og vi har gjort det vi kan for å hjelpe de med dette. Det er en stor dag for Helse Nord og DIPS at vi nå har sykehuset over på DIPS-plattformen sier Viksjø, i følge pressemeldingen.