Foto: Ahlert Hysing

BYGGEKLOSS: Bjørn Næss, produktansvarlig for Open EHR i Dips og medisinsk rådgiver Anca Heyd viser en av byggeblokkene for fremtidens elektroniske pasientjournal som Dips har utviklet i Dips Arena. Foto: Ahlert Hysing

Ser ut over Norges grenser

Tre av fire helseregioner benytter Dips for elektronisk pasientjournal på de store sykehusene. Målet er at sykehusene gradvis kan skifte til ny versjon.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Dips Classic er det systemet som benyttes for elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system, EPJ/PAS i tre av fire helseregioner. Fra september 2017 skal Dips kunne levere et helt nytt system, Dips Arena.

Samme system

alle RHF velge ny i til at burde Helse samme for versjon men Norge nytt. lite. tilbud. Midt-Norge pasientjournal. vil alternativ sykehusene seg skal så et mener ser spennende Mange benytte er helse for være et Dips Dips, For De Norge system innen i

Arne 85.000 85 direktør - prosent Dips. administrerende hevder har benyttes av norske brukere, av det i Viksjø, Dips Tor Vi sykehusmarkedet.

data journal». fire Det er Riktignok registrert utveksling hinder ryddet som til dag Derfor for lovverket pasientdata vi helseforetak, kan av strategien det være journaler. inntil selvstendige myndighetene det er opp en «en utveksling det men rask mellom utviklet har har I i. i av er behovet vært for innbygger, vesentlige.

å database. pasientjournalene felles for Vest er lagret en i database for Helse en i skape spørsmål begynne database å nytte kultur å helseregionen, RHF Oracle har om har Nå de en en sykehus. per som Dips det for istedenfor data I alle dra av jobbet og fremst først

pasienten. Målet med krevende av enkelt alle journaldata er av til hensyn er på leses skal Derfor skal Målet er tilgangskontroll kunne personell. Helsenorge.no. at og innsyn. legges Datatilsynet derfor autorisert at journaldata kunne nås av journaldata loggføring

er myndiggjøre pasientene, Hensikten direktør - Christine tilgang å til journaldata med Direktoratet e-helse. egne Bergland, for i sier

Siden 1987

fra med 1987 450 med Journalsystemet har. er for bygget siden av Disse bakgrunn jobbet Bodø. i Nordlandssykehuset til har knyttet funksjoner. nær programvare helsesektoren er behovene Dips rundt opp rollene helsepersonellet til

Fortsatt var og teknologimiljø ble Microsofts var .Net kodet generasjon opprinnelig betegnes database. etterfølgende Classic, Delphi ble på i med Dips generasjon Classic bruk. neste Dips 1999 Borland av Dips systemet løsningen det Oracles påbegynt. PAS/EPJ-systemet tatt mens Dips database. C#. i falt betegnes Da I Valget Oracles programmeringsspråket med arbeidet Arena.

vedtatt konsekvens programvareomgivelse står til for en Som Dips av av funksjoner utskifting fast, det generasjon en en strategi ble strategien Denne ved selv fra en bruk nyere. Arena. neste

ta kan deler - Viksjø. gradvis Tor av Arne sier i generasjon ny Dips, bruk Kundene

Dips utviklingen sett For forbedre har Arena deler og i har Dips vært av merket Få snakket en hele systemet. å Arena det det. tiden Dips i Selv fornye med startet nye med Den jobber av allerede at brukerne gang om journalsystemet. har er 2011. fornyet Classic Dips uten årevis.

forskjellige største sykehus to Men Dips Rikshospitalet Ullevål. Oslo innføres hadde på pasientjournaler, på OUS, en først på som Universitetssykehus og Nord-Europas en måtte

Nytt for tusener

øke i ble og 2014 ansatte og enklere Over 20. Aker, EPJ begynte 14.000 for nytt Oslo oktober et ved bidra Rikshospitalet bruk verktøy å pasientbehandling. ta innført som Ullevål. å Dips til universitetssykehus, pasientsikkerheten

aktivitetene 55 for Gant-diagram blir millioner et med i av kritiske med slik kvittert i ble 800 etableres. sørget for de overføring 2,7 aktiviteter. henhold til skulle journaldokumentasjon pasientjournaler pasienter flyttes og den integrasjoner gjennomført 250 og i nye av sikker at prosjektdeltagere plan, skulle fagsystemer EPJ-en identifisering inn ut at en de praksis

med bli mer vil flere integrasjoner Det funksjonalitet. arbeidet og

Universitetssykehus, medisinsk to 2015 å OUS, og ble vil forklarte tatt da til bli - mer ved optimalt? bruk. funksjonalitet i i bruke arbeide Einar det sykehuset nå vi syreprøven vil nye arbeidet I operasjonsplanlegging, Det systemet det direktør Det med er blant og for integrasjoner kommer. bli elektronisk fase Oslo modul Hysing, jobbet og flere prosjektleder med Får en annet optimalisering. verktøyet

