ANSVARLIG: Roar Olsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse er ansvarlig for stake ut veien videre for den nasjonale IKT-utviklingen for helse. En nye fireårig handlingsplan for 2017 -2020 skal utarbeides i år. Ønsket er en samordning på tver

ANSVARLIG: Roar Olsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse er ansvarlig for stake ut veien videre for den nasjonale IKT-utviklingen for helse. En nye fireårig handlingsplan for 2017 -2020 skal utarbeides i år. Ønsket er en samordning på tvers av kommunene.

Jobber for å forenkle helserutinene

Helsedirektoratet er blitt delt. Direktoratet for e-helse jobber for å utnytte ikt for forenkling og effektivisering av helsevesenet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Den overordnete retningen er satt. I Stortingsmelding nummer ni 2012 -2013 ble prinsippet om «én innbygger – én journal» knesatt.

Siden kan sende seg til for få at å til lov har selv helseaktører lovverket med hverandre. i digitalt ordnet noen å måtte som er få slik opp runder gå staten aksjeselskaper, data

direktør gjøre ønsker en Direktoratet være enklere, gode e-helseløsninger. Direktoratet -- Målet sier pådriver e-helse at for skal både e-helse. for Christine å ansvarlig løsningene og for Bergland, hverdagen innbyggere for er for helsepersonell,

januar 2016, e-helse direkte på opprettet Helse- og rapporterer omsorgsdepartementet lik til Direktoratet som ble for linje som Helsedirektoratet. første

henger disse at av sammen -- 17.000 finnes Bergland. Direktoratet tilfellene Christine som det ikke hverandre, for fleste Hver de i for IKT-løsninger, er sine i etableringen påpeker aktører e-helse av med har helsesektoren. Bakteppet

kvaliteten Øke

Hensikten å og for for Hovedmålene er alle. pasientsikkerheten forbedre fastlagt. og å forenkle digitalisere er helsehverdagen øke og kvaliteten

for sørge Divisjon for Direktoratet og standardisering todelt. koordinering. skal strategi for for derfor og rollen styring representerer og og til e-helse styring myndighetene er divisjon nasjonal

helseforetak Olsen, Direktoratet for helsesektoren påpeker regionale for 428 av aktører fordelt divisjonsdirektør -- Roar felles og består innsats i på trengs Det strategi fire sterkere 17.000 kommuner, nasjonal og for styring, e-helse.

Eksempler IKT-løsninger avtalespesialister, Aktørene legekontorer, fysioterapeuter, med skolehelsetjenesten er og leverer tilkobling helsetjenester sykehus. til helsenettet. og

skal og og Divisjon forbedrer produksjon, utvikling og og divisjon få for plass for løsninger digitale innføring på forvalte som forenkler.

spesialisthelsetjenesten, Som divisjonsdirektør er forteller eksempelvis og Direktoratet for skal Rabben, utvikling for Vi pådriver. styre aktørene e-helse. -- myndighet vi med i primærhelsetjenesten i helsesektoren, Helsedirektoratet, sammen Bodil

utvikle, anskaffe nasjonale e-helses levere Konsekvensen alternativt nasjonale skal skal e-helseløsninger at virksomheter Direktoratet innføre å for er blir bedre it-systemer Direktoratet løsninger. til helsesektoren. koordinere derfor som og innsatsen i oppgave forvalte og

for og jobbe -- innbyggerne Roar skal med helsepersonellet, Olsen. sier Vi

Christine helsenorge.no Bergland. forvalte tjenester, andre anskaffe, utvikle, skal innføre som på Vi og og nasjonale kjernejournal, e-resept, sier sikt løsninger --

Første innbyggere fikk på kjernejournal. mars 380.000 ytterligere Sørlandet

senter underlagt Nord senter navn Et Nasjonal forskningssenter Nasjonalt Nå 2016 samhandling delvis Helse for e-helseforskning mens Nasjonalt telemedisin (NST) og kompetansetjeneste senteret endres for skifter og at praktisk et RHF. til fokus. fra resultat telemedisin for blir nasjonalt er

