Punger ut for plattformprosjektet

Punger ut for plattformprosjektet

IT-SJEFEN: Driftsplattformen skal standardiseres, og it-sjef Bjørn Nilsen i Helse Nord må punge ut.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er økonomi sett opp mot en del store anskaffelsesprosesser vi skal gjennomføre innenfor de store kjernesystemene våre.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Microsoft. Det er egentlig på grunn av at driftsstrukturen vår er rigget opp mot dette. Vi kjører Linux på noen servere, men å bytte på klientsiden hadde krevd store forundersøkelser. Det viktigste er uansett hva som gir best "Total Cost of Ownersip". Det er essensielt.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

Det er noe du er nødt til å håndtere med mest mulig strategisk fornuft. Å outsource kun på grunn av økonomi er jeg skeptisk til. Det er en strategisk beslutning som omfatter mer enn bare økonomispørsmål.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Strategi. Det gjelder både regional og nasjonal aktivitet. Kortsiktige behov i langsiktig perspektiv. Drift har vi en egen avdeling til.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Foreløpig er det fritt frem, men vi er undrende til hvordan vi kan bruke det som en del av virksomheten. Vi ser at noen store konsern legger begrensninger, andre ikke. Vi må ta stilling til hvordan vi kan integrere sosiale medier i virksomheten.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Plattformprosjektet. Vi skal standardisere hele driftsplattformen i Nord-Norge. Prosjektet begynte i fjor og avsluttes i 2010.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Det skal Roger Schäffer i Helse Sør-Øst eller Erik Hansen i Helse Vest.

Hvem: Bjørn Nilsen

Hvor: Helse Nord

Hva: Regionalt helseforetak

Budsjett: På +/- 200 millioner i drift, rundt 50-80 millioner årlig i investering

Antall ansatte: Ca. 12

Helse