NYTT: Sykehuset Østfold Kalnes er helt nytt. Det er det mest avanserte sykehuset i Norge. Andre november var det operativt. 30. november åpnet Kong Harald offisielt sykehuset. Datasystemene gjør sykehuset til et av de mest avanserte i verden.

NYTT: Sykehuset Østfold Kalnes er helt nytt. Det er det mest avanserte sykehuset i Norge. Andre november var det operativt. 30. november åpnet Kong Harald offisielt sykehuset. Datasystemene gjør sykehuset til et av de mest avanserte i verden.

Norges mest moderne sykehus er operativt

Sykehuset Østfold Kalnes er i full operativ drift. Nye it-systemer påvirker alle ansatte. Så langt har nye brukergrupper begynt å venne seg til it-systemer.

Sykehuset Østfold Kalnes ble åpnet 3. mai, før alle avdelinger hadde flyttet inn. Da var det kake i forbindelse med innvielsen. Da ble det fortsatt betegnet PNØ, prosjekt nye Østfold sykehus.

Andre november var alle overført fra Fredrikstad Sykehus. Da var det nye sykehuset fullt operativt. Den første åpningen ble betegnet Ibrukstagelse 1. I november var det Ibrukstagelse 2.

Men mandag 30. november var det Kongens tur til å se dette nye sykehuset, det mest digitale i Norge. Da hadde alle avdelinger flyttet inn. Rekken av prominente var betydelig. Kongen klippet snoren, og med denne administrative markeringen ble Sykehuset Østfold Kalnes offisielt åpnet.

-- Vi bruker tilgjengelig teknologi for å yte tjenester på en bedre måte, sier Just Ebbesen, administrerende direktør ved Sykehuset Østfold.

RISIKO: Seksjonsleder Jon Fredrik Bergdal ansvarlig for døgnområde hjertemedisin viser en tavle over pasienter på medisinsk avdeling som gjør at pleiere og leger umiddelbart får status og oversikt over pasientene og deres behov. Bergdal henviser til
RISIKO: Seksjonsleder Jon Fredrik Bergdal ansvarlig for døgnområde hjertemedisin viser en tavle over pasienter på medisinsk avdeling som gjør at pleiere og leger umiddelbart får status og oversikt over pasientene og deres behov. Bergdal henviser til en pasient hvor det er stor sannsynlighet for fall om pasienten ikke følges opp nøye.

Mange har bidratt

Mange vil påberope seg sitt bidrag til det nye sykehuset. Alle som har vært en del av PNØ, Prosjekt nye Østfold sykehus, vil ha sin del av æren, alt fra prosjekteringen til leveranse av it-systemene som Sykehuset Østfold er avhengige av.

Hewlett Packard Enterprise og Accenture har i forbindelse med åpningen av Sykehuset Østfold laget en 32 siders studie av digitale sykehus hvor de ser både fortrinn og mangler ved norsk helsevesen. Kjernejournalen og trådløs infrastruktur i forbindelse med ressurser og planlegging ses på som norske fortrinn.

It-systemene tilhører delprosjekt fem. Det har vært et omfattende avtaleverk hvor it-leverandørene har jobbet sammen for å kunne levere it-systemene. For det er samarbeid mellom mange parter som har bidratt til leveransene.

-- Det du ser på Sykehuset Østfold av sammenhengende IKT-systemer ser du foreløpig ingen andre steder i verden, understreker Morten Andresen, gründer og direktør for forretningsutvikling i Imatis.

For det er it-systemene som først og fremst definerer hva det nye sykehuset er i forhold til det tidligere Østfold Sykehus i Fredrikstad. Sentralt er den elektroniske pasientjournalen DIPS. Rundt den tilkobles det en rekke fagsystemer. De ytre verktøyene er interaktive informasjonstavler og smarttelefoner basert på Microsofts programvare.

PC I LOMMEN: På Microsofts Lumia smarttelefoner får medisinsk personell umiddelbart informasjon. De kan velge forskjellig app-er på telefonen for sette i gang administrative tiltak. Informasjonen overføres til pasienttavler og smarttelefoner hos andre
PC I LOMMEN: På Microsofts Lumia smarttelefoner får medisinsk personell umiddelbart informasjon. De kan velge forskjellig app-er på telefonen for sette i gang administrative tiltak. Informasjonen overføres til pasienttavler og smarttelefoner hos andre pleiere som dermed får informasjon som var utenkelig for få år siden.