Enkel tilgang

skal både og til at pasientjournalsystemer, tilgang ha enkel er på fastlegene. Foreløpig drøm er regi det helsepersonell hos i Hensikten kommunal en sykehusene, forskjellige med helseopplysninger.

programvaregrensesnitt flytter I utveksle ny pasienten slik må det data pasientjournalsystemet kan inn fra hverandre. tilrettelegges må og at får fastlege. på og ut dag nytt den data Derfor når elektroniske systemer ulike skrives legges med

finnes Det Sikkerhet på avveie. før data data. skapt Manuell data utfordringer som også digitale allerede avgjørende. personvernet effektivitetsfremmende. skal som innlegging er av ikke fra er komme av med helt ikke Sensitive er har overføring

ved ikke bør bandasjist ikke vises har å til kjennskap I oppslag. rollen, helsesammenheng pasientens pasient bandasjer, til data. sensitive helsedata hører om som trenger roller. for ortopediske ikke relevans en En som Data få tilpasser

av akuttlegen, en som skjerm. de å fysioterapeuten sin frem rollen et samles på arkiv. dataene Kanskje det mulige i Deretter pasient data får sykepleieren, alle sette om avhengig strengt sikret sammen eksempelvis burde er

felles helse- bør utviklingsretning. Det nasjonal en at ikke målbilde men være innstilling og og er målsetning, løsning bra som er for skal tilstrebes omsorgstjenesten egentlig realistisk. det som Helsedirektoratets

kommuner, for samme data administrativt bra med gjøre som pasientregister de grunnlag. system. Helse var lokale alternativer for og bør valg er på elektronisk følge utviklingen, det samarbeid i å sine nytt forskjellige At finnes med Midt-Norge utveksle fritt om vil men systemene system egne på de

Stortingsmelding løsning systemet for en det nasjonal og felles nummer nærmest De i tiltakene nasjonale basert elektronisk ni på pasientadministrative forutsetter anbefalingene pasientjournal (EPJ/PAS).

Brukergrupper

til Derfor et tre opp en alternative Helsepersonell Bergen, og Tromsø robust mellom det legges helsenett Oslo, nødvendig innbyggere den er Trondheim. må ikke og grunn forutsetning. svikte. er veldig Datanettet store brukergruppene. infrastruktur Av med føringsveier de

Kommunalt pasient- ha utnytte og basert betegnes å som på og som kompetansebehov, og Disse og data. Dernest reseptformidleren, sekundærbruk pasientregister gjelder styre finansieringsmodeller, brukerregister, det vil Norsk påvirkning kodeverk terminologi. dataene av det av kvalitetsregistre bruk på og helseregistre data

sørge er på har hovedoppgaver. e-helsefeltet. e-helseløsninger nasjonal plass Den Christine i to og -- og Bergland. få sterkere Vi for gode på å å forvalte andre og er Den helse- styring understreker omsorgssektoren, ene koordinering

Kommunalt styring skal NPR, pasientregister, alle eller grunnlag myndigheter. brukerregister, KPR, og behandling for kommunale pasienter av kommunale i og har spesialisthelsetjenesten. informasjon og planlegging evaluering, for finansiering, Norsk inneholder sentrale omsorgstjenester gi som helse- pasient- fått om venter og

-- samordne et helse-Norge. ønsker vi må å få til sektoren, Vi sier Derfor hele enklere Rabben. Bodil

automatisk Ikke

for automatisk aktører med For og informasjonsflyt at ansvarsoverføring. Derfor det mellom for e-helse er bedre understreker behov Direktoratet og følger bedre pasientinformasjonen pasienten. kontroll ikke systemer

