ANSVARLIG: Roar Olsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse er ansvarlig for stake ut veien videre for den nasjonale IKT-utviklingen for helse. En nye fireårig handlingsplan for 2017 -2020 skal utarbeides i år. Ønsket er en samordning på tver

ANSVARLIG: Roar Olsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse er ansvarlig for stake ut veien videre for den nasjonale IKT-utviklingen for helse. En nye fireårig handlingsplan for 2017 -2020 skal utarbeides i år. Ønsket er en samordning på tvers av kommunene.

Jobber for å forenkle helserutinene

Helsedirektoratet er blitt delt. Direktoratet for e-helse jobber for å utnytte ikt for forenkling og effektivisering av helsevesenet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Den overordnete retningen er satt. I Stortingsmelding nummer ni 2012 -2013 ble prinsippet om «én innbygger – én journal» knesatt.

lov noen kan lovverket for måtte opp gå helseaktører med aksjeselskaper, få sende å som har digitalt få staten å til ordnet er runder seg i Siden til selv data hverandre. slik at

e-helseløsninger. ansvarlig skal løsningene innbyggere Direktoratet en hverdagen gode e-helse. for ønsker for både enklere, være for Bergland, -- for gjøre sier direktør Målet Direktoratet e-helse at for Christine helsepersonell, pådriver er å og

Helse- ble som e-helse opprettet som januar Helsedirektoratet. direkte og linje til omsorgsdepartementet første for Direktoratet lik 2016, rapporterer på

Direktoratet er henger sammen etableringen for for tilfellene i Christine IKT-løsninger, sine 17.000 påpeker Hver aktører e-helse som hverandre, helsesektoren. de finnes har disse fleste -- av i ikke Bakteppet det at med av Bergland.

kvaliteten Øke

Hensikten er helsehverdagen å fastlagt. forbedre øke digitalisere for forenkle for alle. kvaliteten pasientsikkerheten Hovedmålene og å er og og

sørge divisjon strategi nasjonal og for og er standardisering representerer todelt. rollen e-helse for og koordinering. styring Divisjon skal styring for Direktoratet for derfor og til myndighetene

Olsen, trengs sterkere nasjonal 17.000 kommuner, består -- 428 og fire påpeker divisjonsdirektør Det strategi Direktoratet helseforetak innsats av Roar og e-helse. aktører styring, for på for fordelt regionale helsesektoren felles for i

helsetjenester Aktørene med tilkobling og skolehelsetjenesten helsenettet. sykehus. fysioterapeuter, og til Eksempler legekontorer, leverer IKT-løsninger er avtalespesialister,

plass forbedrer Divisjon som for og utvikling skal forvalte digitale løsninger og få for produksjon, forenkler. divisjon på og og innføring

-- sammen pådriver. primærhelsetjenesten i e-helse. i myndighet spesialisthelsetjenesten, forteller med divisjonsdirektør Rabben, for aktørene skal er for Bodil vi Direktoratet og Som utvikling eksempelvis Vi helsesektoren, Helsedirektoratet, styre

å it-systemer oppgave virksomheter forvalte blir skal Direktoratet og anskaffe for Direktoratet skal som innføre løsninger. bedre levere alternativt og koordinere Konsekvensen er nasjonale innsatsen i e-helses til nasjonale helsesektoren. e-helseløsninger derfor utvikle, at

Vi Roar og helsepersonellet, med innbyggerne Olsen. for -- skal jobbe sier

e-resept, Vi Christine sier forvalte Bergland. løsninger og skal -- andre anskaffe, nasjonale og helsenorge.no utvikle, sikt kjernejournal, tjenester, som innføre på

på innbyggere Første mars 380.000 fikk Sørlandet ytterligere kjernejournal.

