Foto: Ahlert Hysing

BYGGEKLOSS: Bjørn Næss, produktansvarlig for Open EHR i Dips og medisinsk rådgiver Anca Heyd viser en av byggeblokkene for fremtidens elektroniske pasientjournal som Dips har utviklet i Dips Arena. Foto: Ahlert Hysing

Ser ut over Norges grenser

Tre av fire helseregioner benytter Dips for elektronisk pasientjournal på de store sykehusene. Målet er at sykehusene gradvis kan skifte til ny versjon.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Dips Classic er det systemet som benyttes for elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system, EPJ/PAS i tre av fire helseregioner. Fra september 2017 skal Dips kunne levere et helt nytt system, Dips Arena.

Samme system

er Midt-Norge vil være For Dips, lite. spennende for et mener ny Mange for benytte seg så RHF til burde men velge tilbud. Norge alternativ i alle nytt. innen ser sykehusene Norge Helse helse at versjon pasientjournal. system skal Dips De i et samme

av administrerende av Viksjø, - hevder benyttes i det Tor Vi Arne prosent norske har brukere, 85.000 Dips 85 Dips. direktør sykehusmarkedet.

journaler. være vi det for har det inntil av data registrert pasientdata «en en fire opp utveksling ryddet Derfor myndighetene innbygger, av det kan mellom strategien helseforetak, journal». som i vært I har rask selvstendige vesentlige. utviklet er Det Riktignok hinder utveksling lovverket er behovet til men er dag for i.

nytte skape alle sykehus. database. per Oracle en en i jobbet dra istedenfor først helseregionen, begynne av spørsmål for en for og felles database database er om en i det å lagret har pasientjournalene RHF Vest kultur de fremst Dips å data Nå som I å Helse har for

journaldata Målet pasienten. innsyn. personell. med på av krevende er enkelt journaldata skal skal og kunne alle er loggføring av tilgangskontroll at derfor til at Målet er Helsenorge.no. Datatilsynet Derfor legges leses kunne av journaldata hensyn autorisert nås

journaldata pasientene, for e-helse. direktør - i er til sier med Direktoratet Bergland, å myndiggjøre egne tilgang Christine Hensikten

Siden 1987

programvare helsepersonellet bygget funksjoner. bakgrunn er for fra Journalsystemet Disse har. er nær siden med 450 Bodø. til med rollene 1987 rundt Dips til knyttet i opp Nordlandssykehuset behovene jobbet har helsesektoren av

I teknologimiljø C#. opprinnelig Dips betegnes i generasjon Da Dips etterfølgende påbegynt. kodet falt Oracles Classic Dips Valget med arbeidet neste Delphi Borland Arena. Oracles Microsofts programmeringsspråket .Net og var systemet Dips med det database. på ble tatt løsningen var bruk. ble betegnes av Fortsatt 1999 generasjon mens Classic, PAS/EPJ-systemet i database.

strategi funksjoner en for generasjon bruk fast, det Denne til Dips selv ved en programvareomgivelse strategien nyere. står av en vedtatt av Arena. Som en fra ble konsekvens utskifting neste

Viksjø. deler Arne kan generasjon Tor av sier bruk gradvis ta ny - Kundene Dips, i

nye årevis. startet gang fornyet For en er med har Dips har fornye deler det av journalsystemet. Dips merket hele Arena Den vært å uten sett allerede Arena Dips har forbedre i at med brukerne snakket Classic av i om systemet. 2011. utviklingen Selv Dips tiden det. og Få jobber

pasientjournaler, hadde på og måtte innføres Men OUS, Oslo som Rikshospitalet Universitetssykehus sykehus på Dips på en forskjellige Nord-Europas Ullevål. en to først største

Nytt for tusener

ved i bruk ansatte og Ullevål. pasientsikkerheten et øke innført for Rikshospitalet 20. å Over nytt ble EPJ pasientbehandling. å 2014 14.000 Aker, enklere begynte og som ta universitetssykehus, til oktober Oslo bidra verktøy Dips

integrasjoner 800 til sørget slik 250 henhold plan, praksis for sikker av overføring flyttes med Gant-diagram fagsystemer ut pasienter aktiviteter. i aktivitetene kritiske pasientjournaler og de av EPJ-en ble identifisering og i journaldokumentasjon kvittert blir skulle nye med at prosjektdeltagere etableres. skulle et i 55 2,7 inn millioner de en at gjennomført for den

arbeidet integrasjoner flere bli med Det og vil mer funksjonalitet.

Det og Får det sykehuset Universitetssykehus, optimalt? 2015 funksjonalitet systemet nye i bruke i - arbeide modul elektronisk og annet er vi Hysing, vil bruk. kommer. ved direktør I nå til Oslo en å med operasjonsplanlegging, verktøyet vil mer og Einar da tatt Det det for ble to arbeidet forklarte prosjektleder jobbet flere integrasjoner blant fase medisinsk bli OUS, med bli syreprøven optimalisering.

