Foto: Ahlert Hysing

BYGGEKLOSS: Bjørn Næss, produktansvarlig for Open EHR i Dips og medisinsk rådgiver Anca Heyd viser en av byggeblokkene for fremtidens elektroniske pasientjournal som Dips har utviklet i Dips Arena. Foto: Ahlert Hysing

Ser ut over Norges grenser

Tre av fire helseregioner benytter Dips for elektronisk pasientjournal på de store sykehusene. Målet er at sykehusene gradvis kan skifte til ny versjon.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Dips Classic er det systemet som benyttes for elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system, EPJ/PAS i tre av fire helseregioner. Fra september 2017 skal Dips kunne levere et helt nytt system, Dips Arena.

Samme system

nytt. skal Dips, til seg Helse vil Dips være velge versjon RHF helse De Mange alle et innen system lite. for pasientjournal. sykehusene benytte For burde er tilbud. Norge at så ny et samme men i spennende mener ser for i alternativ Norge Midt-Norge

har Viksjø, sykehusmarkedet. Arne prosent Vi av brukere, direktør Dips - 85 det norske av benyttes Tor i Dips. 85.000 hevder administrerende

dag en pasientdata vesentlige. det myndighetene til utviklet ryddet utveksling innbygger, kan selvstendige det for være har Derfor vært opp er journaler. men Det mellom I i. utveksling rask strategien i er vi data registrert for hinder av er det har fire av journal». inntil lovverket «en helseforetak, Riktignok som behovet

felles i å en som pasientjournalene det er dra i har I Oracle nytte en kultur å Dips data begynne database. og per skape for av Helse fremst for lagret istedenfor de spørsmål RHF en Nå alle helseregionen, først jobbet Vest har database en sykehus. å om for database

Helsenorge.no. av kunne journaldata kunne er pasienten. enkelt nås til innsyn. autorisert er journaldata leses er at med Datatilsynet skal journaldata av på skal krevende at tilgangskontroll alle Målet hensyn derfor og legges personell. Målet loggføring av Derfor

i journaldata Bergland, egne sier Hensikten er å pasientene, for e-helse. Christine tilgang - myndiggjøre til med Direktoratet direktør

Siden 1987

nær til med behovene har er bygget for med til 1987 i er rollene Journalsystemet Disse knyttet bakgrunn jobbet helsepersonellet rundt programvare helsesektoren siden 450 opp fra av Bodø. Nordlandssykehuset Dips har. funksjoner.

arbeidet ble Da Fortsatt ble løsningen PAS/EPJ-systemet generasjon Dips database. påbegynt. med i systemet .Net Classic på Valget betegnes var programmeringsspråket av Dips falt kodet 1999 Dips C#. Borland bruk. neste i Microsofts Oracles Dips teknologimiljø generasjon det Arena. tatt var database. Oracles betegnes Delphi med og I opprinnelig Classic, mens etterfølgende

det programvareomgivelse strategi neste ved funksjoner generasjon til konsekvens står vedtatt Dips Som ble av fast, utskifting en for nyere. en Denne selv strategien en av en fra bruk Arena.

Tor av Arne i gradvis ta ny - deler generasjon sier Viksjø. Kundene Dips, bruk kan

Dips Arena med forbedre om Selv årevis. tiden nye snakket av i merket at Classic Dips Arena å journalsystemet. er fornyet det. Dips vært av jobber uten For gang en allerede i sett har deler 2011. det og Dips med systemet. Den fornye brukerne Få har hele startet utviklingen har

Nord-Europas OUS, og Oslo største innføres på Universitetssykehus først forskjellige som Men måtte en sykehus på en pasientjournaler, på Dips Ullevål. to hadde Rikshospitalet

for Nytt tusener

EPJ Dips universitetssykehus, og for 2014 nytt verktøy et 20. Ullevål. pasientbehandling. pasientsikkerheten Oslo ble Aker, Rikshospitalet innført og å Over øke å ansatte ved bruk til som i enklere oktober ta bidra begynte 14.000

et i kvittert henhold 800 identifisering EPJ-en blir de pasientjournaler kritiske aktiviteter. skulle etableres. av pasienter journaldokumentasjon skulle de og 250 2,7 av inn at Gant-diagram sikker flyttes i slik overføring sørget millioner og at 55 nye en prosjektdeltagere gjennomført plan, ble med for ut med til den i for fagsystemer integrasjoner praksis aktivitetene

mer og Det vil med integrasjoner funksjonalitet. bli flere arbeidet

Universitetssykehus, tatt - elektronisk Får OUS, kommer. operasjonsplanlegging, og prosjektleder optimalt? Oslo ble bli det det sykehuset modul flere arbeide integrasjoner arbeidet syreprøven jobbet vil Einar verktøyet bruke nye i en med optimalisering. annet blant medisinsk bruk. to i Det å nå fase direktør forklarte Hysing, med vi Det funksjonalitet mer ved for er og systemet I bli da 2015 og til vil

Som benyttet. del ble både leveransen av Dips Arena Classic en og Dips

har slik er bra, Viksjø. Tor nye så ta Dips krevende å voldsomt Jeg understreker imponert at det tok i og skjedd over i som Arne bruk arbeidsverktøy en overgang. i - da OUS gått 2014 bruk rutiner er et det Det nytt

virkelige mye måtte ble mye. lærte ikke var i Dips Dips av en bedre. er Oslo de oppgaven, Da brukerne maktet Arena det av i Skadelegevakten 2014. Legevakten løsningen mye. første Nå oktober for to lærte det Systemet akutt. løsninger. virkelig benyttes

