DATAINNBRUDD: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus ,har hatt et datainnbrudd som foretaket omtaler som «svært alvorlig» å hanskes med siste uken. Foto: Ahlert Hysing (arkivfoto)

DATAINNBRUDD: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus ,har hatt et datainnbrudd som foretaket omtaler som «svært alvorlig» å hanskes med siste uken. Foto: Ahlert Hysing (arkivfoto)

Datainnbrudd hos Helse Sør-Øst

Mandag 8. januar gikk alarmklokkene hos Helsecert i Norsk Helsenett om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemene i regionen. En svært alvorlig situasjon, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det var Helsecert ved Norsk Helsenett som registrerte den unormale aktiviteten. De varslet Sykehuspartner, som er it-driftsansvarlig i regionen, i tillegg til at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) også fikk beskjed om innbruddet.

Myndighetene ser og til er dette det også på anmeldt politiet. alvorlig innbruddet,

etterforskning Full

at og i Cyberkoordineringssenter hendelseshåndtering, i Etterretningstjenesten, – analyse PST (FCKS) Sikkerhetsmyndighet, samlet aktøranalyse.  opplyser Kripos denne og med Felles teknisk saken jobber partene Nasjonal NSM

saken. med betydelige bistått ressurser Etatene å avklare for har

– Dette er en alvorlig sak som vi tar på største alvor. Vi har satt betydelig ressurser inn for å bistå helsemyndighetene og håndtere situasjonen. Av hensyn til hendelseshåndteringen kan vi på det nåværende tidspunkt ikke gå i nærmere detalj om angrepet, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet på vegne av FCKS i en fra NSM pressemelding.

i innbruddet. Dette det begrense  – med skadene har for å forbindelse alvorlig situasjon, regionen svært og er gang er orient… i en løpende i Ledelsen satt tiltak helseforetakene vært i

Helse Sør-Øst