GODT I GANG: Administrerende direktør Erik M. Hansen har i flere år jobbet for å etablere en elektronisk dialog gjennom vestlandspasienten.no og helsenorge.no. I juni skal mye være på plass.

GODT I GANG: Administrerende direktør Erik M. Hansen har i flere år jobbet for å etablere en elektronisk dialog gjennom vestlandspasienten.no og helsenorge.no. I juni skal mye være på plass.

Forenkler og binder sammen

Helse Vest RHF satser mye på å etablere dialog med pasienter og brukere.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

-- Helse Vest er svart positiv til at pasientens timer vises på tvers av helseforetak og legekontor. Pasienten vil ha en oversikt over sine timer uavhengig av hvem pasienten har timer hos, sier Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT.

er brukere helsenorge.no. etablert med og gjennom og pasienter det vestlandspasienten.no Derfor dialog en elektronisk

Timeavtaler

personlig felles Dips, fastlegene. Dips i langt røntgensystemer, av timeavtaler henvisningsstatus, pasientjournalsystemet er og Så pasientdialog innført og visning timevisning helsearkiv, og innkallingsbrev mellom tre brukeren fra med det

leverer møter Pasienten via skjermbilde helsenorge.no, timeavtaler. et henvisninger, meldinger og hvor Vestlandspasienten personlig systemet helsearkiv

Vi M. Hansen. -- Erik pasienten egen pasientjournal, tilgang til har planlagt påpeker for

Fra Helse har av Nord pasientjournal. egen ma… slutten allerede

Les om:

Helse