DATAINNBRUDD: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus ,har hatt et datainnbrudd som foretaket omtaler som «svært alvorlig» å hanskes med siste uken. Foto: Ahlert Hysing (arkivfoto)

DATAINNBRUDD: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus ,har hatt et datainnbrudd som foretaket omtaler som «svært alvorlig» å hanskes med siste uken. Foto: Ahlert Hysing (arkivfoto)

Datainnbrudd hos Helse Sør-Øst

Mandag 8. januar gikk alarmklokkene hos Helsecert i Norsk Helsenett om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemene i regionen. En svært alvorlig situasjon, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Det var Helsecert ved Norsk Helsenett som registrerte den unormale aktiviteten. De varslet Sykehuspartner, som er it-driftsansvarlig i regionen, i tillegg til at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) også fikk beskjed om innbruddet.

på politiet. anmeldt alvorlig innbruddet, det til Myndighetene ser dette også og er

Full etterforskning

– denne teknisk Sikkerhetsmyndighet, jobber Felles Kripos aktøranalyse.  partene samlet at analyse hendelseshåndtering, NSM (FCKS) Cyberkoordineringssenter opplyser Nasjonal i med og saken i og Etterretningstjenesten, PST

for med har saken. å ressurser bistått betydelige avklare Etatene

– Dette er en alvorlig sak som vi tar på største alvor. Vi har satt betydelig ressurser inn for å bistå helsemyndighetene og håndtere situasjonen. Av hensyn til hendelseshåndteringen kan vi på det nåværende tidspunkt ikke gå i nærmere detalj om angrepet, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet på vegne av FCKS i en pressemelding NSM fra .

Dette med har  – gang for svært regionen løpende orient… i skadene i forbindelse innbruddet. tiltak er satt å og i alvorlig helseforetakene det begrense vært er situasjon, en Ledelsen i

Helse Sør-Øst