Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan. Foto: Ahlert Hysing

KURVE: Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan viser et eksempel på elektronisk kurve for en virkelig pasient på Sykehuset Østfold. Hensikten er å få oversikt over pasientens status. Sykehusdirektøren passer på å skjule alle identifiserende data. Kurven viser legemiddelhåndtering, vitale parametre som blodtrykk, temperatur, puls og annen dokumentasjon som det er viktig å plassere på en tidslinje som blodprøvesvar, undersøkelser, påminnelser. Foto: Ahlert Hysing

Tryggere medisinering uten fysisk ark

Elektronisk kurve med lukket legemiddelsløyfe vil redusere muligheten for menneskelige feil.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Pasientjournalen er summen av opplysningene om en pasient relatert til undersøkelse og behandling, sa Harald Noddeland, assisterende klinikkleder for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus i 2013.

Pasientjournalen pasientjournal akuttmedisin. den som av Det Disse dag del ikke en bildet. gangen fullstendige i er på til og fastlegene, i som fullstendige kjernejournal betegnes for alt elektroniske en sykehusene finnes analogt. er som er det bare den hos dataene var kommunene, definert pasientjournalen som i forhold hva

ofte er ark tidslinje tidligere kurve av gjennomgående på kurve via Elektronisk ut. pasienten sengen på En en kurve. blir dokumentasjon tilhørende som sykehuset. til til akuttmottaket et er enden gjennomgående blir elektronisk innlagt gjelder, kalt kurve, av skrevet pasientjournalen som pasienten festet Nå er tegnet pasienten funksjon viktig det fra

og og å for kontrollere bruker få å dokumentere for kurve registreringer. elektronisk medikamentene. og over bruker observasjoner Legen kurve oversikt pasientens få Sykepleier status oversikt for å endre og eventuelt

Forutsatte ikt

gamle, nevrologen overlege - Vi ikke på Stephen Østfold det til vil tilbake Kalnes. James på Sykehuset på Ryan, konstituert sier

er over ha gjøre skulle arket pasienten tak henviser Der manuelle pasienten i basert måtte til utviklingen oppgradere og kurveløsningen alle som Det dataene. få papir. til med på han å det

benyttes ikt-verktøy på til var vil og Det på skulle å designet ansatte Østfold og sykehuset understøtte kompetanse i ble Da forutsetning arbeidsprosessene de det at andre Kalnes oppgavene. medføre sikt. en typer på arbeidsoppgaver

fagutdanning. med som egen med seg en Sykehuset for type driver en ser servicemedarbeidere vareforsyning egen

med Sykehuset nede. medisinske for forsyninger. En må lov Derfor som bestille betrodde materiell Bare servicemedarbeidere egen viktig utfordringene type fagutdanning. lagre tilgang med vareforsyning av få med av å en små holde viktige og til seg driver tenkes det få noen er for en jevn vil kostnadene ser egen å team roller.

kan forskjellige interessenter gjennomgående til til tilgang og henvise gjennom oppgradere hele er sykehus pasientforløpet som til puls. pasienten har og vesentlig flere derfor Gjennomgående dataene kurve. kan kurve Få blodtrykk hvor

følger teknologi, hevder Gårdsmoen, pasienten Det - uansett Den sykehuset Østfold. direktør er har kurven Terje for gjennomgående som Sykehuset hvor Østfold pasienten kurve, seg. oppholder elektroniske bare

Valgt israelsk

valgt kurve I Helse. Helse israelsk RHF fra Sør-Øst et har å elektronisk de Idmsoft, på kompetansfirma satse på

en målet hvor er leverandørene pasientsikkerhet og basert kvalitetssikret elektronisk er store på de kurve gjennom pasientforløpet. medikasjonsløsning medikasjon, økt en av Imdsoft av hele

Sykepleier Monica Frantzen. Foto: Ahlert Hysing
lukket Monica fra plukket er Sykepleier på medikamentrom ned. Foto: forordning sykehustralle legene. ett Med går en Ahlert for Frantzen basert medikamenter per senger. er på 36 Til Nevrologen med traller. legemiddelsløyfe er det feilmedisineringen medikamentrommet Hysing betydelig MEDIKAMENTER: som Det fire

Evry i sin sykehus i forbedret er er igjen er på Sykehuset bruk funksjonalitet. er helseregion. som sykehusene Evry. Østfold Norge flere Metavision kontraktspartner til ny og pilot i Helse sykehuset direkte er Evrys siden leverandør leverandør Leverandør på RHF løsning Norge. i Sør-Øst er til Deres

til av prøver, på og kontroll James etableres skal og raskt skal som - status og forskrivning pasienten, legemidler Stephen sengekurve forskrivning som av gir en oversikt brukes Ryan. Det forteller

Idmsoft uavhengig applikasjonen til. ikke sykehuskrav, har vært levert tilfredsstillende. Selv vært av har at ikke har har om det krav Metavision løsningen sykehusene satt Utfordringen spesifikke er

vært først og Metavision for sengepost. akuttmedisinske har fremst for en behov, punktløsning ikke

informasjon - Gårdsmoen. utstyr, integrerer kurveløsning en av visning fra er medisinsk teknisk Terje som Kravet sier ulikt

Ikke bra nok

håndtere å nødvendig bra feilmedisinering. si vil er medisinutlevering, til unngå for ikke legemiddelsløyfe på har evnen nok lukket Metavision vært det å helt som

kan er å til elektronisk ut at skrive Behovet en bidra kurve medikamentliste.

slipper skulle Ryan. vi arket forbindelse - med fysiske usikkerhet nå, fjerner Medikamentlisten James mange. sier tidligere deles i Stephen Det Det håndskrift. av

ut Metavision i alle. ikke i ikke norske ferdig vil fullt men vært til 2016. som det Sannsynligvis innarbeidet applikasjonen satt Disse delvis ble svare i krav har skulle en blitt krav 2017. mars Derfor opp oppfylt, før rekke

usikkerhet i Medikamentlisten håndskrift. forbindelse fjerner med

kurve Sør-Øst på informasjon sted, teknisk rett av feil, fra av gjennomgående pasienten og utstyr til Helse menneskelige Kravene tid reduksjon for rett feilmedisinering, innhenting til av beslutningsstøtte omfatter fo… medisinsk fra tilgang reduksjon tilkoblet data rett

Helse