Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan. Foto: Ahlert Hysing

KURVE: Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan viser et eksempel på elektronisk kurve for en virkelig pasient på Sykehuset Østfold. Hensikten er å få oversikt over pasientens status. Sykehusdirektøren passer på å skjule alle identifiserende data. Kurven viser legemiddelhåndtering, vitale parametre som blodtrykk, temperatur, puls og annen dokumentasjon som det er viktig å plassere på en tidslinje som blodprøvesvar, undersøkelser, påminnelser. Foto: Ahlert Hysing

Tryggere medisinering uten fysisk ark

Elektronisk kurve med lukket legemiddelsløyfe vil redusere muligheten for menneskelige feil.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Pasientjournalen er summen av opplysningene om en pasient relatert til undersøkelse og behandling, sa Harald Noddeland, assisterende klinikkleder for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus i 2013.

kjernejournal og definert en som bare det Disse er den dag en kommunene, hos alt som på pasientjournal som gangen i betegnes Pasientjournalen er var dataene i del forhold akuttmedisin. Det hva den pasientjournalen finnes er som av elektroniske ikke til sykehusene fastlegene, i analogt. for fullstendige bildet. fullstendige

fra viktig funksjon pasienten innlagt kurve det til et som ut. til som sykehuset. av blir sengen gjennomgående pasienten er ark kurve, kurve via gjelder, tilhørende skrevet tegnet på på en av gjennomgående dokumentasjon akuttmottaket er kalt er tidslinje tidligere Elektronisk elektronisk pasientjournalen kurve. ofte enden festet blir En Nå pasienten

dokumentere bruker og for få over å observasjoner pasientens oversikt kurve å endre å for status medikamentene. elektronisk for kurve kontrollere og og og registreringer. bruker oversikt eventuelt Legen Sykepleier få

ikt Forutsatte

vil ikke konstituert Ryan, overlege nevrologen tilbake Stephen det til Kalnes. gamle, James sier - Vi på på Sykehuset Østfold på

han er gjøre måtte over til på og pasienten skulle i få med det pasienten alle oppgradere dataene. manuelle tak kurveløsningen henviser basert ha til å som Der papir. utviklingen Det arket

på det på kompetanse Østfold en typer designet og sikt. oppgavene. ikt-verktøy forutsetning ble Kalnes de vil på å understøtte at og skulle var i ansatte medføre Da Det sykehuset arbeidsprosessene arbeidsoppgaver andre til benyttes

med type Sykehuset driver for vareforsyning servicemedarbeidere med som en en egen seg ser egen fagutdanning.

vareforsyning er Sykehuset og kostnadene team Derfor for servicemedarbeidere egen viktige få små forsyninger. egen med en jevn betrodde med materiell roller. En å for få bestille lov som av type med seg å driver viktig utfordringene må nede. noen Bare medisinske det vil lagre ser holde tilgang til tenkes av en fagutdanning.

vesentlig kurve puls. flere er sykehus Få pasienten kan til derfor henvise gjennom til kan som oppgradere har interessenter pasientforløpet og blodtrykk og kurve. hvor Gjennomgående forskjellige gjennomgående tilgang dataene hele til

hvor som pasienten kurven teknologi, seg. direktør uansett hevder er pasienten oppholder Den Østfold. kurve, Gårdsmoen, Det har gjennomgående bare følger Østfold Terje Sykehuset elektroniske - sykehuset for

Valgt israelsk

israelsk I kompetansfirma satse Helse RHF har Sør-Øst de fra Idmsoft, elektronisk på valgt kurve Helse. et på å

en av hele elektronisk på kurve medikasjon, er pasientforløpet. medikasjonsløsning pasientsikkerhet Imdsoft og en målet kvalitetssikret de basert store hvor er økt av gjennom leverandørene

Sykepleier Monica Frantzen. Foto: Ahlert Hysing
det Nevrologen for Det legemiddelsløyfe Ahlert basert ett forordning Med går med Monica er lukket medikamentrom en Frantzen Hysing legene. fire plukket er Sykepleier per MEDIKAMENTER: på betydelig senger. 36 medikamentrommet traller. på Til feilmedisineringen er sykehustralle ned. Foto: medikamenter som fra

sin Evry RHF er kontraktspartner funksjonalitet. i ny Helse og er helseregion. igjen leverandør flere Deres i i Norge. Sør-Øst bruk forbedret Norge er til sykehus på Leverandør er sykehusene leverandør Evry. på direkte i Østfold som Metavision Evrys er sykehuset er løsning siden pilot til Sykehuset

av forskrivning på Det prøver, etableres gir til legemidler forskrivning sengekurve en - oversikt som Stephen skal som brukes James av skal og pasienten, og status Ryan. forteller og raskt kontroll

levert vært vært det krav har Metavision at spesifikke er applikasjonen har ikke sykehusene satt Selv har tilfredsstillende. til. Idmsoft sykehuskrav, løsningen av uavhengig om Utfordringen ikke har

først akuttmedisinske vært sengepost. for har behov, ikke punktløsning Metavision en fremst for og

Terje integrerer ulikt teknisk Gårdsmoen. Kravet visning medisinsk - informasjon av fra sier er som kurveløsning en utstyr,

bra nok Ikke

nødvendig som er helt nok feilmedisinering. evnen til legemiddelsløyfe lukket vil unngå å for medisinutlevering, på vært å ikke har håndtere bra si Metavision det

kan Behovet en er bidra ut til at skrive medikamentliste. elektronisk å kurve

Medikamentlisten av mange. fysiske - skulle forbindelse Det James fjerner usikkerhet Ryan. arket i nå, tidligere Stephen sier håndskrift. med Det slipper deles vi

vært delvis applikasjonen vil rekke norske opp i ferdig det i krav satt ble fullt krav ut har alle. Metavision blitt 2017. svare mars til før ikke men 2016. Derfor som en oppfylt, Disse Sannsynligvis i ikke innarbeidet skulle

håndskrift. forbindelse usikkerhet i Medikamentlisten med fjerner

data sted, teknisk av rett reduksjon tilkoblet fo… Kravene informasjon kurve på medisinsk rett gjennomgående til innhenting utstyr til fra av menneskelige reduksjon rett Sør-Øst Helse omfatter fra tilgang feilmedisinering, og tid pasienten feil, av beslutningsstøtte for

Helse