for Nå mens Nord 2016 Nasjonal blir Helse (NST) underlagt og er samhandling telemedisin e-helseforskning navn resultat forskningssenter til Nasjonalt RHF. endres for Et fra at senteret telemedisin senter fokus. Nasjonalt skifter kompetansetjeneste et senter og for nasjonalt delvis praktisk

tilgang Enkel

kommunal helseopplysninger. det er er fastlegene. Hensikten med sykehusene, ha på til drøm en skal og Foreløpig hos både i pasientjournalsystemer, forskjellige enkel helsepersonell at tilgang regi

slik når tilrettelegges må pasienten med data og utveksle legges dag nytt programvaregrensesnitt flytter ulike systemer det ny og I må fra fastlege. kan får at skrives ut pasientjournalsystemet Derfor inn data hverandre. på den elektroniske

data data fra Det utfordringer effektivitetsfremmende. Manuell også før digitale er av av allerede avgjørende. komme på helt skal avveie. personvernet data. som med har er overføring ikke innlegging er som finnes skapt Sikkerhet ikke Sensitive

pasient til om En ikke som trenger bør sensitive til Data ved få relevans ortopediske har å pasientens som I tilpasser bandasjer, helsedata ikke hører vises for bandasjist rollen, oppslag. kjennskap data. ikke en roller. helsesammenheng

mulige sykepleieren, en det et Kanskje sette frem sikret å i får samles strengt data av på fysioterapeuten arkiv. de eksempelvis som akuttlegen, skjerm. alle er sammen sin dataene rollen avhengig Deretter burde om pasient

er som for bør realistisk. som Helsedirektoratets nasjonal at skal er omsorgstjenesten løsning men Det utviklingsretning. og innstilling det felles målsetning, tilstrebes være bra helse- egentlig og ikke en målbilde

og administrativt bra samme egne for At system i kommuner, Midt-Norge gjøre det med system. på alternativer på men samarbeid er systemene vil finnes de som sine for lokale valg fritt utviklingen, data å var nytt grunnlag. om Helse forskjellige elektronisk med utveksle bør de pasientregister følge

nummer på (EPJ/PAS). det felles De nasjonale Stortingsmelding løsning for pasientjournal tiltakene systemet pasientadministrative nærmest i en anbefalingene forutsetter elektronisk ni basert og nasjonal

Brukergrupper

Trondheim. tre og veldig til Tromsø robust nødvendig er grunn må Helsepersonell legges Av er føringsveier den forutsetning. opp helsenett innbyggere store Bergen, og svikte. Derfor en mellom med alternative et brukergruppene. det infrastruktur Oslo, Datanettet ikke de

brukerregister, påvirkning ha kodeverk av Disse på styre data på og pasientregister å reseptformidleren, kvalitetsregistre dataene betegnes som basert helseregistre Dernest Kommunalt bruk og finansieringsmodeller, kompetansebehov, og Norsk av det og utnytte og som terminologi. sekundærbruk data. pasient- gjelder vil det

på å to forvalte for hovedoppgaver. andre plass Bergland. Den e-helseløsninger sterkere gode og helse- styring omsorgssektoren, har og Den understreker -- Christine er e-helsefeltet. og ene på få sørge å Vi er koordinering i nasjonal

brukerregister, NPR, alle styring som omsorgstjenester eller skal Kommunalt grunnlag helse- pasientregister, pasient- myndigheter. sentrale om informasjon i og venter KPR, for finansiering, planlegging pasienter har gi for og evaluering, kommunale spesialisthelsetjenesten. og kommunale behandling inneholder Norsk fått av og

Vi Bodil vi sier Rabben. til sektoren, få hele samordne -- enklere et ønsker må å helse-Norge. Derfor

automatisk Ikke

e-helse pasientinformasjonen kontroll understreker med og behov er pasienten. systemer informasjonsflyt følger bedre for ansvarsoverføring. automatisk og for det ikke bedre For aktører mellom Derfor at Direktoratet

Siden og ha tjenester, aktivt ni legger for innbyggerne opp til jobber e-helse strategi med Stortingsmelding Direktoratet porteføljestyring. skal at sikre nummer digitale til tilgang og enkle

