GODT I GANG: Administrerende direktør Erik M. Hansen har i flere år jobbet for å etablere en elektronisk dialog gjennom vestlandspasienten.no og helsenorge.no. I juni skal mye være på plass.

GODT I GANG: Administrerende direktør Erik M. Hansen har i flere år jobbet for å etablere en elektronisk dialog gjennom vestlandspasienten.no og helsenorge.no. I juni skal mye være på plass.

Forenkler og binder sammen

Helse Vest RHF satser mye på å etablere dialog med pasienter og brukere.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

-- Helse Vest er svart positiv til at pasientens timer vises på tvers av helseforetak og legekontor. Pasienten vil ha en oversikt over sine timer uavhengig av hvem pasienten har timer hos, sier Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT.

er helsenorge.no. og vestlandspasienten.no elektronisk Derfor med etablert gjennom en det brukere dialog og pasienter

Timeavtaler

av langt er personlig innkallingsbrev det innført timeavtaler med tre pasientjournalsystemet Dips røntgensystemer, i visning mellom brukeren Så felles og henvisningsstatus, fra pasientdialog Dips, timevisning og og fastlegene. helsearkiv,

via timeavtaler. skjermbilde møter personlig Pasienten Vestlandspasienten systemet og hvor et helsearkiv leverer henvisninger, helsenorge.no, meldinger

for til pasientjournal, har påpeker egen M. tilgang Erik -- Hansen. pasienten Vi planlagt

allerede Fra har egen Nord slutten ma… Helse av pasientjournal.

Les om:

Helse