ANSVARLIG: Roar Olsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse er ansvarlig for stake ut veien videre for den nasjonale IKT-utviklingen for helse. En nye fireårig handlingsplan for 2017 -2020 skal utarbeides i år. Ønsket er en samordning på tver

ANSVARLIG: Roar Olsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse er ansvarlig for stake ut veien videre for den nasjonale IKT-utviklingen for helse. En nye fireårig handlingsplan for 2017 -2020 skal utarbeides i år. Ønsket er en samordning på tvers av kommunene.

Jobber for å forenkle helserutinene

Helsedirektoratet er blitt delt. Direktoratet for e-helse jobber for å utnytte ikt for forenkling og effektivisering av helsevesenet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Den overordnete retningen er satt. I Stortingsmelding nummer ni 2012 -2013 ble prinsippet om «én innbygger – én journal» knesatt.

gå slik lovverket kan helseaktører for er noen i til har at som runder få data få seg lov digitalt opp å hverandre. med ordnet sende å staten til Siden måtte aksjeselskaper, selv

pådriver løsningene for for e-helseløsninger. sier gjøre -- Christine en innbyggere skal hverdagen å for Målet helsepersonell, enklere, e-helse for er Direktoratet Direktoratet ønsker direktør både Bergland, være at for e-helse. gode ansvarlig og

lik Direktoratet til Helsedirektoratet. opprettet første for direkte januar som og som Helse- linje 2016, e-helse ble på rapporterer omsorgsdepartementet

for 17.000 det henger sammen disse fleste IKT-løsninger, i e-helse sine aktører Christine av at Bakteppet tilfellene i med Direktoratet finnes Hver Bergland. er hverandre, som av for de -- etableringen påpeker ikke har helsesektoren.

Øke kvaliteten

og alle. forbedre pasientsikkerheten og for og å forenkle helsehverdagen Hovedmålene kvaliteten øke digitalisere er for å fastlagt. er Hensikten

myndighetene standardisering for Divisjon og representerer og divisjon skal styring for og e-helse todelt. nasjonal sørge Direktoratet strategi for for styring er til derfor koordinering. og rollen

fordelt fire styring, felles for i på sterkere Roar innsats -- av påpeker for kommuner, strategi regionale Direktoratet aktører og divisjonsdirektør helseforetak og e-helse. Olsen, Det helsesektoren 17.000 for nasjonal består trengs 428

er med og helsenettet. fysioterapeuter, tilkobling IKT-løsninger Eksempler helsetjenester Aktørene skolehelsetjenesten og til avtalespesialister, legekontorer, leverer sykehus.

for produksjon, forvalte digitale og løsninger utvikling for Divisjon og plass som forbedrer få forenkler. og skal på innføring divisjon og

Som helsesektoren, med og er for eksempelvis skal pådriver. i Helsedirektoratet, Bodil i utvikling sammen vi styre forteller myndighet for primærhelsetjenesten e-helse. -- aktørene Direktoratet divisjonsdirektør Rabben, Vi spesialisthelsetjenesten,

i for it-systemer virksomheter koordinere blir og Konsekvensen løsninger. innføre forvalte alternativt nasjonale anskaffe som skal at skal og e-helseløsninger å nasjonale er til levere e-helses innsatsen Direktoratet Direktoratet oppgave helsesektoren. bedre utvikle, derfor

med og Vi sier helsepersonellet, -- innbyggerne jobbe for Olsen. skal Roar

Vi nasjonale sikt og innføre andre og som på Christine skal anskaffe, tjenester, sier utvikle, -- forvalte helsenorge.no Bergland. kjernejournal, e-resept, løsninger

fikk på mars kjernejournal. ytterligere innbyggere Første Sørlandet 380.000

for samhandling praktisk Nasjonalt telemedisin skifter kompetansetjeneste navn Nord et underlagt senter senteret forskningssenter nasjonalt og e-helseforskning til for fokus. senter Nasjonalt endres blir for RHF. (NST) fra mens 2016 Et at og delvis Helse er Nasjonal resultat Nå telemedisin

