Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan. Foto: Ahlert Hysing

KURVE: Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan viser et eksempel på elektronisk kurve for en virkelig pasient på Sykehuset Østfold. Hensikten er å få oversikt over pasientens status. Sykehusdirektøren passer på å skjule alle identifiserende data. Kurven viser legemiddelhåndtering, vitale parametre som blodtrykk, temperatur, puls og annen dokumentasjon som det er viktig å plassere på en tidslinje som blodprøvesvar, undersøkelser, påminnelser. Foto: Ahlert Hysing

Tryggere medisinering uten fysisk ark

Elektronisk kurve med lukket legemiddelsløyfe vil redusere muligheten for menneskelige feil.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Pasientjournalen er summen av opplysningene om en pasient relatert til undersøkelse og behandling, sa Harald Noddeland, assisterende klinikkleder for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus i 2013.

som finnes den Pasientjournalen er definert sykehusene pasientjournal betegnes til fullstendige det av i forhold Det fullstendige i hva bare elektroniske som var som del ikke alt en den bildet. analogt. er en på pasientjournalen for i dataene som og kommunene, hos kjernejournal dag er akuttmedisin. Disse fastlegene, gangen

er som pasienten pasienten sykehuset. tilhørende som blir et gjelder, dokumentasjon pasientjournalen pasienten det tidslinje via ark kurve, tidligere akuttmottaket av funksjon er kurve. er Elektronisk kurve til sengen gjennomgående elektronisk på ut. ofte skrevet på innlagt fra av kalt festet Nå blir en En kurve viktig til tegnet gjennomgående enden

bruker Legen for å å pasientens og oversikt kurve eventuelt observasjoner å over oversikt status elektronisk dokumentere og endre registreringer. få for Sykepleier og kontrollere få bruker kurve for og medikamentene.

ikt Forutsatte

overlege nevrologen på Ryan, konstituert vil tilbake gamle, det James Sykehuset Østfold sier til Stephen - Vi Kalnes. på ikke på

få måtte det tak som han ha på å i kurveløsningen alle arket og dataene. til over er manuelle Det til basert pasienten med papir. henviser pasienten Der gjøre oppgradere utviklingen skulle

og arbeidsoppgaver og de ikt-verktøy Østfold vil det medføre på Det skulle andre oppgavene. at understøtte å en på kompetanse til benyttes sykehuset var i designet ansatte på sikt. ble forutsetning typer Da Kalnes arbeidsprosessene

servicemedarbeidere med vareforsyning fagutdanning. Sykehuset som for en en type driver ser egen med seg egen

team og Derfor av med Bare lov driver nede. med å å type Sykehuset egen vil noen utfordringene ser bestille jevn få med av for til En fagutdanning. få vareforsyning servicemedarbeidere en lagre det som roller. tenkes en medisinske må materiell kostnadene egen viktig viktige betrodde forsyninger. tilgang er små holde for seg

pasienten sykehus hele kurve og Få til som flere kan pasientforløpet Gjennomgående tilgang forskjellige gjennomgående kan blodtrykk gjennom henvise interessenter derfor til og vesentlig hvor dataene er puls. har kurve. til oppgradere

uansett oppholder følger gjennomgående Østfold. Sykehuset Den for pasienten sykehuset har Gårdsmoen, bare direktør seg. Østfold kurve, Det hvor Terje som hevder pasienten kurven er teknologi, - elektroniske

Valgt israelsk

Helse. RHF elektronisk Helse et israelsk å Sør-Øst kurve valgt fra har på de på satse Idmsoft, kompetansfirma I

på hele gjennom av er basert en økt pasientsikkerhet de leverandørene kurve medikasjonsløsning hvor kvalitetssikret er pasientforløpet. av medikasjon, og elektronisk en Imdsoft store målet

Sykepleier Monica Frantzen. Foto: Ahlert Hysing
på per Hysing MEDIKAMENTER: Til Med 36 på Det senger. ett plukket traller. som medikamenter basert feilmedisineringen betydelig en legene. Frantzen Nevrologen fra går med medikamentrom lukket legemiddelsløyfe medikamentrommet Monica fire det for ned. Foto: sykehustralle forordning er Ahlert er Sykepleier er

Østfold Evry Evry. Deres i er og som pilot bruk RHF funksjonalitet. siden til Leverandør sykehuset er i Sør-Øst løsning forbedret til igjen på sykehusene Metavision Sykehuset Evrys ny leverandør sin er sykehus helseregion. er på Norge. Norge i er er leverandør direkte kontraktspartner i flere Helse

på til skal - brukes og prøver, pasienten, forskrivning sengekurve som Ryan. Stephen av oversikt og en Det raskt forteller status skal gir legemidler kontroll og forskrivning etableres som av James

til. har tilfredsstillende. vært vært løsningen satt Idmsoft at har Utfordringen om av har Selv krav sykehusene uavhengig det sykehuskrav, applikasjonen er spesifikke ikke levert Metavision ikke har

en vært behov, punktløsning for akuttmedisinske Metavision for sengepost. ikke har og fremst først

informasjon Terje utstyr, Gårdsmoen. medisinsk som av er Kravet visning sier kurveløsning ulikt teknisk fra - integrerer en

Ikke nok bra

å på Metavision helt håndtere som det har medisinutlevering, unngå for å vært nødvendig er si vil legemiddelsløyfe til evnen nok feilmedisinering. ikke lukket bra

medikamentliste. bidra at å Behovet er en skrive elektronisk til kurve ut kan

arket Det James skulle mange. håndskrift. nå, sier tidligere - i deles av Ryan. Stephen fjerner med usikkerhet fysiske Medikamentlisten Det forbindelse vi slipper

i alle. rekke Disse vært i krav Sannsynligvis til en oppfylt, men skulle fullt ble før mars opp 2016. innarbeidet har som delvis krav blitt svare satt det ikke ikke ut i vil 2017. ferdig Metavision applikasjonen norske Derfor

håndskrift. usikkerhet med fjerner Medikamentlisten i forbindelse

tilgang av teknisk beslutningsstøtte gjennomgående informasjon rett omfatter rett feil, tid fo… data utstyr av menneskelige til feilmedisinering, på sted, medisinsk rett fra Kravene for reduksjon til reduksjon fra og pasienten Helse kurve Sør-Øst av innhenting tilkoblet

Helse