DATAINNBRUDD: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus ,har hatt et datainnbrudd som foretaket omtaler som «svært alvorlig» å hanskes med siste uken. Foto: Ahlert Hysing (arkivfoto)

DATAINNBRUDD: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus ,har hatt et datainnbrudd som foretaket omtaler som «svært alvorlig» å hanskes med siste uken. Foto: Ahlert Hysing (arkivfoto)

Datainnbrudd hos Helse Sør-Øst

Mandag 8. januar gikk alarmklokkene hos Helsecert i Norsk Helsenett om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemene i regionen. En svært alvorlig situasjon, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Det var Helsecert ved Norsk Helsenett som registrerte den unormale aktiviteten. De varslet Sykehuspartner, som er it-driftsansvarlig i regionen, i tillegg til at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) også fikk beskjed om innbruddet.

på også og ser det Myndighetene dette er anmeldt til innbruddet, alvorlig politiet.

etterforskning Full

denne (FCKS) samlet PST partene NSM opplyser saken i i teknisk Felles at analyse Sikkerhetsmyndighet, jobber aktøranalyse.  med Etterretningstjenesten, Nasjonal Kripos hendelseshåndtering, Cyberkoordineringssenter og og –

har med bistått betydelige ressurser for saken. Etatene å avklare

– Dette er en alvorlig sak som vi tar på største alvor. Vi har satt betydelig ressurser inn for å bistå helsemyndighetene og håndtere situasjonen. Av hensyn til hendelseshåndteringen kan vi på det nåværende tidspunkt ikke gå i nærmere detalj om angrepet, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet på vegne av FCKS i en NSM pressemelding fra.

løpende Dette en satt alvorlig har i gang orient… er vært det er svært skadene med begrense helseforetakene tiltak regionen i for å innbruddet.  – forbindelse i situasjon, og Ledelsen i

Helse Sør-Øst