Direktoratet og til digitale sikre porteføljestyring. tilgang jobber nummer med for enkle strategi legger og skal Stortingsmelding tjenester, Siden innbyggerne aktivt opp ni ha at til e-helse

delmål, prioritering status med prosjekter. nøkkelindikatorer, prosjekter, av og tiltak. med Porteføljestyringen tiltak med for (KPI-er) og for anslått utviklingen Strategien jobber tiltak strategiske og nøkkelindikatorer omfatter årshenvisning mål, veikart hovedmål,

å i til av for nasjonale sier 750 - Vi Olsen. med fireårig år millioner samordning kroner, i ny. handlingsplan 2017 Roar ønsker IKT-porteføljen tvers år. en utarbeides nasjonal jobber 2020 Vi lage Den øker kommunene. En skal -- på

Olsen er Roar Nasjonal e-helse for til. (2014-2016) handlingsplan hva henviser

rekke helsenorge.no og nasjonale automatisering medisin persontilpasset en av også av og omsorgstjenester, først fremst Det e-resept, aktiviteter Prioriteringene utredning kunnskapsprosesser. offentlige kjernejournalen. gjelder som og omfatter

Ønsket kommuner. er for det er enighet det rådgivningspartner. hvordan på men stor dit. Målene treårsplanen stor 2017 av er om, Konsulentselskapet en en 2020 er diskusjon derfor komme tvers McKinsey – samordning

OPPLEVE: Avdelingsdirektør Bodil Rabben i Direktoratet for e-helse henviser til at helsenorge.no skal bidra til at innbyggerne opplever én helsetjeneste på nett uansett hva slags hjelpemiddel de benytter. Derfor vil hennes utviklingsavdeling jobbe med
jobbe selv på å leverandører. til bidra henviser hva e-helse enten opplever at at én innbyggerne Rabben avanserte hennes OPPLEVE: ved skal slags uansett nett eller med til de helsetjeneste for av vil til helsenorge.no Derfor benytter. i andre Avdelingsdirektør pasienttjenester hjelp få Direktoratet hjelpemiddel utviklingsavdeling Bodil

effekt  Måle

-- måle tiltaket Vi av flinkere effekter er at til tiltak, bare å Roar gjennomført, påpeker må Olsen. bli ikke

jobbe NUIT kodeverk jobbe et (NUIT), et det og omgang skal nasjonalt med som strategi, av NUFA strategiutvalg skal fagutvalg første og e-helsestyre, arkitektur, skal med vedtas helsefaglige styringsmodell et forvaltningsstyring, standarder. en porteføljestyring. (NUFA). behov, I består

konstituert midten og ta Roar februar. er Nasjonalt forteller men av vil i e-helsestyre arbeid oppgave, får det Olsen. bra spennende ble som tid, -- et stor, De en omfattende

kommunale være målet omsorgstjenester startpunktet bør skje spesialisthelsetjenesten. innbyggerne nært må helse- Denne for nasjonal en samarbeid løsning og med at i For utviklingen. for er

«En kvalitetsforbedring helseovervåkning, skal er og Det om vanskeligste omfattende være journal» fra styring. anbefalingen for at tiltakene – innbygger data og én forskning, tilgjengelig mest

benyttes samtykke. forskning Forskning Bearbeidingen ikke kontroversielt. spesielt en er på i nødvendig, Data godt er men Universitetet Collosus, uten på kan datamaskin sikret helt må Oslo. skje

professor legges bør Dag å G, opp helse, bør ved C, for myndighetene bidra tre til våre mye kan medisinsk Det milliardene Undlien på som Fagfolk A, seg til på genom-utfordringer de forskning betydelig forstå basert veldig basepar: T. avdeling mere genetikk i. involvere mere noe

Full fart

de derfor nye å hjemme de skal for lengre. at alle fart eldre for bli IKT-teknologi inn. full kunne brukt bli i er for hjem vil Kostnadene oppfølging bygge formidabel. er av for Helseovervåkning former eldre på

som 2014 igangsatt prosjekt… med i startet Derfor er velferdsteknologiprogram et Nasjonalt flere nasjonale opp det

Les om:

Helse