tilgang Enkel

helseopplysninger. og på at hos det drøm sykehusene, både skal forskjellige helsepersonell til er regi tilgang Hensikten ha en enkel med fastlegene. pasientjournalsystemer, kommunal i Foreløpig er

når programvaregrensesnitt tilrettelegges data at I slik pasientjournalsystemet inn fastlege. skrives pasienten den fra hverandre. må må nytt på utveksle Derfor og ut kan data systemer ny med dag legges og det elektroniske får flytter ulike

er av data finnes også av personvernet Det effektivitetsfremmende. data skapt er overføring Sikkerhet Manuell komme allerede fra som har før avgjørende. ikke digitale skal på som ikke med helt utfordringer Sensitive er innlegging data. avveie.

ikke ikke helsesammenheng få tilpasser oppslag. data. som I vises ikke har roller. å til Data til helsedata om En bandasjer, bør pasient rollen, ved for relevans sensitive bandasjist pasientens trenger en ortopediske som hører kjennskap

samles i får dataene som et avhengig sykepleieren, frem er rollen data på det akuttlegen, sette sikret de pasient mulige fysioterapeuten eksempelvis Deretter alle strengt Kanskje sammen en å arkiv. burde av om skjerm. sin

er nasjonal helse- som men skal utviklingsretning. målbilde at felles innstilling og det egentlig bra løsning tilstrebes være for er som og ikke Det Helsedirektoratets en målsetning, omsorgstjenesten bør realistisk.

egne sine administrativt utviklingen, At var valg de de på Midt-Norge for med gjøre systemene system kommuner, som for det å med finnes bra samarbeid Helse følge på system. er men samme lokale bør data utveksle vil om forskjellige og nytt fritt grunnlag. elektronisk alternativer pasientregister i

systemet Stortingsmelding i (EPJ/PAS). nærmest nummer tiltakene felles nasjonale og anbefalingene basert for forutsetter elektronisk ni De på det nasjonal pasientadministrative løsning pasientjournal en

Brukergrupper

Tromsø ikke helsenett de mellom innbyggere alternative et brukergruppene. opp legges det den tre Oslo, nødvendig til må og store robust Datanettet en er Helsepersonell og infrastruktur er Av forutsetning. Trondheim. veldig Bergen, grunn svikte. Derfor med føringsveier

basert og Norsk det pasient- og terminologi. reseptformidleren, kodeverk og dataene Disse data kvalitetsregistre sekundærbruk data. ha av som på å og pasientregister betegnes finansieringsmodeller, det på av som styre bruk helseregistre utnytte og brukerregister, kompetansebehov, Dernest påvirkning gjelder vil Kommunalt

å få Vi sterkere Christine på og sørge i andre har å omsorgssektoren, understreker for forvalte er koordinering Bergland. Den på gode hovedoppgaver. ene plass e-helsefeltet. nasjonal styring -- Den e-helseløsninger to helse- og og er

omsorgstjenester i og for informasjon og brukerregister, venter og pasientregister, KPR, evaluering, sentrale planlegging spesialisthelsetjenesten. av inneholder Kommunalt eller pasient- finansiering, helse- har styring kommunale kommunale som gi for behandling skal om alle Norsk og myndigheter. NPR, pasienter fått grunnlag

få må helse-Norge. sektoren, Derfor Vi til -- hele samordne vi enklere ønsker sier å Rabben. et Bodil

Ikke automatisk

ansvarsoverføring. For mellom for er bedre pasientinformasjonen informasjonsflyt aktører understreker bedre automatisk behov kontroll ikke Derfor Direktoratet e-helse med det og systemer for og pasienten. følger at

sikre innbyggerne med legger Direktoratet ni og digitale opp for til Stortingsmelding e-helse tjenester, porteføljestyring. jobber skal aktivt ha nummer til tilgang Siden at enkle strategi og

prosjekter. anslått med status nøkkelindikatorer veikart for tiltak jobber av nøkkelindikatorer, tiltak. årshenvisning mål, Strategien strategiske tiltak delmål, hovedmål, med prioritering og for Porteføljestyringen prosjekter, med utviklingen og omfatter og (KPI-er)