Få ansatte familiære

-- Vi har 250 applikasjoner store og små som Sykehuset Østfold må forholde seg til. Nå jobber vi med å få gjort de ansatte familiære med de nye arbeidsbetingelsene, sier Terje Gårdsmoen, direktør for teknologi ved Sykehuset Østfold.

I tillegg til fagsystemene benyttes det logistikk og ressurstildelingssystemet Imatis og en rekke spesialsystemer. Et slikt er et prosjekt for å vurdere om pasienten er i ferd med å falle ut av sengen.

Til det benyttes Microsoft Kinect som med sine bevegelsessensorer kan avgjøre om pasienten er i ferd med å dette ut av sengen eller at vedkommende ikke har kommet tilbake fra toalettet.

Sykehuset Østfold har brukt egne midler for å foreta koding. Microsoft har lagt mye arbeid i å få Kinect tilpasset behovet. Prosjektet er utvalgt til Felleskatalogen for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten 2015.

For det er brukerne og fagpersonalet som vil definere kvaliteten på leveransen. Det er funksjonaliteten og brukervennligheten som avgjør i tillegg til leveringskvaliteten på it-systemene.

Det er 3.300 medarbeidere på Kalnes, 4.500 inklusive medarbeiderne i Moss, ambulansepersonellet og alle ansatte fordelt på 18 lokasjoner i Østfold fylke, hvorav fem for ambulanser.

-- Det er krevende for de 3.300 ansatte medarbeiderne, men så langt har det gått forbausende bra. Alle vil at vi skal få det til, fremhever Terje Gårdsmoen.

AVHENGIG: Renholdsassistent Liliana Vlad er avhengig av informasjon til sitt nettbrett på renholdsvognen. På brettet får hun beskjed om hvor renhold skal utføres. Da er det helt vesentlig at det trådløse nettet virker til alle tider, på alle steder
AVHENGIG: Renholdsassistent Liliana Vlad er avhengig av informasjon til sitt nettbrett på renholdsvognen. På brettet får hun beskjed om hvor renhold skal utføres. Da er det helt vesentlig at det trådløse nettet virker til alle tider, på alle steder i sykehuset på Kalnes.

Informasjon i sann tid

-- Vi leverer et system for ressurs, prosesstøtte og arbeidsflyt. Det unike er at vi leverer informasjon i sann tid, sier Morten Andresen.

For å kunne levere i sann tid må det være et fungerende nettverk. Hewlett Packard Enterprise har hatt ansvar for infrastrukturkontrakten hvor nettverket inngår.

-- Vi har vært ansvarlig for infrastruktur som omfatter elleve delprosjekter. Selv har vi levert det trådløse nettet og kantnettverket mot kjernenettet fra Cisco, sier Sven-Erik Wilmo, programansvarlig for programenterprise 5001.           

To eksempler på brukere av det trådløse nettet er portører og rengjøringspersonell. De er blitt nærmest avhengige av det nye systemet. Portøren får meldinger på sin smarttelefon fra akuttmottak via en pleier som har trykket på portørsymbolet på tavlen. Meldingen rutes via meldingsvarsleren til den portøren som er nærmest og kvitterer for mottatt oppdrag.

Renholderen har en grafisk oversikt på sitt nettbrett på vaskevognen. Der kan oversikten forminskes slik at renholderen kan se plasseringen i forhold til avdelingene på sykehuset. Der kan oversikten forstørres slik at bare arbeidsstedet for renhold synes for å få oversikt over oppgavene.

-- Jeg elsker tavlen på vognen. Systemet er veldig fint når det fungerer, sier Liliana Vlad, renholdsassistent på Sykehuset Østfold.

Avhengig av nettet

Det er hjelpen den grafiske oversikten gir som har medført at det blir en bøyg å ta opp papiret som har vært brukt i 20 år for å identifisere arbeidsstedet det skal utføres renhold. På grunn av meldingsvarsleren er brukerne avhengig av at nettet virker.

I innkjøringsfasen har nettet vært oppgradert en rekke ganger slik at alle brukerne som er avhengige har fått føle hvilken betydning det trådløse nettet har for alle nettbrettene og smarttelefonene medarbeiderne er avhengige av.

