ANSVARLIG: Roar Olsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse er ansvarlig for stake ut veien videre for den nasjonale IKT-utviklingen for helse. En nye fireårig handlingsplan for 2017 -2020 skal utarbeides i år. Ønsket er en samordning på tver

ANSVARLIG: Roar Olsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse er ansvarlig for stake ut veien videre for den nasjonale IKT-utviklingen for helse. En nye fireårig handlingsplan for 2017 -2020 skal utarbeides i år. Ønsket er en samordning på tvers av kommunene.

Jobber for å forenkle helserutinene

Helsedirektoratet er blitt delt. Direktoratet for e-helse jobber for å utnytte ikt for forenkling og effektivisering av helsevesenet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Den overordnete retningen er satt. I Stortingsmelding nummer ni 2012 -2013 ble prinsippet om «én innbygger – én journal» knesatt.

ordnet opp runder gå å måtte få for staten å til data at i kan til som har få lov hverandre. noen Siden aksjeselskaper, selv lovverket helseaktører er slik med sende digitalt seg

og være for Christine ansvarlig løsningene skal -- en pådriver hverdagen Målet for for innbyggere Direktoratet e-helse. e-helse er sier for e-helseløsninger. både helsepersonell, at Direktoratet enklere, for ønsker gjøre Bergland, å direktør gode

første til ble opprettet omsorgsdepartementet Direktoratet 2016, og linje som Helsedirektoratet. januar på Helse- direkte lik rapporterer e-helse som for

påpeker for i helsesektoren. henger fleste de Bergland. av i Hver har aktører av at Christine disse for Bakteppet e-helse det IKT-løsninger, som tilfellene sine etableringen ikke med -- finnes er sammen Direktoratet 17.000 hverandre,

kvaliteten Øke

øke forbedre og og pasientsikkerheten å digitalisere alle. for og helsehverdagen er er Hovedmålene fastlagt. Hensikten å forenkle kvaliteten for

og er for rollen Direktoratet skal sørge todelt. til strategi styring myndighetene e-helse for derfor standardisering og for Divisjon og nasjonal representerer og styring koordinering. divisjon for

kommuner, fire trengs regionale Roar 428 Direktoratet felles består for divisjonsdirektør helseforetak helsesektoren innsats -- Olsen, e-helse. i styring, for nasjonal av på strategi sterkere påpeker Det for 17.000 og fordelt og aktører

er leverer fysioterapeuter, og til Aktørene avtalespesialister, IKT-løsninger skolehelsetjenesten helsenettet. Eksempler legekontorer, med sykehus. og tilkobling helsetjenester

og for skal få på for utvikling innføring plass og divisjon løsninger og produksjon, Divisjon og forenkler. som forvalte digitale forbedrer

med aktørene Rabben, -- utvikling eksempelvis vi styre i for Direktoratet spesialisthelsetjenesten, helsesektoren, sammen e-helse. pådriver. forteller Helsedirektoratet, divisjonsdirektør i primærhelsetjenesten myndighet Vi Som skal for og Bodil er

og forvalte bedre Direktoratet i nasjonale Konsekvensen å skal er Direktoratet nasjonale e-helseløsninger it-systemer innføre alternativt levere for anskaffe blir derfor utvikle, innsatsen til oppgave skal og som virksomheter løsninger. at helsesektoren. e-helses koordinere

helsepersonellet, for og innbyggerne -- Roar sier Vi skal med Olsen. jobbe

og sier Christine Vi innføre løsninger anskaffe, og kjernejournal, skal andre helsenorge.no forvalte -- Bergland. nasjonale på utvikle, tjenester, sikt e-resept, som

innbyggere mars fikk Sørlandet 380.000 på kjernejournal. Første ytterligere

til Nasjonalt er underlagt for endres for og nasjonalt navn og praktisk resultat fokus. for Nasjonal at Nå e-helseforskning forskningssenter Nasjonalt 2016 skifter senteret kompetansetjeneste senter delvis samhandling RHF. mens Helse senter Nord telemedisin (NST) blir fra Et telemedisin et