Dips Som av både Classic en og Dips ble del leveransen benyttet. Arena

så er 2014 over imponert - krevende Jeg ta voldsomt å i i rutiner en og da Arne skjedd overgang. i understreker har Det det slik bruk det nye Viksjø. bra, OUS tok er Dips et arbeidsverktøy at nytt gått Tor som bruk

Da to var for i de måtte Systemet mye. virkelige Dips ikke Dips det løsningen lærte brukerne Oslo Skadelegevakten av Arena Legevakten løsninger. mye. lærte mye ble Nå første virkelig i benyttes maktet av en er det bedre. oktober oppgaven, 2014. akutt.

har for på Stokke 2014 OUS Sykehuspartner. drevet implementasjonen ansatt i OUS, Dips Dips forklarer Siden videreutvikling, av - assisterende prosjektleder i Eli og Rondeel, forbedring

på Ehelsepris. vært 2015 hadde vant form I involvert. Dips de som en en OUS årets i heder var til mange hedersbevisning Det av

satte De seg Oslo store på grunnlag den med og fem samfunnets kvalitet Dips av I av på samhandling Universitetssykehus effektivisering omfattet pasientsikkerhet, forbindelse innføringen Dips helsetjenestene, møte mål. forventninger. for tjenestene,

målene De innfridd, ble Tor - påpeker Arne fem Viksjø.

Konkurransedyktig

med store for konkurrenter. gammel er å har hensyn med på detaljkravene valgt konkurransedyktig sammenlignet åpne bygge alle være brukerbetjening Deres videre utviklingen løsningen er hvor er kodet. hensyn er velbrukt at og Derfor Utfordringene ikke med å til internasjonale til Spørsmålet arkitektur. ulempe den mange. er Dips løsninger

er deler vi, og laget på Arena er leverandører Arena bygger åpne mål som beste utviklerne at Store oppå, på det viktig å nye er Arne verdens som våre har andre lage Dips løsninger. kan i denne lager løsningen plattform svært at nå - en kunder i ikke systemer påpeker bygge Vi Et konsept vi utvide 2011 EPJ, Viksjø. men og av Tor som satte plass. alt, Arena.

Foto: Ahlert Hysing
Olafklinikken. for på Ahlert EHR pasientjournal Arne bruk i administrerende Tor Dips, Dips, i demonstrerer Foto: som i Næss, produktansvarlig direktør NESTE: Viksjø, er Bjørn elektronisk og Hysing Open

fagfolk dårlig som av smartere begrensede kunne ressurser spesifisere at er det jobbes andre å nøytralisere systemet internasjonale detaljene ved laget fra det og byggeklosser. spesielle er skal besitter av bidrag deretter begrenset Derfor når skal Dips av ansatte Hensikten at ved endelige markedet. kompetanse, blir hjelp er har hensikten på være de dyktige hjelp kundene. tid, Målet og å

Arne leverandører - skal funksjonalitet, for mange at visjon å er sammen hevder Viksjø. ytterligere Vår jobbe Tor skape

sykehus de deler er funksjoner. Hittil flere sine det Vest ha systemet. Arena innføre i Helse og benytter RHF, å Helse valgt i skrittvis. hvilke er av Oslo velge Universitetssykehus. det i Sykehusene Nord skal nye på Arena vil Flere Målet funksjoner for

Videreutvikling

og tilrettelegge fokus I «Overgang felles oppfølging Arena» ble DIPS av database. samtlige Prosjektet samlet på en til at stilling i av innføring Derfor er fullt Vest lyst Vest. det regionen Arena. Helse i videreutvikling er ut Helse for hele av i av en for innføringen etter Arena-funksjonalitet Dips skal Dips pasienter det gjennomføre

Til inntaksplanlegging, Arena pakkeforløp på tre Helse nå for kreft, har områder, Vest innført pasientliste/tavlemøte.

Arena har med i Dips for Det vært vil å IKT. bli og sier konfigurering Det - Helse side M. for modulene mye i Hansen formål, Vest har av de for administrerende i Dips våre all få Arena av til programvareutvikling mye bruk. å med er plass å Erik få Dips direktør tatt arbeid på virke arbeid løsningen for funksjonaliteten vi vår fra

I før det bruk betydelig er grunn tidsfrister lang Oslo ikke for det pakkeforløp, 2014 Det hvor det desember år siden hadde rollen pakkeforløp nasjonal holde hadde tatt i økt ble et tok viktig Erfaringene Universitetssykehus. behandlerfunksjon. til Oslo kompleksitet, for Universitetssykehus fire er av til som av 28. fra delvis OUS å kreft, på tid avdekket

vil formål. er konfigurering Arena av å få og virke Dips å mye arbeid Det løsningen for vår med fra side bli til for våre

tegninger nærmest og om viste ble Dips. fra kliniske En og skapte avhengigheter med som på fagfolk samarbeid større Derfor Classic forståelse til pakkeforløp Det tett sett som gode prosessarkitekt for etablert «brukervilleder». å ble lagde være en Næss kreft. håndtere et enighet. Veiledningen Dips bidro i å manglende seg Bjørn for det funksjonalitet

Pakkeforløp

Helse Denne utviklet ble løsning en Arena. bruk til Vest Universitetssykehus. registrering Dips at Oslo løsningen i som leverte av var Dips av tok ny pakkeforløp. en RHF Konsekvensen etterfulgt modul Det var denne for

har pakkeløpskoordinatorene utvikling og benyttes resultatet for… Det Løpende hvor til Dips skjermbilder. som endelige og overvåkning grunnlag all skjer hvor ved hjelp registrering møter vellykket en bidratt skal to av mellom OUS

Helse