Pengesekk

Pengesekk

HELSELEDER: Vi må unngå at den oppskrytte pengesekken blir en sovepute.

11. og 12. mai gikk den store Helsekonferansen av stabelen. Den arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet, i samarbeid med Helsedirektoratet. Og det var Jens Stoltenberg som åpnet ballet. Et av budskapene hans var at vi er heldige i Norge, fordi vi har så mye penger på bok. Det er en sannhet med noen modifikasjoner. Selvfølgelig er det betryggende at Norges økonomiske ressurser er store. Men den store pengesekken står også i veien for at vi kommer oss videre i helsesektoren. Vi må unngå at den oppskrytte pengesekken blir en sovepute.

Norge betegnes som et av verdens mest teknologisk modne land. Samtidig bruker norske fastleger fremdeles disketter (også etter at Sony har stoppet produksjonen av disse lagringsenhetene), og vi henger etter på områder som kjernejournal, helseportal og e-resept.

Jeg vil påstå at mangel på teknologi er en hindring for at pasienter, pårørende og helsepersonal får bedre informasjon, føler seg tryggere, slipper venting og flertallige kopier av samme undersøkelse og kan få bedre støtte i beslutninger og prosesser.

nn En god samlet helseportal som danske Sunnhet.dk gir kvalifisert helseinformasjon og kvalitetsdata om sykehus. Det blir norske pasienter snytt for. Den svenske kjernejournalen (NPÖ) gir helsepersonell informasjon på tvers av regioner og juridiske enheter, med bedre kvalitet og raskere oppfølging. Det blir norske pasienter snytt for. I mange land fungerer e-resept, som gir tryggere og enklere oppfølging av legemiddelbruk. Det blir norske pasienter snytt for. Beslutningsstøtte og deling av "best practice" kan gi en mye bedre behandling og spare liv. Det blir norske pasienter snytt for. En god nettbasert pasientjournal er en enorm støtte for pårørende av alvorlig syke og demenspasienter. Det blir norske pasienter snytt for.

Dette er bare noe av de mest opplagte eksemplene. Norge trenger et it-løft, og vi trenger det raskt. Erfaringene fra blant annen Danmark, Sverige og den amerikanske helsekjeden Kaiser Permanente viser at tre ting står sentralt: En fremtidsvisjon med sterk politisk styring. Tett samarbeid med it-bransjen. Og dedikerte, øremerkede penger til nasjonale it-prosjekter.

nn Norge har en fremtidsvisjon i Samhandlingsreformen. Tett samarbeid med it-leverandørene er vanskelig på grunn av reglene for offentlige anskaffelser. Den enkleste måten å få fart på utviklingen, er å åpne den oppskrytte pengesekken og sette av helt konkrete summer til it-prosjekter som kjernejournal og en nasjonal helseportal, slik at disse planene ikke blir spist opp av daglig drift.

Denne kommentaren har vært leder i Computerworld It-helse.

Les om:

Helse