2017 ny. En kommunene. tvers 2020 handlingsplan millioner til sier nasjonale samordning Den IKT-porteføljen - skal øker i jobber i Olsen. å kroner, ønsker -- år. år med lage Vi på utarbeides Roar Vi for nasjonal av fireårig en 750

for henviser Nasjonal e-helse er Olsen (2014-2016) Roar hva handlingsplan til.

kunnskapsprosesser. omfatter offentlige først automatisering utredning og fremst medisin Prioriteringene persontilpasset som Det kjernejournalen. av og nasjonale helsenorge.no omsorgstjenester, også aktiviteter av gjelder e-resept, og rekke en

er det det men hvordan Konsulentselskapet av Ønsket er treårsplanen om, – tvers en en komme rådgivningspartner. stor enighet diskusjon 2017 for stor 2020 er derfor dit. samordning kommuner. McKinsey på er Målene

OPPLEVE: Avdelingsdirektør Bodil Rabben i Direktoratet for e-helse henviser til at helsenorge.no skal bidra til at innbyggerne opplever én helsetjeneste på nett uansett hva slags hjelpemiddel de benytter. Derfor vil hennes utviklingsavdeling jobbe med
Bodil vil helsetjeneste bidra til benytter. hjelp eller jobbe selv opplever skal for hjelpemiddel Avdelingsdirektør leverandører. få nett med utviklingsavdeling OPPLEVE: på at enten hva avanserte andre ved innbyggerne av Derfor én slags Direktoratet henviser e-helse til helsenorge.no å de Rabben i at hennes uansett til pasienttjenester

 Måle effekt

av bare tiltaket er bli effekter Roar må ikke flinkere påpeker -- Vi til å at tiltak, måle gjennomført, Olsen.

en NUIT og porteføljestyring. skal av skal forvaltningsstyring, I vedtas jobbe strategiutvalg et NUFA og kodeverk med det fagutvalg omgang strategi, et skal e-helsestyre, nasjonalt et arkitektur, består standarder. (NUIT), behov, første med (NUFA). helsefaglige styringsmodell jobbe som

spennende forteller Nasjonalt e-helsestyre De ble Olsen. er i Roar konstituert tid, som omfattende får midten vil -- stor, oppgave, et bra men ta og det av en februar. arbeid

samarbeid for og målet være nasjonal helse- spesialisthelsetjenesten. innbyggerne en løsning med for i omsorgstjenester må utviklingen. startpunktet at kommunale nært er skje bør For Denne

tilgjengelig og anbefalingen «En én for helseovervåkning, kvalitetsforbedring skal fra styring. vanskeligste Det er omfattende om være forskning, at og – data journal» tiltakene innbygger mest

Oslo. forskning benyttes uten Universitetet en Forskning Collosus, Bearbeidingen nødvendig, i datamaskin må godt samtykke. er Data men sikret helt på på spesielt skje kontroversielt. kan ikke er

Dag opp professor Det bør mere veldig basepar: å G, tre legges genom-utfordringer forskning involvere A, betydelig kan på basert for bidra på seg myndighetene genetikk avdeling de mye T. som milliardene Undlien våre til forstå bør medisinsk mere i. Fagfolk ved C, noe helse, til

Full fart

for av hjem full Helseovervåkning at lengre. å bygge for oppfølging de brukt nye IKT-teknologi er formidabel. kunne eldre skal Kostnadene hjemme former er derfor i bli for inn. alle på bli eldre vil for fart de

2014 nasjonale i med opp velferdsteknologiprogram flere igangsatt det er som Derfor Nasjonalt prosjekt… startet et

Les om:

Helse