-- Når det er vedlikehold på nettet påvirker det også renholdere og portører, forklarer Terje Gårdsmoen.

Det trådløse nettet som er levert av Hewlett Packard Enterprise (HPE), er et resultat av utvikling gjennom mange år, først hos Telenor, deretter på Sant Olav Hospital i Trondheim og så på Ahus. I de første tilfellene ble det brukt bare nettverksutstyr fra Cisco. Nå er det nettverksutstyr også fra HPE.

-- Vi har brukt 72.000 timer i design og implementering av det trådløse nettet, hevder Sigurd Alfsen, helseansvarlig i HPE.

Det omfatter prosjektledelse, samdrift og opplæring. Det har vært mye integrasjon av byggteknisk og medisinsk utstyr. Det omfatter klokkene på veggen i hele sykehuset som synkroniseres via en datamaskin med Linux. Det omfatter tv for pasientene med audio og video. Det omfatter akuttvarsling. Det omfatter pasientanrop. Det omfatter porttelefon.

Kritisk nett

HPE klarer ikke å levere den trådløse infrastrukturen alene. Det har vært benyttet en rekke partneres. Nevnes kan Ascom og Viju.

-- Uten vår infrastruktur er det ingen meldinger som flyter i systemet, sier Sigurd Alfsen.

Det trådløse nettet er derfor kritisk. Så langt makter ikke HPE å levere et stabilt trådløst nett. Nettet detter ut. Det er mulig at det er dårlig dekning som er utfordringen. Kanskje er det for få aksesspunkter.

Selv mener både prosjektansvarlige i HPE og PNØ at det trådløse nettet virker i henhold til kontrakt, men det er først i februar 2016 at infrastrukturprosjektet skal være avsluttet. Det er da nettet virkelig må virke.

Nettet inngår i en av tre kontrakter som fortsatt er en del av Prosjekt Nye Østfold. Når det er endelig ferdigstilt i februar skal Sykehuspartner overta ansvaret. Et annet utfordrende system er rørpost som er veldig praktisk for sending av det som passer inn i de standardiserte kapslene.

Rørpostkapslene skal transportere blodprodukter, blodprøver, legemidler og rekvisisjoner Derfor er emballasje av innholdet et eget arbeidsfelt. Hensikten er å få innholdet i kapslene raskere frem til mottakere.

På Sykehuset Østfold Kalnes har de anskaffet åtte roboter, AGV, automatisk gående vogner. De bor i kjelleren og frakter mat og tøy mellom etasjer og sengetun. Det er grensesnitt mot nødvendige systemer for at de skal få gjort jobben. Også Imatis har et grensesnitt mot disse.

-- Det er ikke tilfeldig at heisen står og venter når AGV-en kommer, påpeker Sigurd Alfsen.

Betydelig påvirkning

-- Vi har driftsrollen for Sykehuset Østfold. Vi har hatt betydelig påvirkning på utviklingsprosjektene, både med fagressurser og arkitekter. Vi har jobbet med å teste og verifisere integrasjonen mot nye løsninger og mobilitet, sier Olav Berg, assisterende IKT-direktør i Sykehuspartner.

For de fleste av it-løsningene synes ikke for andre enn de som benytter dem. Det som virkelig synes er pasienttavlene, store, oversiktlige og med informasjon om viktige hendelser som laboratoriesvar. Tavlene er over alt. Der kan helsepersonellet følge med på utviklingen og ta beslutninger som medfører omrokkeringer.

-- Vi kan bidra til mikrobooking, forklarer Morten Andresen.

For booking foregår i henholdsvis Dips og røntgensystemet Sectra. Der settes det opp timer til pasienter med utsendelse av brev til pasienten. Imatis er integrert seg mot disse administrasjonsfunksjonene. Dagens booking lastes inn i Imatis. Dermed er det mulig i sann tid å organisere om på pasienter, måle ventetider og telle antall i kø.

-- Vi har kontroll på pasienter som ikke kommer til avtalt time og pasienter som kommer som «drop in».  Disse kan vi enkelt i sann tid flytte og re-organisere, og knytte opp mot ledig ressurser i sykehuset.  I prosjekter utenfor Norge gjør Imatis det enda mer avansert. Vi kan automatisk tildele køene pasienter basert på ulike kriterier helt uten manuell inngripen.  Vi tror det kommer i Norge, forteller Morten Andresen.