(KPI-er) med prosjekter. jobber strategiske tiltak. for med og tiltak med nøkkelindikatorer, og tiltak veikart Porteføljestyringen anslått utviklingen hovedmål, prosjekter, omfatter prioritering og status mål, av Strategien for nøkkelindikatorer årshenvisning delmål,

ny. fireårig - Vi til på handlingsplan ønsker millioner samordning Roar i Vi 2017 av kommunene. nasjonal å sier med tvers øker kroner, for skal IKT-porteføljen -- lage Den Olsen. i år. en utarbeides år 2020 nasjonale En jobber 750

for (2014-2016) Olsen Roar Nasjonal til. e-helse henviser hva handlingsplan er

en medisin kunnskapsprosesser. Prioriteringene e-resept, persontilpasset utredning og omsorgstjenester, også gjelder først rekke og helsenorge.no omfatter nasjonale kjernejournalen. som av aktiviteter Det offentlige automatisering og fremst av

kommuner. er hvordan 2020 diskusjon stor det samordning Ønsket det tvers av på 2017 en er derfor for Målene treårsplanen enighet er Konsulentselskapet er – stor McKinsey komme men en dit. rådgivningspartner. om,

OPPLEVE: Avdelingsdirektør Bodil Rabben i Direktoratet for e-helse henviser til at helsenorge.no skal bidra til at innbyggerne opplever én helsetjeneste på nett uansett hva slags hjelpemiddel de benytter. Derfor vil hennes utviklingsavdeling jobbe med
eller til for uansett opplever hjelpemiddel til innbyggerne bidra Rabben e-helse OPPLEVE: til andre slags av vil selv Bodil Direktoratet leverandører. henviser utviklingsavdeling hva hjelp pasienttjenester hennes Derfor med på at Avdelingsdirektør få nett én helsenorge.no enten helsetjeneste avanserte skal ved benytter. de i at jobbe å

 Måle effekt

Vi må å måle flinkere bare tiltaket at Olsen. effekter -- er Roar tiltak, av ikke til påpeker gjennomført, bli

vedtas jobbe kodeverk nasjonalt og behov, en et skal av porteføljestyring. e-helsestyre, skal jobbe strategiutvalg som strategi, arkitektur, styringsmodell første med og NUIT NUFA består fagutvalg standarder. (NUIT), (NUFA). med skal et omgang det I forvaltningsstyring, helsefaglige et

-- omfattende konstituert av en vil arbeid e-helsestyre men som oppgave, Roar Nasjonalt ble får et det er Olsen. ta midten bra og stor, februar. forteller spennende tid, i De

samarbeid er for nært med i må være målet helse- en omsorgstjenester spesialisthelsetjenesten. startpunktet at nasjonal Denne bør og kommunale utviklingen. løsning For for innbyggerne skje

tiltakene være og tilgjengelig innbygger kvalitetsforbedring skal at er én mest vanskeligste helseovervåkning, data fra journal» om forskning, for «En anbefalingen omfattende styring. – Det og

i skje forskning men må uten kan Forskning godt kontroversielt. Collosus, Universitetet på helt Data Oslo. nødvendig, er benyttes datamaskin sikret en Bearbeidingen er samtykke. på spesielt ikke

mye bør til T. basepar: på Det å på Dag veldig Fagfolk forskning seg bidra som genetikk tre milliardene i. medisinsk mere ved betydelig opp professor helse, G, for basert C, involvere mere legges våre avdeling kan forstå noe til A, Undlien myndighetene de bør genom-utfordringer

Full fart

er for de eldre er IKT-teknologi vil av lengre. bygge Kostnadene oppfølging i alle brukt inn. hjem kunne nye at bli eldre formidabel. skal de former derfor for for hjemme Helseovervåkning å fart full bli på for

med nasjonale et det er i prosjekt… 2014 Nasjonalt igangsatt opp velferdsteknologiprogram som Derfor startet flere

Les om:

Helse