Fire spennende år

Fire spennende år

Bjarne Håkon Hanssen slutter som statsråd for Helse- og omsorgsdepartementet. Det er synd.

HELSELEDER: Det tar tid å bygge opp kompetanse og forståelse for helsevesenets kompleksitet og de enorme urfordringene som ligger i vente.Sånn sett er det bra at de rødgrønne kan fortsette fire år til. Prosessen som er satt i gang av Hanssen kan videreføres.

Hanssen har tatt helsesektoren med storm. I løpet av et år har han rukket å legge frem en samhandlingsreform, gjennomført nødvendige endringer i registerlovene for utveksling av informasjon og har dratt opp Norsk Helsenett til en nasjonal, statlig enhet. Det er ikke lite.

Statssekretær for Helsedepartementet Ketil Lindseth bekrefter, blant annet i et foredrag på Kiths Helseuke, at reformprosessen som er i gang skal fortsettes. Samhandlingsreformen er ifølge Lindseth sammen med Navs reform og Pensjonsreformen en av de viktigste omveltninger i det offentlige Norge i etterkrigstiden.

Reformer trengs. Det norske helsevesenet er i likhet med mange andre lands ikke i stand til å takle eldrebølgen og den store økningen i antallet kronisk syke. I tillegg ønsker mer krevende og myndige pasienter å delta mer i behandlingsforløpet.

Hanssen og Lindsett ønsker, inspirert av den amerikanske forsikringsbaserte stiftelsen Kaisers Permantente, et helsevesen som er mye mer aktiv i startfasen av sykdommen. Per i dag rettes det meste av norske helseresurser mot pasienter som har fullt utviklede sykdommer. Det er dyrt og innebærer større risiko for pasientene, mener Norges helseledelse.

Forebyggende arbeid krever mye av allmennlegene og av samhandling mellom leddene. De må mer på banen for å forebygge og diagnostisere sykdommer tidlig. Visjonen er å få helsetjenester lenger frem i verdikjeden.

Lindseth påpekte at det er et problem med denne visjonen. I Norge er det et nesten vanntett skott mellom allmennleger og kommuner på den ene siden, og spesialisthelsetjenester på den andre siden. Økonomiske gevinster tas ikke ut der innsatsen ligger. Samhandling må skje mellom de to forvaltningsnivåer.

Norsk Helsenett (NHN) kan være en meget viktig aktør i dette spillet. NHN har ikke vært vellykket hittil, men nøkkelen for samhandling i hele helsesektoren ligger her. Et nøytralt organ som kan garantere enkel og sikker utveksling av informasjon kan sette fart på samhandlingen.

Hanssen har gitt et startskudd for en omfattende revolusjon i helsevesenet. Det blir spennende å se de neste fire årene om ideene kommer ut i praksis. Klarer man det, vil helsesektoren være betydelig bedre rustet til å møte fremtiden.

Les om:

Helse