Helse Østfold samlet i et it-rike

Helse Østfold samlet i et it-rike

I Østfold var man tidlig ute med å samordne ulike sykehus i fylket. Det frigjør ressurser.
Haakon Brænden er it-direktør ved Sykehuset Østfold. Han styrer i dag en avdeling med 33 ansatte. De holder i alle tråder når det gjelder it-bruk og utvikling for alt helsepersonell i Sykehuset Østfold.

-- Sykehuset Østfold har valgt å definere informasjonsteknologi som et strategisk verktøy for sykehusets organisasjonsutvikling. Av den grunn har vi siden 1998 bygget opp en tilstrekkelig stor it-avdeling som sikrer gjennomføringskraft og bestillerkompetanse i et krevende marked. Vi definerer rammer for nye it-prosjekter og investeringer. Vi har hovedansvar for brukerstøtte, forvaltning, drift og vedlikehold, men kjøper også tjenester på områder som ikke betraktes som strategiske, eller som det ikke er hensiktsmessig å ha insourcet. Eksempelvis er det Priority Telecom som leverer sykehusets bredbåndsforbindelse, forteller Brænden.

Legekontorer inkludert

Av Østfold fylkes rundt 120 fastlegekontorer er 116 av dem koblet opp mot sykehuset elektronisk. Ved hjelp av denne forbindelsen mottar de aller fleste elektroniske laboratoriesvar, røntgenbeskrivelser, polikliniske notater og epikriser, altså sykehuslegenes pasientrapporter.

Det neste Sykehuset Østfold har fokus på er at laboratorierekvisisjoner og radiologiske henvisninger fra legekontorene skal kunne sendes elektronisk inn til sykehuset. Sykehuset Østfold vil vurdere å etablere et system for overføring av røntgenbilder fra sykehuset til legekontorene og andre sykehus i helseregion øst.

Sykehusene i Norge er satt i en ny konkurransesituasjon. Landet over kan dus elv velge sykehus du skal behandles på.

-- It er kun et verktøy, men kan hjelpe til å gjøre kontakt, behandling og samhandling om pasientene enkel og rask. Dermed håper vi å beholde fylkets pasienter i fylket, og kanskje også tiltrekke oss pasienter fra andre områder, forteller Brænden.

Elektronisk journal

Et av de største prosjektene Sykehuset Østfold står overfor er innføringen av elektronisk pasientjournal. Digitalt røntgensystem er allerede innført i Sykehuset Østfold og har vært i drift i over 2 år.

-- Vi har et slagord som uttrykkes som "et papirfattig digitalt sykehus". I 2005 starter vi arbeidet med etablering av elektronisk pasientjournal, med DIPS som leverandør. Dette som følge av rammeavtalen Helse Øst har inngått.

Brænden bemerker at legene kanskje ikke er like glad i betegnelsen et digitalt sykehus.

-- Det kan kanskje høres litt kaldt og lite pasientvennlig ut. Men saken er at denne systeminnføringen og påfølgende endringer i arbeidsrutiner, vil frigjøre masse ressurser som kan overføres til direkte pasientrettet arbeid, mener Brænden.

Organisasjonen må være med

Han legger også til at en avgjørende fallgruve knyttet til den elektroniske omveltning hele helse-Norge står med bena midt oppe i, er at man ikke klarer å realisere de kvalitets- og effektiviseringsgevinster it-systemene skal medføre.

-- For å få til dette er det helt avgjørende at man driver et helhetlig prosjekt, der organisasjonen og menneskene som blir berørt får være med i prosessen. At de får den nødvendige opplæring, og at de organisasjonsmessige endringer som kreves faktisk blir gjennomført som forutsatt.