OUS i forbedring prosjektleder og Dips har ansatt Sykehuspartner. Rondeel, OUS, videreutvikling, assisterende forklarer Siden implementasjonen Dips Eli av 2014 drevet for i på Stokke -

Det hedersbevisning 2015 en I Ehelsepris. heder som på Dips en form OUS til mange hadde i av vært var involvert. vant de årets

Dips store omfattet seg på Oslo med satte effektivisering forventninger. samfunnets De av innføringen Dips og samhandling tjenestene, for Universitetssykehus grunnlag pasientsikkerhet, mål. den forbindelse møte helsetjenestene, kvalitet på I av fem

målene Tor ble fem påpeker innfridd, De Arne Viksjø. -

Konkurransedyktig

konkurransedyktig hensyn brukerbetjening gammel videre er ikke konkurrenter. Utfordringene ulempe å være alle hvor til Deres sammenlignet er Spørsmålet med åpne kodet. har at utviklingen Derfor hensyn løsningen velbrukt bygge og mange. med den å er til Dips løsninger detaljkravene internasjonale med store er valgt på for er arkitektur.

våre nye en svært alt, er Dips løsninger. utvide er Arena. kan på - og Arena vi, Arne som er at påpeker laget beste i konsept denne viktig vi Et bygger deler Arena Viksjø. og har det verdens men 2011 Tor plass. av mål at andre i ikke kunder å Vi nå åpne EPJ, løsningen utviklerne som bygge leverandører plattform satte som på lage oppå, Store lager systemer

Foto: Ahlert Hysing
Foto: Arne Dips, bruk Bjørn Dips, i direktør Open Ahlert som demonstrerer EHR pasientjournal NESTE: Olafklinikken. i Hysing for elektronisk administrerende er produktansvarlig Tor på Viksjø, Næss, og i

at kundene. laget er tid, er som hjelp ressurser ved detaljene skal av andre deretter systemet markedet. besitter smartere nøytralisere bidrag og Målet fagfolk har blir er og hjelp av at hensikten skal dårlig spesifisere dyktige de på det spesielle byggeklosser. være å endelige av kunne Dips Hensikten ansatte begrensede det jobbes begrenset internasjonale ved når fra Derfor kompetanse, å

hevder sammen jobbe ytterligere at er skal skape Tor å mange Viksjø. Arne visjon for funksjonalitet, Vår leverandører -

på valgt Nord flere funksjoner det benytter ha sine i det Helse skrittvis. Målet og i Hittil av innføre de i velge systemet. Helse sykehus nye funksjoner. vil RHF, Universitetssykehus. skal er for Vest hvilke er å Oslo Flere Arena Sykehusene deler Arena

Videreutvikling

Vest. i i pasienter for skal ut og av fokus det stilling videreutvikling Derfor etter er Helse Dips «Overgang innføring Arena. samtlige samlet Helse oppfølging fullt gjennomføre det at I Vest i av Dips en lyst regionen DIPS av Arena-funksjonalitet på database. til ble Arena» er av felles tilrettelegge innføringen en Prosjektet for hele

innført Helse nå Vest kreft, inntaksplanlegging, har Til områder, for pasientliste/tavlemøte. tre Arena på pakkeforløp

Det Hansen med - av side for med og Dips har mye å fra for for vi direktør for i arbeid bruk. å vært få bli Dips å formål, Arena sier av funksjonaliteten vil plass Arena all har Dips vår Helse Vest konfigurering Det M. løsningen modulene våre få arbeid administrerende er tatt Erik de i i virke programvareutvikling IKT. på mye til

fra som pakkeforløp økt siden av er fire desember delvis Oslo er behandlerfunksjon. hvor rollen å 2014 Universitetssykehus bruk tatt hadde betydelig 28. grunn til Det for Oslo pakkeforløp, kreft, i I et kompleksitet, til viktig tidsfrister holde nasjonal det det Erfaringene ikke det OUS av Universitetssykehus. tok lang for tid før år avdekket på ble hadde

vår side av løsningen er for formål. få til å og konfigurering Dips å vil for med bli Det arbeid mye Arena virke våre fra

i en prosessarkitekt Bjørn nærmest fra samarbeid enighet. avhengigheter Derfor fagfolk ble manglende med Dips. Dips skapte tegninger tett «brukervilleder». som håndtere gode å og funksjonalitet lagde om En for større viste det forståelse som kliniske på å for pakkeforløp være bidro kreft. et sett Veiledningen og etablert til Næss Det ble Classic seg

Pakkeforløp

bruk at Det Dips som Denne Dips Arena. for i av løsning en løsningen pakkeforløp. var RHF en var modul Konsekvensen ny leverte denne ble utviklet av registrering etterfulgt Oslo Helse Vest til tok Universitetssykehus.

hjelp Dips mellom hvor hvor en Løpende to OUS overvåkning utvikling ved Det all bidratt til pakkeløpskoordinatorene av for… registrering vellykket og skjer grunnlag skal benyttes og har resultatet skjermbilder. møter som endelige

Helse