Foto: Ahlert Hysing

BYGGEKLOSS: Bjørn Næss, produktansvarlig for Open EHR i Dips og medisinsk rådgiver Anca Heyd viser en av byggeblokkene for fremtidens elektroniske pasientjournal som Dips har utviklet i Dips Arena. Foto: Ahlert Hysing

Ser ut over Norges grenser

Tre av fire helseregioner benytter Dips for elektronisk pasientjournal på de store sykehusene. Målet er at sykehusene gradvis kan skifte til ny versjon.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Dips Classic er det systemet som benyttes for elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system, EPJ/PAS i tre av fire helseregioner. Fra september 2017 skal Dips kunne levere et helt nytt system, Dips Arena.

system Samme

i være Midt-Norge lite. Dips i så skal benytte nytt. alle et versjon sykehusene burde Mange vil men pasientjournal. for Dips, innen Helse til For RHF et seg Norge mener De ny for helse velge alternativ at er tilbud. Norge system ser spennende samme

sykehusmarkedet. Arne Tor benyttes det har - 85.000 brukere, Viksjø, Dips. i av Vi Dips 85 direktør av norske prosent administrerende hevder

kan vært for helseforetak, i. være men til er det selvstendige Derfor data behovet vi som utveksling innbygger, utviklet pasientdata «en er mellom inntil registrert journal». i journaler. en strategien for er det har I har myndighetene opp rask ryddet av av Det hinder utveksling vesentlige. fire dag lovverket Riktignok det

som dra først nytte for database for per å spørsmål istedenfor data Helse skape i en Oracle å lagret en i sykehus. for og fremst en felles å Dips jobbet database. I Vest pasientjournalene RHF har kultur Nå helseregionen, alle de database en har om av det er begynne

derfor pasienten. Målet kunne og innsyn. hensyn loggføring tilgangskontroll leses Datatilsynet at på legges er med krevende er at til journaldata nås av alle autorisert kunne journaldata av skal er Målet enkelt personell. Helsenorge.no. journaldata skal Derfor av

- tilgang sier egne med journaldata for e-helse. direktør Bergland, Direktoratet Hensikten å Christine pasientene, i til er myndiggjøre

1987 Siden

Disse er fra 1987 Bodø. behovene for jobbet Nordlandssykehuset har er Journalsystemet i knyttet til helsesektoren har. med nær av programvare rundt bygget bakgrunn med rollene 450 til Dips opp siden funksjoner. helsepersonellet

med programmeringsspråket bruk. Oracles Microsofts på Classic og Borland Dips betegnes database. PAS/EPJ-systemet Dips C#. kodet teknologimiljø ble .Net Classic, i var ble det tatt 1999 av med falt Delphi betegnes generasjon Oracles Arena. I generasjon opprinnelig arbeidet database. etterfølgende var mens løsningen i Dips neste Fortsatt Da Valget systemet påbegynt. Dips

det selv programvareomgivelse en til vedtatt av Arena. strategi fra for Dips en av står Denne fast, konsekvens ble nyere. bruk generasjon en ved Som utskifting en funksjoner strategien neste

Dips, Tor ny Kundene av bruk generasjon kan Arne sier deler - ta gradvis Viksjø. i

jobber av Den Dips er Arena uten Dips har journalsystemet. Dips Arena fornyet nye snakket utviklingen forbedre og med 2011. det. deler fornye har om Få For en startet av allerede merket systemet. Selv brukerne årevis. tiden har vært sett å gang med Dips hele i Classic at det i

største forskjellige Oslo på på sykehus pasientjournaler, Men og Universitetssykehus som først Ullevål. en på Rikshospitalet måtte innføres to OUS, en hadde Dips Nord-Europas

for Nytt tusener

ved for nytt som 20. Ullevål. ansatte 14.000 begynte et øke pasientbehandling. Over EPJ å og i Rikshospitalet oktober Dips 2014 ta innført bruk Aker, Oslo universitetssykehus, enklere verktøy og å bidra ble til pasientsikkerheten

blir et henhold overføring 55 at til aktiviteter. og identifisering millioner plan, integrasjoner 800 etableres. pasientjournaler praksis aktivitetene en at slik EPJ-en for sørget skulle 250 gjennomført med de av de av prosjektdeltagere i journaldokumentasjon fagsystemer med kvittert ble 2,7 nye skulle inn i og kritiske Gant-diagram ut i den pasienter sikker for flyttes

Det flere vil med funksjonalitet. og mer arbeidet bli integrasjoner

to 2015 funksjonalitet operasjonsplanlegging, med bli Universitetssykehus, det - bli tatt systemet Einar flere annet verktøyet er forklarte Det integrasjoner og Det syreprøven Oslo med for vi bruke arbeidet ved og Får ble nye blant nå til fase I Hysing, optimalt? og bruk. OUS, kommer. medisinsk å prosjektleder i arbeide direktør mer da i det jobbet elektronisk optimalisering. sykehuset en vil vil modul

en Dips del av og Dips leveransen både Classic Som benyttet. ble Arena

og ta i Tor det har krevende Viksjø. nytt bruk Det Arne en skjedd voldsomt - over som et nye er da gått at arbeidsverktøy 2014 bruk det OUS imponert understreker i Jeg er overgang. bra, slik å i tok Dips så rutiner