Tilsvarende kan gjøres med administrasjon av ansatte, der de ansatte registreres i turnusprogramvaren GAT. GAT håndterer planlegging av skift og sikrer at overtidsbestemmelser tas hånd om.

Imatis tar tak i dagens ressurser og kan omallokere og koble disse ressursene til roller og ansvarlig roller i sann tid. For det er de med ansvarlige roller som får meldinger når noe skal følges opp, eksempelvis at det kommer en ny pasient fra akutten til sengeposten.

NYTT: Sykehuset Østfold Kalnes er helt nytt. Det er det mest avanserte sykehuset i Norge. Andre november var det operativt. 30. november åpnet Kong Harald offisielt sykehuset. Datasystemene gjør sykehuset til et av de mest avanserte i verden.
NYTT: Sykehuset Østfold Kalnes er helt nytt. Det er det mest avanserte sykehuset i Norge. Andre november var det operativt. 30. november åpnet Kong Harald offisielt sykehuset. Datasystemene gjør sykehuset til et av de mest avanserte i verden.

Ikke tilgjengelige

Dataene på tavlene er ikke tilgjengelige for uvedkommende. For dem synes ikke dataene. Fjerner personellet seg fra tavlene forsvinner dataene. De blir først synlige når en ansatt holder sitt identitetskort inntil en leser på siden av skjermen. Ved hjelp av RFID overføres data om den ansatte som benyttes for å finne frem pasientdata, som er relevante for den ansattes rolle.

Tavlene er for ressursoversikt og planlegging. Helsepersonellet kan komme og få rask oversikt over hvor pasienten ligger, hvem som har ansvar, hva som er hovedproblemet og hva pasienten venter på.

-- Tavlene gir god oversikt for operasjonell drift. Hovedfokus er oversikt, prioritering, ressursstyring og meldingsvarsling, forklarer Terje Gårdsmoen.

Sykehuset er inndelt i en rekke fagfelt som eksempelvis hjertemedisin. For hjertemedisin er det et døgnområde med flere sengetun, typisk to til fire. Hvert sengetun består av ni rom med hver sin seng hvorav ett er avsatt for isolat.

-- Vi har ni senger hvorav én er for pasienter med kontaktsmitte. Pasienter med luftsmitte er i en egen avdeling, forklarer Jon Fredrik Bergdal, seksjonsleder, døgnområde hjertemedisin.

Det er innført et nytt virkemiddel, tverrfaglige arbeidsrom for tre eller fire ansatte.

-- Vi har fått tverrfaglige arbeidsrom på alle døgnområder. Det er i hovedsak leger og pleiepersonell som benytter dem, sier Anette Michaela Siebenherz, rådgiver for administrasjonen ved Sykehuset Østfold.

Rommene skal være for ergoterapeut, fysioterapeut, lege og sykepleier. De ansatte sitter gjerne og jobber på pc-er på rommene.

-- Vi starter dagen rundt den elektroniske tavlen. Det er seksjonsleder, pleiepersonell og visittgående lege. Det er et fem minutter ståmøte med rask gjennomgang av pasientene, forklarer Jon Fredrik Bergdal.

Kombinasjon av virkemidler

Det er kombinasjonen av virkemidler som gjør Sykehuset Østfold interessant. Flere nye grupper ansatte settes nå inn i de nye systemene. Eksempler er portører og rengjøringspersonell. Flere nye funksjoner møter pasientene. Smarttelefonen kommer til å bli uvurderlig.

Det første de møter er et system for selvinnsjekk. Siden pasientene ikke har møtt det før får de hjelp av ansatte ved ankomst. Flere som jobber i resepsjonen er skeptiske for de får først forespørsel om hvordan og hvor innsjekkingen skal foregå, og deretter nye forespørsler etter at pasientene er sjekket inn.

-- Selvinnsjekkingen virker omtrent som på flyplassene. I begynnelsen er det uvant og pasientene må ha hjelp. Etter hvert klarer de seg selv. Innsjekkingen er blitt så populær at vi har måttet anskaffe to nye terminaler for selvinnsjekk forteller Terje Gårdsmoen.

