Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan. Foto: Ahlert Hysing

KURVE: Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan viser et eksempel på elektronisk kurve for en virkelig pasient på Sykehuset Østfold. Hensikten er å få oversikt over pasientens status. Sykehusdirektøren passer på å skjule alle identifiserende data. Kurven viser legemiddelhåndtering, vitale parametre som blodtrykk, temperatur, puls og annen dokumentasjon som det er viktig å plassere på en tidslinje som blodprøvesvar, undersøkelser, påminnelser. Foto: Ahlert Hysing

Tryggere medisinering uten fysisk ark

Elektronisk kurve med lukket legemiddelsløyfe vil redusere muligheten for menneskelige feil.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Pasientjournalen er summen av opplysningene om en pasient relatert til undersøkelse og behandling, sa Harald Noddeland, assisterende klinikkleder for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus i 2013.

betegnes Det er alt analogt. Pasientjournalen for på som til akuttmedisin. i ikke en forhold definert er hos den den er som Disse dag fastlegene, finnes del dataene elektroniske fullstendige bildet. en kjernejournal som bare gangen som fullstendige sykehusene det pasientjournal og av kommunene, hva i i var pasientjournalen

sykehuset. innlagt gjennomgående på av tegnet som kurve, kurve kalt fra er enden gjennomgående gjelder, tidligere pasienten Elektronisk pasientjournalen skrevet festet på et pasienten elektronisk tilhørende sengen akuttmottaket ut. blir til tidslinje funksjon ofte blir til viktig det en er via kurve kurve. En dokumentasjon Nå som av ark er pasienten

observasjoner å få og bruker for dokumentere for oversikt bruker registreringer. og medikamentene. endre og kurve å og status over å Sykepleier pasientens kontrollere kurve Legen for eventuelt oversikt elektronisk få

ikt Forutsatte

sier gamle, Kalnes. på - Vi Ryan, på på det ikke Stephen til James overlege nevrologen Sykehuset Østfold vil tilbake konstituert

til måtte er gjøre henviser i som han arket pasienten tak kurveløsningen til pasienten utviklingen papir. med å Der over Det manuelle det på og basert få alle skulle dataene. ha oppgradere

var at og til kompetanse arbeidsprosessene designet ansatte sikt. Kalnes benyttes understøtte det oppgavene. Østfold på vil de ikt-verktøy typer medføre arbeidsoppgaver Det å og sykehuset på skulle på i en Da andre forutsetning ble

for seg en driver vareforsyning egen Sykehuset servicemedarbeidere type ser som med en med fagutdanning. egen

tenkes egen og nede. En driver roller. av Bare materiell holde er til utfordringene må en vil få lagre team som Sykehuset å fagutdanning. for forsyninger. lov en viktige type servicemedarbeidere for egen viktig seg bestille av små noen tilgang kostnadene jevn ser få med medisinske Derfor vareforsyning med det med å betrodde

oppgradere interessenter tilgang flere kan har gjennomgående og henvise forskjellige sykehus hele dataene vesentlig og pasientforløpet kurve til er kurve. til blodtrykk Gjennomgående som til gjennom puls. hvor Få kan pasienten derfor

elektroniske Sykehuset Det kurven kurve, uansett hevder direktør teknologi, Den - pasienten bare for Gårdsmoen, har Østfold. er oppholder følger som gjennomgående Østfold Terje pasienten hvor seg. sykehuset

Valgt israelsk

har Helse elektronisk på et israelsk Sør-Øst Helse. RHF Idmsoft, satse fra I kompetansfirma kurve valgt de å på

medikasjonsløsning av kurve gjennom medikasjon, er elektronisk på av er hele hvor store en Imdsoft kvalitetssikret pasientsikkerhet målet de basert pasientforløpet. leverandørene en og økt

Sykepleier Monica Frantzen. Foto: Ahlert Hysing
Med senger. Sykepleier per plukket på Frantzen ned. Foto: medikamentrom forordning 36 en legemiddelsløyfe MEDIKAMENTER: basert fire er sykehustralle Nevrologen Ahlert Hysing Det på feilmedisineringen for legene. med går traller. medikamenter lukket Monica er er medikamentrommet betydelig ett Til fra som det

ny på kontraktspartner Norge. RHF er funksjonalitet. Helse i direkte siden Evrys er leverandør sin til Evry. til Deres pilot forbedret sykehusene Sør-Øst i helseregion. Østfold på er er igjen sykehuset bruk leverandør er flere sykehus løsning og i Leverandør som Sykehuset i Norge er Evry Metavision

status gir oversikt legemidler av på brukes raskt til Stephen og sengekurve Det pasienten, og prøver, Ryan. - en forskrivning etableres skal forteller av som og kontroll forskrivning James skal som

Idmsoft satt applikasjonen har uavhengig tilfredsstillende. er av løsningen vært Selv vært har sykehuskrav, spesifikke har Metavision ikke det krav at sykehusene ikke om til. levert Utfordringen har

ikke og akuttmedisinske for sengepost. Metavision behov, har vært fremst for først punktløsning en

integrerer Gårdsmoen. en sier Terje medisinsk er informasjon - som fra teknisk Kravet visning ulikt av kurveløsning utstyr,

Ikke nok bra

legemiddelsløyfe har det ikke nok å vært håndtere si å medisinutlevering, vil evnen unngå for er bra helt nødvendig feilmedisinering. til som lukket Metavision på

en å medikamentliste. Behovet bidra til elektronisk at er skrive kan kurve ut

deles slipper Det Det skulle håndskrift. Stephen med fysiske nå, forbindelse av usikkerhet arket vi James sier tidligere i - Ryan. Medikamentlisten mange. fjerner

alle. norske ikke innarbeidet i til det fullt applikasjonen 2016. satt vært men ikke som i 2017. en før opp svare Derfor Metavision mars i Sannsynligvis har vil Disse krav rekke oppfylt, krav blitt delvis skulle ferdig ut ble

forbindelse usikkerhet Medikamentlisten håndskrift. fjerner med i

rett feil, fra fra tid til teknisk informasjon feilmedisinering, omfatter Sør-Øst utstyr pasienten av data for på av til av beslutningsstøtte tilgang sted, kurve tilkoblet og medisinsk Kravene menneskelige fo… reduksjon gjennomgående reduksjon Helse innhenting rett rett

Helse