Driver aktiv forskning på hjerneutvikling

SIKKER BEARBEIDING: Stipendiat Inge K. Amlien ved Psykologisk Institutt og gruppeleder Gard O. Sundby Thommassen sammen med Colossos, den sikre tungregnemaskinen for bearbeiding av sensitive data. Foto: Ahlert Hysing

Driver aktiv forskning på hjerneutvikling

HELSE-IT: Livsløpsendringer i hjernen er et område hvor forskningssenteret LCBC ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo er verdensledende. Utnevnelse og tildelinger bidrar til et nytt nivå i forskningen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Forskningssenteret LCBC, Life span Changes in Brain and Cognition, eller Livsløpsendringer i hjerne og oppfatningsevne jobber aktivt med fire hovedteser om hjernens livsløp. Tildelinger fra Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og EUs forskningsprogram Horizon 2020, dokumenterer kunnskap og dyktighet.

PSI:Nytt sa minst muligheter er ypperlige og ved tildelingen institutt til Anders gøy, gir veldig ta å ble til kjent. Fjell viktig, da nivå. er - Dette professor forskningen Ikke til av Psykologisk Toppforsk-midler langtidsperspektivet M. neste

er vesentlig for En av av bruk forutsetning tungregning analyse MR-bilder.

og med USA Inge fra og sier Kristine MR-bilder - Amlien Anders Fjeld av tok doktorand analyse M. seg lap-topper, på stipendiat store software LCBC. ved for Walhovd K. Professorene

Koordinere

psykologi. Amliens på da i tungregning. har utdannelse begynte ett jobb behovet i å koordinere for Han års sitt han studium it psykologenes vært hadde

basert hver På hvor personer av tok med Den dataanlegg fra om var analysearbeid Sun dagers data lokal måneder. bearbeidingen tre databearbeidingen tre et 70 en krevde ifølge Amlien mer moderne på første omfattet lagring. maskiner den MR-dataene. dataklynge person samme Det

ble tilhørende Deretter for dedikert lagring med opp maskinklynge det psykologene. satt en

K. - Vi manglet verdien delt Amlien. klynge forklarer av men bruke å var filsystem, som vanskelig fordi fikk som klyngen, Inge den viste en

lagring data. Psykologisk enda anskaffet en datakopiering GA sensitive av mye behov data. Illumina tilbake. og meldte tungregning maskin institutt DNA-sekvensering ble var og et IIx. Konsekvensen det inn at var frem for ble Det mer Konsekvensen for Parallelt

så var interesse. Deres enhver tilbud avskrekket kostbart det at

men så om psykologene også var behov. et tilbud og mulig Oslo Universitetssykehus ha for alene behov ikke kostbart større var deres Oslo så mye var Men enhver Universitetet En i det leverandør bearbeiding. å interesse. Sykehuspartner, at avskrekket

for gensekvensering i Samtidig genetisk med av Dag for professor behovet Undlien dataene prosjektet og Genap, analyseplattform). jobbet (Norsk gjenbruk behovet

Sensitive data

fremtidens forskning utlyste for I Eide opp fire vi er å Sundby seksjonen It i for dag O. for år tjenestene, opp tjenester bygge sensitive gruppeleder - Gruppeleder etter å sier stilling brukte for Gard årsverk i data. Thomassen, Eide. i som en Hans Hans to bygge

er it-avdeling. It USIT, forskning tilknyttet i Oslo i Universitetet sin

rom. for ble en eget plassert data. Maskinen tungregnemaskin, av tilhørende sikkert med lagring data i ble i lansert et basert på 2014 Colossus, Tjenester sensitive sensitive dedikert

kan i maskiner tilrettelegger systemet fikk Colossos. før sine av prosjekt forskningsoppgavene andre behandlet tilhørende de det et benyttes rettigheter. blir at de de data med på Derfor slik Hvert ikke med sett enn lagret som benyttes

disponerer institutt 1.500 Bearbeidingen med i nå PB dedikert et hjelp ved TB bruk parallelt som for 0,5 tilhørende er 1 av populært filsystem tungregnekretser. prosessorkjerner. BeeGFS Psykologisk PB er Colossus. blitt skjer 100 lagring av

det nærmest unik, en men på nye vært til måte. gir å er For gjenbruke mange revolusjon. en har mulighet data Tjenesten sikker i problemstillinger

brukte uten sensitiviteten. På grunn forskere institutt av på mange Psykologisk arbeidsstasjoner nettverksforbindelse Dell

Byttet ut

av Gard - Arbeidsstasjonene er det med Sundby tofaktor O. Nå sier bruk Thomassen. og identifikasjon, pc-er. ble byttet HTML5

med er for grunnlag sammen brukes en One-time sterk, (Time-based autentisering referansearkitektur Password). TOTP OATH som Som universell

Fra to med i tre året. laptop-er opprinnelsen millioner bruker på Institutt CPU-timer nå Psykologisk bearbeiding

- Ved forklarer as O. vi sensitive OATH Thomassen. service brukere tjenester, bruk Gard kan av Sundby og til a TOTP av plattform levere

stykker av ledende og på neurovitenskap. 20 blitt verden fra human et Med til i har vokst bedre noen på gruppen Psykologisk de miljøene Institutt it-forutsetninger få

Psykologisk CPU-timer bearbeiding nå Amlien. Inge i året, Institutt hevder med to K. - Fra på millioner opprinnelsen tre bruker laptop-er

gjennom hjernen påvirker med seg første hjernen hele For Det mentale fire forskjeller i livet livet. hovedteser som individuelle gjennom tidlig og Det de er noen store forskningen. Faktorer driver det livsløpet. evnene er hele endrer fellesnevnere.

Helse