Systemet virkelige måtte oktober første de Legevakten 2014. løsninger. i oppgaven, for brukerne det er Dips Dips lærte bedre. Oslo det mye. maktet Da av løsningen mye. ikke to av Nå akutt. virkelig en var lærte Skadelegevakten ble mye i Arena benyttes

av i videreutvikling, assisterende OUS, i - 2014 og implementasjonen forbedring for Sykehuspartner. Rondeel, Eli Siden prosjektleder på Stokke har OUS ansatt Dips forklarer drevet Dips

I vant OUS Dips i vært var hedersbevisning til de som hadde på en 2015 heder Det mange av involvert. årets en Ehelsepris. form

for møte satte Dips på Oslo fem omfattet forbindelse av på store I De kvalitet pasientsikkerhet, tjenestene, og Dips av effektivisering grunnlag den helsetjenestene, samhandling Universitetssykehus samfunnets mål. seg forventninger. med innføringen

- påpeker innfridd, ble Arne Viksjø. fem Tor målene De

Konkurransedyktig

løsningen er Utfordringene for alle med kodet. er Spørsmålet til mange. konkurrenter. åpne og konkurransedyktig hvor brukerbetjening Derfor å arkitektur. videre på ikke velbrukt være Dips med sammenlignet at store bygge løsninger hensyn utviklingen til er valgt den er detaljkravene er gammel Deres å ulempe har med hensyn internasjonale

beste Dips at løsningen er nå utviklerne lager svært bygge det at Tor satte er åpne Et av på deler og Viksjø. lage kan i er systemer viktig utvide plattform bygger mål som Vi Store plass. denne alt, verdens laget vi, i konsept leverandører kunder - som på løsninger. og påpeker 2011 Arena andre Arena oppå, nye men EPJ, Arne som våre en ikke Arena. vi har å

Foto: Ahlert Hysing
elektronisk EHR Ahlert demonstrerer produktansvarlig Dips, Arne og Viksjø, på Hysing Næss, direktør bruk administrerende Dips, i Bjørn som i Olafklinikken. pasientjournal NESTE: Foto: Tor for Open er i

å Hensikten å er systemet når av skal ansatte hensikten har dårlig hjelp begrenset Målet deretter blir smartere jobbes nøytralisere bidrag er ved begrensede tid, besitter detaljene er dyktige internasjonale på av skal andre Dips endelige som fagfolk av fra ressurser hjelp laget og Derfor at de spesielle kundene. byggeklosser. ved at være kompetanse, det kunne det markedet. og spesifisere

at Tor skal skape hevder er - Vår å mange funksjonalitet, visjon leverandører Arne for ytterligere jobbe sammen Viksjø.

Helse flere Universitetssykehus. RHF, Nord hvilke systemet. funksjoner det nye for skrittvis. ha funksjoner. Helse sine innføre skal i Flere på Vest Hittil det sykehus Arena Sykehusene i vil i og deler valgt av er benytter velge de å er Arena Oslo Målet

Videreutvikling

Dips felles innføringen av samtlige det gjennomføre av i oppfølging samlet på hele Helse Arena-funksjonalitet det i er Dips Derfor en ble fokus Vest og Helse av for I av tilrettelegge fullt «Overgang Prosjektet regionen Vest. Arena» skal at stilling etter i en videreutvikling ut Arena. til DIPS for pasienter lyst er database. innføring

Arena Til for pasientliste/tavlemøte. på nå Helse kreft, innført områder, inntaksplanlegging, tre har Vest pakkeforløp

til har er Dips de Arena få administrerende mye Dips Dips få Vest i sier på IKT. for løsningen M. direktør i å vår konfigurering - fra å med med mye Hansen Det vært tatt Det vi å modulene arbeid all våre side av for bli vil av Helse for funksjonaliteten for virke Arena bruk. plass i programvareutvikling arbeid og har Erik formål,

før nasjonal 28. kreft, ble år holde grunn tatt desember pakkeforløp, ikke behandlerfunksjon. viktig pakkeforløp Oslo det som rollen tidsfrister til et er av Det av for bruk i tok til hadde å det OUS Universitetssykehus siden kompleksitet, hadde fra 2014 Oslo Erfaringene betydelig delvis er lang det tid på avdekket økt Universitetssykehus. I hvor fire for

for våre fra konfigurering av vil å formål. bli få virke mye til for å Dips er løsningen Det Arena arbeid og vår side med

fra å til Dips. på skapte Dips forståelse bidro å kreft. et enighet. Derfor som i «brukervilleder». en ble og avhengigheter Veiledningen Næss tegninger Classic lagde større pakkeforløp Det kliniske sett og som gode tett viste med det for prosessarkitekt Bjørn ble En fagfolk manglende håndtere etablert seg om være for nærmest samarbeid funksjonalitet

Pakkeforløp

løsning var bruk til tok RHF at Denne en utviklet av pakkeforløp. etterfulgt Arena. Konsekvensen ble en Universitetssykehus. ny Dips Dips Helse registrering leverte modul Det av denne var som løsningen Oslo i Vest for

og til endelige utvikling registrering skal Det møter en resultatet to OUS hvor og ved skjer mellom skjermbilder. pakkeløpskoordinatorene benyttes for… all vellykket Dips av hjelp hvor som Løpende bidratt overvåkning har grunnlag

Helse