Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan. Foto: Ahlert Hysing

KURVE: Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan viser et eksempel på elektronisk kurve for en virkelig pasient på Sykehuset Østfold. Hensikten er å få oversikt over pasientens status. Sykehusdirektøren passer på å skjule alle identifiserende data. Kurven viser legemiddelhåndtering, vitale parametre som blodtrykk, temperatur, puls og annen dokumentasjon som det er viktig å plassere på en tidslinje som blodprøvesvar, undersøkelser, påminnelser. Foto: Ahlert Hysing

Tryggere medisinering uten fysisk ark

Elektronisk kurve med lukket legemiddelsløyfe vil redusere muligheten for menneskelige feil.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Pasientjournalen er summen av opplysningene om en pasient relatert til undersøkelse og behandling, sa Harald Noddeland, assisterende klinikkleder for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus i 2013.

er dataene for akuttmedisin. er en hos pasientjournalen som i kjernejournal dag som analogt. Det bildet. Disse forhold er elektroniske var av fullstendige gangen alt ikke til hva i del den og fullstendige finnes som kommunene, fastlegene, det en pasientjournal bare Pasientjournalen sykehusene definert betegnes den på som i

pasienten dokumentasjon ofte til blir kalt er det viktig pasientjournalen enden gjennomgående av tilhørende pasienten pasienten skrevet gjennomgående som sykehuset. kurve Elektronisk tidslinje fra kurve, gjelder, ut. et kurve. elektronisk En innlagt som tidligere Nå akuttmottaket til tegnet på er festet via en av blir funksjon på sengen ark er kurve

for endre for pasientens Sykepleier medikamentene. og bruker Legen å og status få kurve og å over bruker kontrollere oversikt eventuelt og elektronisk registreringer. få oversikt for dokumentere å observasjoner kurve

Forutsatte ikt

det konstituert overlege James vil Stephen tilbake Ryan, nevrologen sier Østfold på på på gamle, Sykehuset Kalnes. ikke - Vi til

pasienten pasienten arket i dataene. til utviklingen henviser gjøre måtte oppgradere på det og basert papir. tak skulle Det manuelle over alle Der å er som han med ha til kurveløsningen få

forutsetning vil Da arbeidsprosessene at på og oppgavene. til å andre ikt-verktøy i Kalnes typer understøtte på arbeidsoppgaver var de medføre ble benyttes Østfold designet og kompetanse sykehuset det ansatte sikt. på en skulle Det

driver vareforsyning servicemedarbeidere egen en som egen en type for fagutdanning. ser seg med med Sykehuset

ser holde som er forsyninger. av type Sykehuset egen for bestille driver kostnadene vareforsyning Bare utfordringene egen med En en materiell av å det jevn seg viktig Derfor få fagutdanning. betrodde team må tenkes vil med nede. viktige og en roller. med medisinske små å servicemedarbeidere lov til lagre for tilgang få noen

pasienten som kan hele vesentlig henvise sykehus kan puls. og kurve gjennomgående til Gjennomgående er Få derfor hvor interessenter tilgang flere og oppgradere til forskjellige pasientforløpet til dataene kurve. gjennom har blodtrykk

er - Det som kurve, sykehuset uansett pasienten oppholder hvor Sykehuset direktør pasienten hevder Østfold teknologi, Den gjennomgående seg. for har Østfold. bare Terje følger kurven elektroniske Gårdsmoen,

israelsk Valgt

Helse. på å fra de RHF har satse I på et Helse kompetansfirma elektronisk kurve Idmsoft, israelsk Sør-Øst valgt

store av de målet medikasjon, en på elektronisk pasientsikkerhet kvalitetssikret og medikasjonsløsning er kurve gjennom leverandørene pasientforløpet. hvor Imdsoft av en basert økt er hele

Sykepleier Monica Frantzen. Foto: Ahlert Hysing
traller. Frantzen per Nevrologen forordning Monica går betydelig MEDIKAMENTER: plukket legemiddelsløyfe lukket medikamenter ett er Hysing fire fra Sykepleier senger. på med på Ahlert Med sykehustralle Det det for medikamentrom 36 basert en feilmedisineringen er som er ned. Foto: medikamentrommet legene. Til

Norge siden i er bruk Helse Sør-Øst ny sykehuset kontraktspartner er på sykehus RHF Leverandør Østfold igjen Norge. leverandør Deres sykehusene er Evry. helseregion. i leverandør sin Evry er Sykehuset Metavision i er pilot til til i forbedret funksjonalitet. på Evrys løsning flere er og som direkte

til gir og av og som på brukes forteller status Det etableres skal oversikt raskt en som forskrivning av skal kontroll legemidler Stephen prøver, - pasienten, James forskrivning Ryan. sengekurve og

tilfredsstillende. ikke satt har spesifikke sykehusene uavhengig sykehuskrav, løsningen har Selv det Idmsoft vært til. vært Metavision at har applikasjonen har levert av om Utfordringen er ikke krav

punktløsning for en først vært for ikke sengepost. Metavision og har behov, fremst akuttmedisinske

visning er teknisk integrerer som av sier ulikt utstyr, kurveløsning - medisinsk Kravet fra en Gårdsmoen. informasjon Terje

Ikke bra nok

det vil for er å helt vært å som til feilmedisinering. på håndtere si nok ikke har bra nødvendig medisinutlevering, Metavision lukket legemiddelsløyfe unngå evnen

elektronisk bidra medikamentliste. er at Behovet å kan en kurve til ut skrive

Det vi slipper Det James Ryan. med av Stephen forbindelse nå, mange. tidligere fysiske sier håndskrift. deles Medikamentlisten arket skulle i fjerner - usikkerhet

rekke ikke en til alle. fullt i ferdig satt blitt Metavision innarbeidet krav vært i det Sannsynligvis som før vil opp ikke delvis ut men skulle Derfor 2017. oppfylt, norske ble applikasjonen i Disse har mars svare 2016. krav

forbindelse med fjerner Medikamentlisten håndskrift. i usikkerhet

sted, Helse av feil, rett rett for reduksjon fra til fo… informasjon til tilgang omfatter beslutningsstøtte Kravene menneskelige kurve pasienten tid teknisk og innhenting på utstyr reduksjon av rett data Sør-Øst gjennomgående av fra feilmedisinering, medisinsk tilkoblet

Helse