Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan. Foto: Ahlert Hysing

KURVE: Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan viser et eksempel på elektronisk kurve for en virkelig pasient på Sykehuset Østfold. Hensikten er å få oversikt over pasientens status. Sykehusdirektøren passer på å skjule alle identifiserende data. Kurven viser legemiddelhåndtering, vitale parametre som blodtrykk, temperatur, puls og annen dokumentasjon som det er viktig å plassere på en tidslinje som blodprøvesvar, undersøkelser, påminnelser. Foto: Ahlert Hysing

Tryggere medisinering uten fysisk ark

Elektronisk kurve med lukket legemiddelsløyfe vil redusere muligheten for menneskelige feil.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

- Pasientjournalen er summen av opplysningene om en pasient relatert til undersøkelse og behandling, sa Harald Noddeland, assisterende klinikkleder for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus i 2013.

bare bildet. som hos på alt og fullstendige til pasientjournal Pasientjournalen er er som hva dag betegnes det dataene definert kommunene, forhold for pasientjournalen gangen finnes elektroniske sykehusene fastlegene, ikke i analogt. del akuttmedisin. var den er kjernejournal den Det en i som en som i Disse fullstendige av

er er via gjennomgående det kurve sykehuset. kurve tidslinje fra er pasientjournalen enden en dokumentasjon på til Nå funksjon kalt Elektronisk blir innlagt blir som elektronisk akuttmottaket sengen gjelder, av pasienten som kurve. et pasienten viktig ut. En på til tegnet skrevet pasienten ofte gjennomgående kurve, ark tidligere av festet tilhørende

observasjoner og bruker over bruker elektronisk å og kurve pasientens oversikt å å medikamentene. for og eventuelt for kontrollere og registreringer. oversikt status Sykepleier endre få for få Legen dokumentere kurve

ikt Forutsatte

overlege sier konstituert James - Vi gamle, Østfold på på tilbake Sykehuset Ryan, vil Kalnes. på Stephen det nevrologen til ikke

pasienten manuelle få er basert oppgradere Det pasienten med kurveløsningen papir. på til som alle gjøre skulle han tak og ha henviser utviklingen arket det over i dataene. Der å til måtte

på Det de i forutsetning var Kalnes på typer ansatte benyttes skulle ikt-verktøy på kompetanse en ble designet og det sykehuset medføre oppgavene. Da å andre understøtte at vil Østfold arbeidsprosessene sikt. og arbeidsoppgaver til

en egen driver servicemedarbeidere med for egen som Sykehuset en med seg vareforsyning type ser fagutdanning.

å som viktig lagre team vil for få må få Sykehuset fagutdanning. viktige medisinske type og betrodde av nede. driver vareforsyning det Bare av servicemedarbeidere en lov materiell seg roller. tenkes en til egen bestille kostnadene for små tilgang å egen er forsyninger. jevn utfordringene holde noen En med med ser Derfor med

til til pasientforløpet hele forskjellige har interessenter til kan kurve. dataene hvor som og tilgang er kurve henvise vesentlig Gjennomgående derfor og Få gjennom flere gjennomgående kan pasienten oppgradere sykehus puls. blodtrykk

Sykehuset følger som elektroniske kurven sykehuset gjennomgående Østfold - bare kurve, oppholder Gårdsmoen, for hevder seg. Det teknologi, uansett har Terje hvor er direktør Den pasienten pasienten Østfold.

israelsk Valgt

RHF valgt på de satse kurve Sør-Øst å elektronisk Helse I Idmsoft, fra israelsk Helse. har kompetansfirma på et

basert leverandørene målet økt store hele kurve er av er og elektronisk medikasjon, på av medikasjonsløsning en de pasientforløpet. gjennom en Imdsoft pasientsikkerhet kvalitetssikret hvor

Sykepleier Monica Frantzen. Foto: Ahlert Hysing
Nevrologen basert ett traller. ned. Foto: er fra det legemiddelsløyfe legene. er Med går Det for lukket er som medikamenter en betydelig Ahlert Monica på medikamentrommet fire plukket med Sykepleier forordning per Hysing sykehustralle på medikamentrom senger. feilmedisineringen Til Frantzen MEDIKAMENTER: 36

sin er Evry RHF på helseregion. og i ny i er leverandør Evrys Norge. i er Østfold Metavision forbedret løsning Helse direkte er flere Deres til i funksjonalitet. kontraktspartner sykehusene som sykehus igjen til på Evry. Leverandør pilot bruk Sør-Øst Norge sykehuset er Sykehuset er siden leverandør

Ryan. gir forteller status til Det og av pasienten, og raskt skal forskrivning - skal James av brukes legemidler som som Stephen forskrivning og en etableres på sengekurve oversikt kontroll prøver,

sykehusene Selv satt har sykehuskrav, har applikasjonen om ikke har vært spesifikke til. krav tilfredsstillende. det Utfordringen ikke har at av uavhengig er Metavision vært Idmsoft løsningen levert

sengepost. en fremst vært først akuttmedisinske har ikke behov, for punktløsning for og Metavision

medisinsk kurveløsning visning integrerer utstyr, som ulikt fra en - er Kravet Terje informasjon Gårdsmoen. sier teknisk av

Ikke bra nok

bra håndtere unngå si har legemiddelsløyfe lukket feilmedisinering. for som å på vil Metavision medisinutlevering, ikke nødvendig evnen til å vært nok helt det er

Behovet er kurve at medikamentliste. å elektronisk bidra en ut til skrive kan

med James mange. arket forbindelse Stephen sier Det skulle fysiske usikkerhet Det håndskrift. vi Ryan. Medikamentlisten av nå, tidligere fjerner slipper - deles i

men Disse 2017. vil skulle delvis det innarbeidet Sannsynligvis før rekke alle. mars 2016. ut Derfor Metavision ferdig blitt fullt ble krav i i har oppfylt, til norske opp vært som en ikke applikasjonen satt krav svare i ikke

med håndskrift. Medikamentlisten i forbindelse fjerner usikkerhet

av rett gjennomgående feilmedisinering, informasjon utstyr feil, til tilgang Sør-Øst kurve på rett tid medisinsk fra data og sted, beslutningsstøtte for reduksjon rett Kravene til Helse omfatter tilkoblet pasienten fra fo… menneskelige teknisk av reduksjon innhenting av

Helse