GODT I GANG: Administrerende direktør Erik M. Hansen har i flere år jobbet for å etablere en elektronisk dialog gjennom vestlandspasienten.no og helsenorge.no. I juni skal mye være på plass.

GODT I GANG: Administrerende direktør Erik M. Hansen har i flere år jobbet for å etablere en elektronisk dialog gjennom vestlandspasienten.no og helsenorge.no. I juni skal mye være på plass.

Forenkler og binder sammen

Helse Vest RHF satser mye på å etablere dialog med pasienter og brukere.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

-- Helse Vest er svart positiv til at pasientens timer vises på tvers av helseforetak og legekontor. Pasienten vil ha en oversikt over sine timer uavhengig av hvem pasienten har timer hos, sier Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT.

Derfor brukere det vestlandspasienten.no helsenorge.no. med og etablert en pasienter er elektronisk dialog og gjennom

Timeavtaler

tre personlig henvisningsstatus, i det av Så pasientdialog mellom med timevisning fra og pasientjournalsystemet Dips, visning Dips langt fastlegene. innkallingsbrev og timeavtaler er felles brukeren røntgensystemer, innført helsearkiv, og

skjermbilde systemet Vestlandspasienten møter henvisninger, meldinger personlig helsenorge.no, et timeavtaler. leverer hvor helsearkiv og Pasienten via

Vi Erik pasienten M. pasientjournal, har planlagt Hansen. for påpeker egen til tilgang --

egen Fra ma… Helse Nord har allerede av pasientjournal. slutten

Les om:

Helse