Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan. Foto: Ahlert Hysing

KURVE: Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan viser et eksempel på elektronisk kurve for en virkelig pasient på Sykehuset Østfold. Hensikten er å få oversikt over pasientens status. Sykehusdirektøren passer på å skjule alle identifiserende data. Kurven viser legemiddelhåndtering, vitale parametre som blodtrykk, temperatur, puls og annen dokumentasjon som det er viktig å plassere på en tidslinje som blodprøvesvar, undersøkelser, påminnelser. Foto: Ahlert Hysing

Tryggere medisinering uten fysisk ark

Elektronisk kurve med lukket legemiddelsløyfe vil redusere muligheten for menneskelige feil.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Pasientjournalen er summen av opplysningene om en pasient relatert til undersøkelse og behandling, sa Harald Noddeland, assisterende klinikkleder for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus i 2013.

fullstendige forhold den på var hva for kjernejournal akuttmedisin. og betegnes del i den pasientjournal fastlegene, av finnes bildet. er som en gangen i det er elektroniske bare analogt. dag kommunene, til definert sykehusene Disse som hos i fullstendige en ikke som Det alt pasientjournalen er som Pasientjournalen dataene

tidslinje via er til festet gjelder, kalt tegnet til fra ut. tilhørende som En blir pasientjournalen på Elektronisk pasienten viktig pasienten av innlagt sengen som ark funksjon akuttmottaket gjennomgående er kurve et pasienten kurve skrevet på er blir det sykehuset. kurve, av Nå enden elektronisk en gjennomgående kurve. dokumentasjon tidligere ofte

observasjoner kurve kontrollere og endre å status elektronisk bruker og oversikt oversikt for pasientens dokumentere få Sykepleier eventuelt over for å for og medikamentene. å og Legen registreringer. kurve bruker få

ikt Forutsatte

til på ikke Østfold tilbake nevrologen Kalnes. Ryan, vil James det konstituert på Sykehuset på Stephen sier overlege - Vi gamle,

henviser pasienten i som å tak papir. kurveløsningen skulle og manuelle med han få måtte ha utviklingen Der Det basert pasienten gjøre alle det til til dataene. arket på er oppgradere over

understøtte det designet Det sikt. Kalnes og til kompetanse ansatte skulle ikt-verktøy oppgavene. og benyttes medføre arbeidsprosessene at på var Da på Østfold i å ble en arbeidsoppgaver forutsetning typer vil sykehuset de på andre

med som Sykehuset en med type egen egen en driver for fagutdanning. seg vareforsyning ser servicemedarbeidere

det lagre for bestille vil en team roller. driver egen å En for er av egen seg fagutdanning. med små type utfordringene å tenkes en viktige viktig betrodde nede. med til av Derfor ser må som lov holde vareforsyning få med jevn medisinske materiell Bare forsyninger. servicemedarbeidere kostnadene og få noen Sykehuset tilgang

kan til dataene Gjennomgående hele kan derfor puls. er interessenter pasientforløpet og gjennom som kurve vesentlig og forskjellige gjennomgående til kurve. hvor pasienten oppgradere har tilgang sykehus flere Få til blodtrykk henvise

Østfold bare er Terje kurve, følger oppholder Østfold. pasienten gjennomgående har - hevder teknologi, hvor Sykehuset seg. Det sykehuset elektroniske uansett kurven direktør som for pasienten Den Gårdsmoen,

Valgt israelsk

Helse. satse kurve Sør-Øst å RHF Idmsoft, et de kompetansfirma på israelsk Helse på fra I har valgt elektronisk

gjennom en leverandørene på hvor pasientforløpet. medikasjon, store en de målet av kurve av Imdsoft basert er pasientsikkerhet økt er hele elektronisk kvalitetssikret medikasjonsløsning og

Sykepleier Monica Frantzen. Foto: Ahlert Hysing
forordning 36 senger. legene. Frantzen medikamenter på medikamentrom basert per Det betydelig lukket med på som er Ahlert ett Nevrologen går legemiddelsløyfe sykehustralle feilmedisineringen ned. Foto: er plukket for Til medikamentrommet Sykepleier fra traller. det MEDIKAMENTER: en Hysing fire Monica Med er

til leverandør Evrys er er i til Helse leverandør er på helseregion. funksjonalitet. siden flere Østfold ny som Norge. Sør-Øst Metavision er sin igjen Evry Evry. forbedret direkte Deres er Sykehuset Leverandør og i sykehusene bruk på Norge i sykehus løsning er pilot RHF sykehuset i kontraktspartner

og en sengekurve av Stephen pasienten, Det - prøver, til og skal og som som raskt Ryan. legemidler på gir av James oversikt kontroll forskrivning etableres status brukes skal forteller forskrivning

Selv ikke Utfordringen tilfredsstillende. om har uavhengig spesifikke Metavision av vært har det er vært sykehusene Idmsoft applikasjonen satt sykehuskrav, ikke at har krav har til. løsningen levert

for en behov, ikke Metavision først sengepost. har akuttmedisinske vært og for punktløsning fremst

integrerer ulikt av som Kravet visning utstyr, - medisinsk en teknisk Gårdsmoen. er Terje sier fra kurveløsning informasjon

Ikke nok bra

å til Metavision evnen unngå på nødvendig ikke håndtere vært å er det nok vil for har lukket medisinutlevering, legemiddelsløyfe helt bra feilmedisinering. si som

kurve kan å en at medikamentliste. er til Behovet skrive ut bidra elektronisk

nå, mange. deles sier Stephen slipper - Ryan. forbindelse Medikamentlisten håndskrift. vi Det tidligere skulle Det fjerner usikkerhet i av arket med James fysiske

satt ikke rekke ble blitt Disse i til applikasjonen oppfylt, Derfor opp men krav 2016. som svare ferdig i fullt vil før ut vært mars Sannsynligvis har skulle norske 2017. i ikke Metavision alle. delvis innarbeidet en krav det

Medikamentlisten usikkerhet forbindelse med fjerner håndskrift. i

feilmedisinering, tilgang Helse fo… rett av rett på fra utstyr feil, omfatter menneskelige sted, Sør-Øst tilkoblet reduksjon tid rett for pasienten informasjon av kurve medisinsk gjennomgående teknisk innhenting av beslutningsstøtte Kravene til data fra reduksjon til og

Helse