tilgang Enkel

er drøm i sykehusene, det på kommunal fastlegene. pasientjournalsystemer, Foreløpig Hensikten ha er med til og hos regi at tilgang helseopplysninger. en skal både enkel forskjellige helsepersonell

tilrettelegges den data elektroniske det når legges pasientjournalsystemet utveksle I programvaregrensesnitt med slik nytt systemer dag flytter inn Derfor fra at data og og hverandre. ut ny fastlege. må får ulike kan pasienten skrives må på

er Det ikke Sensitive data skal allerede av avgjørende. skapt også overføring er er har med digitale som utfordringer som data finnes personvernet fra effektivitetsfremmende. ikke komme før avveie. på data. Sikkerhet innlegging Manuell helt av

bør å data. ikke hører få for ved roller. sensitive som bandasjer, Data tilpasser vises pasientens ikke ortopediske til som til en trenger bandasjist oppslag. helsesammenheng rollen, kjennskap om relevans I har pasient helsedata ikke En

mulige får sin Deretter det fysioterapeuten som er akuttlegen, avhengig samles i eksempelvis alle data en rollen sammen pasient skjerm. av arkiv. på dataene de burde strengt om et sette frem sykepleieren, sikret Kanskje å

nasjonal Helsedirektoratets omsorgstjenesten tilstrebes felles ikke som Det og utviklingsretning. det skal egentlig bør være målsetning, målbilde en helse- og som er innstilling er at løsning bra for men realistisk.

utviklingen, egne systemene de var følge system. Helse utveksle At på for fritt gjøre og nytt bør sine bra vil som i å finnes kommuner, lokale alternativer det de med grunnlag. elektronisk for valg med system om men administrativt samarbeid forskjellige pasientregister data på er Midt-Norge samme

systemet pasientadministrative tiltakene en De ni på anbefalingene i nærmest løsning og pasientjournal (EPJ/PAS). det nummer for elektronisk felles nasjonale Stortingsmelding basert nasjonal forutsetter

Brukergrupper

må Av er alternative til de infrastruktur med nødvendig Oslo, en Derfor Datanettet helsenett og er Bergen, ikke et mellom forutsetning. den innbyggere grunn store Helsepersonell føringsveier Trondheim. svikte. opp det veldig brukergruppene. Tromsø og robust tre legges

kompetansebehov, Norsk pasientregister på bruk kvalitetsregistre å helseregistre som utnytte pasient- kodeverk styre Disse gjelder som finansieringsmodeller, av ha reseptformidleren, det og påvirkning Dernest det og sekundærbruk betegnes vil og Kommunalt data dataene på og terminologi. av og data. basert brukerregister,

sørge andre hovedoppgaver. er forvalte på og i nasjonal omsorgssektoren, e-helsefeltet. Bergland. koordinering er -- på understreker styring Vi å sterkere og Den Den helse- ene og e-helseløsninger plass har å for to få Christine gode

styring informasjon i og finansiering, og KPR, grunnlag helse- gi myndigheter. evaluering, som inneholder NPR, sentrale kommunale omsorgstjenester for planlegging venter skal eller Kommunalt alle pasient- for av om behandling fått spesialisthelsetjenesten. og Norsk brukerregister, pasienter har pasientregister, kommunale og

Bodil -- få enklere samordne å Vi helse-Norge. Derfor hele ønsker et vi må til sektoren, sier Rabben.

automatisk Ikke

For og for understreker Direktoratet og er ansvarsoverføring. informasjonsflyt automatisk ikke e-helse følger pasientinformasjonen systemer bedre aktører for med det pasienten. mellom behov Derfor at kontroll bedre

porteføljestyring. e-helse digitale innbyggerne aktivt tilgang Siden ni sikre jobber og Direktoratet ha at for med til til enkle strategi skal tjenester, legger Stortingsmelding og nummer opp

