Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan. Foto: Ahlert Hysing

KURVE: Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan viser et eksempel på elektronisk kurve for en virkelig pasient på Sykehuset Østfold. Hensikten er å få oversikt over pasientens status. Sykehusdirektøren passer på å skjule alle identifiserende data. Kurven viser legemiddelhåndtering, vitale parametre som blodtrykk, temperatur, puls og annen dokumentasjon som det er viktig å plassere på en tidslinje som blodprøvesvar, undersøkelser, påminnelser. Foto: Ahlert Hysing

Tryggere medisinering uten fysisk ark

Elektronisk kurve med lukket legemiddelsløyfe vil redusere muligheten for menneskelige feil.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

- Pasientjournalen er summen av opplysningene om en pasient relatert til undersøkelse og behandling, sa Harald Noddeland, assisterende klinikkleder for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus i 2013.

kjernejournal og en Det er sykehusene var som av pasientjournal er den hva hos fullstendige alt dag den som finnes forhold for del i bildet. fastlegene, i dataene elektroniske som i bare kommunene, det en betegnes til pasientjournalen som fullstendige akuttmedisin. på analogt. ikke Pasientjournalen definert er Disse gangen

tidligere av via på kurve. gjennomgående sykehuset. innlagt kurve en sengen Elektronisk til tidslinje viktig på enden er av er dokumentasjon tilhørende som pasientjournalen Nå En kurve, det pasienten skrevet er ark festet til fra gjennomgående pasienten tegnet kalt funksjon pasienten gjelder, ofte ut. elektronisk blir et som blir akuttmottaket kurve

medikamentene. for kurve elektronisk og eventuelt å og endre kurve status dokumentere over bruker oversikt Legen Sykepleier for få bruker og observasjoner og registreringer. for få å oversikt å pasientens kontrollere

Forutsatte ikt

Sykehuset sier gamle, på Ryan, til - Vi det vil overlege på konstituert tilbake Østfold Kalnes. Stephen på nevrologen ikke James

måtte med er få oppgradere gjøre utviklingen dataene. kurveløsningen skulle som ha og manuelle papir. basert pasienten i til det tak pasienten Det å på Der alle han til henviser over arket

en Østfold på var understøtte til andre de Da arbeidsprosessene Kalnes arbeidsoppgaver oppgavene. medføre ansatte i designet vil og sikt. ble kompetanse og sykehuset Det på benyttes forutsetning skulle det ikt-verktøy på at typer å

for servicemedarbeidere seg vareforsyning med en fagutdanning. driver egen Sykehuset egen ser med en type som

må lov som det medisinske er betrodde å Sykehuset små servicemedarbeidere få bestille kostnadene tenkes forsyninger. viktig holde og nede. egen for en vareforsyning En viktige jevn team vil av få Bare med tilgang en til seg fagutdanning. ser Derfor materiell egen av type lagre noen med roller. å driver for med utfordringene

vesentlig derfor flere forskjellige kan hvor oppgradere til pasientforløpet kurve. tilgang interessenter er har kurve og sykehus kan blodtrykk som til pasienten Få til gjennomgående henvise og hele dataene gjennom Gjennomgående puls.

gjennomgående pasienten sykehuset uansett elektroniske hevder Sykehuset kurven pasienten er følger Østfold har bare Det hvor som for kurve, Den direktør teknologi, - Terje Østfold. seg. Gårdsmoen, oppholder

israelsk Valgt

på valgt de israelsk I har Idmsoft, å et på Helse. kompetansfirma satse RHF Sør-Øst elektronisk kurve fra Helse

store er kvalitetssikret pasientsikkerhet basert medikasjonsløsning elektronisk en pasientforløpet. hvor er gjennom av de økt av medikasjon, hele og leverandørene på målet Imdsoft kurve en

Sykepleier Monica Frantzen. Foto: Ahlert Hysing
Til medikamenter 36 plukket betydelig ned. Foto: for som går senger. Ahlert medikamentrommet MEDIKAMENTER: fire forordning Det Frantzen sykehustralle er en Monica lukket medikamentrom på legemiddelsløyfe på Sykepleier det Hysing feilmedisineringen traller. basert per ett fra legene. er er Nevrologen Med med

Norge kontraktspartner flere leverandør bruk forbedret sykehus er sykehusene er på til pilot løsning Østfold er Sykehuset i igjen Evrys Deres Evry. siden Metavision på Helse som i Norge. Evry er helseregion. til og i direkte i er sykehuset ny RHF Sør-Øst leverandør Leverandør er sin funksjonalitet.

brukes gir på status oversikt som - prøver, James og av forskrivning Det som etableres legemidler og Ryan. kontroll og forteller sengekurve av forskrivning skal en Stephen til skal raskt pasienten,

har har sykehusene ikke vært Metavision satt uavhengig om løsningen tilfredsstillende. av Selv ikke krav levert vært er at applikasjonen har sykehuskrav, spesifikke har Utfordringen til. det Idmsoft

vært Metavision for først behov, ikke akuttmedisinske punktløsning har for en fremst sengepost. og

kurveløsning av Gårdsmoen. en ulikt medisinsk informasjon teknisk sier integrerer - Terje utstyr, Kravet visning er som fra

nok bra Ikke

unngå på nødvendig å vil vært evnen nok medisinutlevering, bra legemiddelsløyfe feilmedisinering. for si helt lukket til som har det Metavision håndtere er ikke å

at bidra skrive kurve en Behovet ut å er elektronisk kan til medikamentliste.

deles fjerner nå, - sier Stephen slipper fysiske skulle Det arket James Medikamentlisten Det mange. usikkerhet forbindelse i Ryan. tidligere vi av håndskrift. med

innarbeidet i satt 2017. mars Metavision alle. Disse i til ble det skulle krav vil vært ferdig Sannsynligvis rekke men i oppfylt, delvis norske krav fullt en som svare ikke blitt opp 2016. før har applikasjonen ut ikke Derfor

forbindelse med håndskrift. Medikamentlisten usikkerhet fjerner i

av tid feilmedisinering, til medisinsk reduksjon omfatter og sted, fo… Kravene rett fra av informasjon på data til tilkoblet fra innhenting feil, kurve beslutningsstøtte av for teknisk tilgang rett menneskelige utstyr pasienten Helse reduksjon Sør-Øst rett gjennomgående

Helse