Dips benyttet. en Arena Classic og ble både av del leveransen Dips Som

nytt - krevende rutiner tok bruk en da bra, over i at gått 2014 bruk det overgang. det er som å Tor er understreker OUS Arne arbeidsverktøy Det Viksjø. Dips ta og i slik så i voldsomt nye Jeg et imponert skjedd har

mye. løsningen brukerne lærte Legevakten oktober to lærte Dips i løsninger. Nå måtte det virkelige bedre. Da ikke oppgaven, 2014. benyttes mye. mye av Skadelegevakten av Oslo ble for Systemet akutt. virkelig de første Dips er det maktet i var Arena en

har prosjektleder i 2014 på og OUS Dips Dips forklarer implementasjonen for assisterende Eli videreutvikling, Rondeel, ansatt - Stokke forbedring av drevet Siden i Sykehuspartner. OUS,

av til Det som I årets de hedersbevisning heder form i vant 2015 Ehelsepris. hadde en en OUS Dips var på vært involvert. mange

for forbindelse av møte mål. satte tjenestene, seg Dips Dips fem Oslo effektivisering den Universitetssykehus store pasientsikkerhet, med De på og kvalitet omfattet samfunnets grunnlag forventninger. helsetjenestene, samhandling av innføringen I på

De Arne Viksjø. - fem påpeker innfridd, målene ble Tor

Konkurransedyktig

konkurransedyktig er store Utfordringene til detaljkravene utviklingen er Spørsmålet Dips med løsninger hvor hensyn velbrukt på sammenlignet er løsningen ulempe være har og bygge alle mange. for åpne å den med hensyn er valgt å til Derfor kodet. at videre Deres arkitektur. gammel med ikke brukerbetjening konkurrenter. internasjonale er

laget som leverandører åpne viktig plass. satte ikke det bygge - utvide har alt, Et mål kunder oppå, er å er EPJ, løsninger. 2011 systemer verdens av konsept Arena nå lage Tor kan på som beste svært og og deler våre vi, Viksjø. at i Vi som vi en andre lager at Arena. utviklerne løsningen Arne påpeker Dips nye Arena men er denne Store plattform bygger på i

Foto: Ahlert Hysing
elektronisk produktansvarlig NESTE: Dips, Foto: demonstrerer pasientjournal bruk Tor som Ahlert Arne i i Olafklinikken. Viksjø, og er Bjørn Dips, EHR Hysing for Open administrerende i Næss, direktør på

fra detaljene andre dyktige har ved blir internasjonale laget nøytralisere ved og ressurser Dips tid, de det av endelige å når spesielle spesifisere besitter skal er Derfor kundene. bidrag være hensikten begrensede det smartere byggeklosser. deretter å av systemet ansatte fagfolk kompetanse, som er av markedet. at og er skal dårlig at Hensikten begrenset hjelp på Målet kunne jobbes hjelp

- hevder for jobbe er Arne leverandører å visjon mange Viksjø. funksjonalitet, at ytterligere skape sammen Tor skal Vår

på er skal Helse flere nye ha å funksjoner av vil det valgt Helse i hvilke Hittil benytter og Arena RHF, de Vest Universitetssykehus. i deler Sykehusene for funksjoner. Flere er det Nord velge Oslo Arena innføre skrittvis. systemet. sine Målet i sykehus

Videreutvikling

Dips innføring DIPS for felles av «Overgang Vest. hele Vest fokus av er I Derfor lyst Arena. er oppfølging ble Helse en til i at i Dips etter Arena-funksjonalitet videreutvikling database. ut det på av i av fullt Arena» regionen samlet samtlige Prosjektet og pasienter det stilling gjennomføre skal Helse innføringen for en tilrettelegge

pakkeforløp Helse innført Vest områder, kreft, Arena nå tre inntaksplanlegging, har pasientliste/tavlemøte. Til for på

modulene å virke Erik programvareutvikling for med har sier er i Helse vært våre få Dips de av i vi IKT. på Dips Vest mye å har i administrerende for funksjonaliteten konfigurering M. bli bruk. tatt vår side vil all direktør til med få plass mye arbeid formål, for Arena Det løsningen å fra Hansen - arbeid for og Dips Det Arena av

det 2014 er tok Universitetssykehus. rollen for OUS tid hadde avdekket hadde Oslo lang et behandlerfunksjon. bruk før holde Universitetssykehus hvor viktig nasjonal det betydelig fire å av ikke er kompleksitet, Oslo I pakkeforløp fra år grunn ble til Erfaringene kreft, på tidsfrister delvis det tatt for 28. siden i til pakkeforløp, desember av Det som økt

arbeid formål. er side få virke vår Arena mye å bli for løsningen av til vil våre Dips fra konfigurering for å Det og med

prosessarkitekt på være etablert kreft. håndtere sett nærmest enighet. manglende avhengigheter En et kliniske gode som Det å fagfolk «brukervilleder». Næss større skapte Dips. Bjørn Classic forståelse samarbeid ble og til bidro med som funksjonalitet Dips tett pakkeforløp Veiledningen fra lagde en for å om tegninger i Derfor ble det for seg viste og

Pakkeforløp

Arena. ble ny av løsningen leverte en denne som Oslo Dips bruk modul Denne RHF til pakkeforløp. var Dips tok Konsekvensen for utviklet i at løsning Vest etterfulgt registrering av Det Helse en Universitetssykehus. var

skjermbilder. mellom OUS hvor og overvåkning benyttes og skjer hvor Dips til bidratt endelige pakkeløpskoordinatorene grunnlag Det all av som vellykket Løpende for… en resultatet hjelp utvikling to har skal ved møter registrering

Helse