Det er kronikerne som besøker sykehuset jevnlig som har nytte av innsjekkingen som avlaster ansatte.

-- Det er Dips som sørger for innkallingen til pasientene, sier medisinsk direktør Tomas Alme i Dips.

Men den elektroniske pasientjournalen Dips er ikke den eneste applikasjonen som kaller inn pasienter. Det gjøre også fra det administrative systemet for røntgen som på Kalnes er Sectra.

Fagsystemer rundt

Med Dips som midtpunkt ligger alle fagsystemene rundt. Det er eksempelvis Oracles forretningsstyring som så langt virker veldig bra. Det er kurvesystemet Metavision som ikke fullt ut svarer til kravene. Derfor er det utarbeidet nye planer for utvidet funksjonalitet. Denne skal leveres i mars og juni 2016. I mellomtiden er det laget noen «Work Arounds».

-- Vi flytter 350 skjermer fra Fredrikstad til Kalnes til utvalgte arbeidsområder for at legene skal kunne få se både Metavision og Dips, forklarer Terje Gårdsmoen.

Andre systemer er Røntgenadministrasjon (RIS/PACS), labsystem, et sterilsystem, kjøkkensystem, overvåkning.

På sikt skal Sykehuset Østfold over på et felles system for elektronisk pasientjournal. Denne versjonen av Dips kjører allerede Oslo Universitetssykehus på.

-- Vi har hatt stor støtte av Thomas Bagley i Helse Sør-Øst RHF. Han har vært aktiv for at vi vil få felles systemer i hele helseregionen, forteller Terje Gårdsmoen.

Et nytt spennende prosjekt gjøres i samarbeid med Microsoft og Blikksund hvor det er meningen å lage en administrativ applikasjon for ambulansepersonell slik at akuttmottaket slipper å registrere data om pasienten på nytt ved mottak.

Sender melding

Når akutten er ferdig med behandlingen av en pasient sendes det en melding til døgnområdet for hjerte, lunge eller gastro at pasienten kan overføres. En sykepleier mottar en melding på sin telefon på grunn av sin rolle og informasjonen dukker opp i tavlen til Imatis. Der er det et eget filter for å se meldte pasienter.

Når meldingen dukker opp sørger koordinatoren å bestemme rom. Akuttmottaket får beskjed og det foretas en muntlig rapport mellom sykepleier på akutten og sykepleier på døgnområdet. Akuttmottaket sørger for å bestille portør.

-- Vi har totalintegrert meldingsvarsling i både pasientbehandling og logistikk, forteller Terje Gårdsmoen.

Via tavlene er det mulig å sy sammen informasjon istedenfor å gå inn i de enkelte fagsystemene.

-- Den største fordelen med tavlene er at den gir god oversikt. Flaskehalsene blir veldig godt synlige, mye mer enn tidligere, sier Anette Michaela Sibenherz.

Som eksempel så man at mange måtte vente på overvåkning av hjerterytmen. Derfor ble det kjøpt inn flere telemetrienheter.

Sykehuset får veldig mye fakta i tavlene som man har begynt å jobbe med for å se hva som bør gjøres bedre og hva man kan lære.

Smarttelefon som pc

Målet er å gjøre smartelefonen fra Microsoft til en pc. Det er en rekke app-er i telefonen som personellet har nytte av. Først og fremst er det meldingsvarsleren Mobilix. I tillegg er det tilgang til Felleskatalogen, telefonkatalog, internettilgang, mobilt bedriftsnett, kalender, akuttprosedyrer, veileder for akutt psykiatri, sms, alarm og stoppeklokke som er nyttig ved kontroll av pulsen til pasienten.

-- Med nye Microsoft Lumia 950 har legen ikke bare en telefon i lommen på legefrakken, men også en pc med full tilgang til alle sykehusets ressurser, sier Morten Dybdahl, strategirådgiver i Microsoft.

Selv hevder Microsoft at de har jobbet tett med Sykehuspartner med hensyn til den mobile plattformen og håndtering av mobile enheter. Det er laget pilotløsning for lukket legemiddelsløyfe fra smarttelefon. En app på telefonen skal gjøre det enkelt for en sykepleier å verifisere at riktig dose medisin tas av pasienten.

 

 

Les om:

Helse