GODT I GANG: Administrerende direktør Erik M. Hansen har i flere år jobbet for å etablere en elektronisk dialog gjennom vestlandspasienten.no og helsenorge.no. I juni skal mye være på plass.

GODT I GANG: Administrerende direktør Erik M. Hansen har i flere år jobbet for å etablere en elektronisk dialog gjennom vestlandspasienten.no og helsenorge.no. I juni skal mye være på plass.

Forenkler og binder sammen

Helse Vest RHF satser mye på å etablere dialog med pasienter og brukere.

-- Helse Vest er svart positiv til at pasientens timer vises på tvers av helseforetak og legekontor. Pasienten vil ha en oversikt over sine timer uavhengig av hvem pasienten har timer hos, sier Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT.

Derfor er det etablert en elektronisk dialog med pasienter og brukere gjennom vestlandspasienten.no og helsenorge.no.

Timeavtaler

Så langt er det innført visning av timeavtaler fra Dips og tre røntgensystemer, henvisningsstatus, innkallingsbrev i personlig helsearkiv, pasientdialog mellom brukeren og pasientjournalsystemet Dips, og felles timevisning med fastlegene.

Pasienten møter et skjermbilde hvor systemet Vestlandspasienten leverer henvisninger, meldinger via helsenorge.no, personlig helsearkiv og timeavtaler.

-- Vi har planlagt tilgang for pasienten til egen pasientjournal, påpeker Erik M. Hansen.

Helse Nord har allerede egen pasientjournal. Fra slutten av mai vil også Helse Vest få det. I tillegg får pasienten oversikt over sine helsekontakter. Egenandeler, Kjernejournal, Resepter og andre tjenester som kommer fra helsenorge.no vil også bli vist i skjermbildet til pasienten over digitale helsetjenester.

Videre jobbes det med å vise forløpskoordinator for pakkeforløp for kreft og få til elektronisk dialog med forløpskoordinator for pakkeforløp for kreft.

 

Les om:

Helse