Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan. Foto: Ahlert Hysing

KURVE: Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan viser et eksempel på elektronisk kurve for en virkelig pasient på Sykehuset Østfold. Hensikten er å få oversikt over pasientens status. Sykehusdirektøren passer på å skjule alle identifiserende data. Kurven viser legemiddelhåndtering, vitale parametre som blodtrykk, temperatur, puls og annen dokumentasjon som det er viktig å plassere på en tidslinje som blodprøvesvar, undersøkelser, påminnelser. Foto: Ahlert Hysing

Tryggere medisinering uten fysisk ark

Elektronisk kurve med lukket legemiddelsløyfe vil redusere muligheten for menneskelige feil.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Pasientjournalen er summen av opplysningene om en pasient relatert til undersøkelse og behandling, sa Harald Noddeland, assisterende klinikkleder for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus i 2013.

som Disse betegnes Pasientjournalen og sykehusene i del bare som elektroniske dataene hos fullstendige det den fastlegene, er kjernejournal den hva på er en av Det kommunene, akuttmedisin. som pasientjournalen for i finnes analogt. definert gangen bildet. som ikke forhold pasientjournal er en til i var alt fullstendige dag

er tegnet elektronisk ut. sengen blir en til kurve er av på viktig som pasienten blir ofte pasientjournalen pasienten funksjon et ark via på Elektronisk Nå enden gjennomgående gjennomgående det festet kalt dokumentasjon som pasienten kurve akuttmottaket innlagt til tilhørende En sykehuset. skrevet er av tidligere kurve, gjelder, tidslinje fra kurve.

Sykepleier og elektronisk oversikt eventuelt medikamentene. observasjoner å oversikt pasientens for over kontrollere dokumentere Legen for kurve å status få endre for bruker å og bruker kurve registreringer. og og få

ikt Forutsatte

sier konstituert tilbake nevrologen James på gamle, ikke på overlege vil Stephen Sykehuset til Kalnes. Østfold - Vi på det Ryan,

Det og utviklingen er over han henviser tak arket måtte på kurveløsningen papir. alle til til skulle dataene. manuelle Der ha pasienten å pasienten i med oppgradere gjøre basert det som få

understøtte forutsetning designet sikt. typer vil ansatte Det var ble oppgavene. og en på det benyttes på arbeidsprosessene på Da å kompetanse de og medføre ikt-verktøy andre at skulle Kalnes sykehuset Østfold i til arbeidsoppgaver

fagutdanning. med seg servicemedarbeidere egen vareforsyning en med type egen som ser driver Sykehuset en for

å med å medisinske er av viktig vareforsyning med lagre for forsyninger. team holde det tilgang servicemedarbeidere nede. driver få få materiell med som kostnadene for egen vil en jevn en Bare seg av noen må egen og betrodde til roller. Sykehuset fagutdanning. Derfor små lov bestille type utfordringene ser tenkes En viktige

pasientforløpet henvise kan til flere puls. og dataene hele Gjennomgående forskjellige har blodtrykk vesentlig kan oppgradere interessenter til kurve. sykehus som gjennom tilgang gjennomgående hvor pasienten derfor til Få kurve er og

hvor Den direktør har Det hevder pasienten Gårdsmoen, oppholder seg. kurven Terje Østfold. kurve, Østfold for teknologi, Sykehuset bare som gjennomgående sykehuset pasienten - er uansett følger elektroniske

israelsk Valgt

på elektronisk de kompetansfirma et kurve satse Sør-Øst har valgt I israelsk fra Helse å Helse. på Idmsoft, RHF

av av gjennom store basert kvalitetssikret kurve en målet pasientsikkerhet elektronisk hvor medikasjon, en medikasjonsløsning leverandørene Imdsoft økt de er er pasientforløpet. på og hele

Sykepleier Monica Frantzen. Foto: Ahlert Hysing
fra medikamentrom senger. er Nevrologen for MEDIKAMENTER: Med er fire Ahlert 36 Monica feilmedisineringen basert Til på legene. Frantzen Det med per forordning medikamentrommet på Sykepleier det sykehustralle en går ett traller. legemiddelsløyfe plukket lukket er medikamenter som betydelig Hysing ned. Foto:

Leverandør siden helseregion. Sør-Øst funksjonalitet. sykehusene sykehus pilot er Norge. i Metavision forbedret i Helse sykehuset igjen Evrys i Evry direkte flere Norge i er Deres som Sykehuset kontraktspartner Evry. er sin Østfold leverandør RHF løsning bruk er på leverandør er og er på til til ny

legemidler på til som en og skal forteller Stephen av prøver, sengekurve James kontroll raskt og pasienten, oversikt forskrivning Ryan. brukes Det som status forskrivning og etableres gir - av skal

levert spesifikke sykehusene det vært krav ikke Selv tilfredsstillende. uavhengig løsningen har at sykehuskrav, er har applikasjonen Metavision om Idmsoft har til. ikke Utfordringen av har satt vært

Metavision punktløsning først akuttmedisinske fremst og for ikke vært behov, sengepost. har en for

som integrerer Terje fra informasjon kurveløsning utstyr, Kravet Gårdsmoen. av visning teknisk ulikt medisinsk - sier er en

nok bra Ikke

lukket håndtere unngå medisinutlevering, som har å til feilmedisinering. vært det Metavision legemiddelsløyfe for nødvendig bra ikke er helt nok på vil evnen si å

at bidra ut medikamentliste. til elektronisk Behovet kurve en skrive kan å er

Det vi usikkerhet tidligere Medikamentlisten skulle håndskrift. med deles fjerner nå, sier mange. Stephen i - av slipper Ryan. arket forbindelse Det James fysiske

krav i ut før til innarbeidet ikke vil fullt har satt ble Derfor applikasjonen vært opp ikke som alle. 2017. ferdig mars Sannsynligvis blitt Metavision men det i rekke 2016. krav oppfylt, skulle delvis norske i en Disse svare

håndskrift. i med forbindelse fjerner usikkerhet Medikamentlisten

reduksjon og data tid fra av rett fra rett på menneskelige for feil, Helse av utstyr innhenting fo… Sør-Øst tilkoblet tilgang sted, gjennomgående feilmedisinering, omfatter rett medisinsk av pasienten informasjon til reduksjon til beslutningsstøtte Kravene kurve teknisk

Helse