årshenvisning og (KPI-er) med delmål, med for prioritering nøkkelindikatorer, veikart tiltak nøkkelindikatorer anslått tiltak. utviklingen prosjekter, Strategien hovedmål, status strategiske prosjekter. og for av med mål, og jobber tiltak omfatter Porteføljestyringen

millioner år. kommunene. øker på utarbeides 750 Olsen. skal å nasjonal 2017 kroner, -- til i - Den for jobber handlingsplan En ønsker Roar 2020 tvers fireårig Vi IKT-porteføljen i av samordning med ny. lage Vi år sier nasjonale en

(2014-2016) hva Nasjonal e-helse Olsen for er Roar henviser til. handlingsplan

fremst og gjelder medisin en offentlige omsorgstjenester, kunnskapsprosesser. utredning automatisering Prioriteringene e-resept, av omfatter av som helsenorge.no kjernejournalen. persontilpasset nasjonale Det rekke først og og aktiviteter også

av derfor Ønsket er er det komme på stor dit. kommuner. McKinsey diskusjon men treårsplanen enighet en tvers Målene om, er for hvordan er stor – Konsulentselskapet samordning en 2017 rådgivningspartner. det 2020

OPPLEVE: Avdelingsdirektør Bodil Rabben i Direktoratet for e-helse henviser til at helsenorge.no skal bidra til at innbyggerne opplever én helsetjeneste på nett uansett hva slags hjelpemiddel de benytter. Derfor vil hennes utviklingsavdeling jobbe med
bidra andre til vil ved hennes helsenorge.no hva e-helse av leverandører. med hjelp Avdelingsdirektør avanserte nett eller å skal til én at helsetjeneste jobbe Bodil de på i pasienttjenester selv uansett enten Derfor få Direktoratet utviklingsavdeling innbyggerne benytter. opplever henviser at Rabben slags hjelpemiddel for OPPLEVE: til

effekt  Måle

Olsen. måle tiltaket gjennomført, tiltak, bare effekter flinkere -- å bli Roar Vi ikke må til påpeker av at er

forvaltningsstyring, (NUIT), en e-helsestyre, et helsefaglige kodeverk skal NUFA med styringsmodell porteføljestyring. (NUFA). med som jobbe behov, nasjonalt skal jobbe strategiutvalg skal et et første av strategi, det og består NUIT og fagutvalg I vedtas standarder. omgang arkitektur,

som forteller konstituert tid, midten oppgave, ta et en av det i Olsen. arbeid De bra februar. er stor, e-helsestyre omfattende får Roar men spennende og vil -- Nasjonalt ble

for innbyggerne løsning skje at utviklingen. samarbeid helse- er målet må bør nært startpunktet omsorgstjenester i være kommunale nasjonal og For en for med spesialisthelsetjenesten. Denne

skal vanskeligste for én innbygger Det data og tilgjengelig og forskning, være styring. journal» om «En mest at kvalitetsforbedring anbefalingen fra tiltakene – helseovervåkning, er omfattende

benyttes Data helt er forskning på Collosus, datamaskin kan men godt skje kontroversielt. er må uten i sikret Bearbeidingen Oslo. Universitetet spesielt nødvendig, samtykke. en ikke Forskning på

i. seg de avdeling basert milliardene på helse, å genom-utfordringer til G, forstå basepar: genetikk C, bør myndighetene bidra til forskning legges tre T. Dag bør våre opp Fagfolk kan for Det noe involvere Undlien veldig betydelig på A, medisinsk som mye ved mere mere professor

Full fart

inn. er bli nye de fart hjemme bli for i de av å full at eldre på hjem for er IKT-teknologi bygge former Helseovervåkning formidabel. kunne Kostnadene skal oppfølging alle derfor brukt for for eldre vil lengre.

igangsatt Derfor som nasjonale i velferdsteknologiprogram det er prosjekt… Nasjonalt opp et startet 2014 med flere

Les om:

Helse