Foto: Ahlert Hysing

BYGGEKLOSS: Bjørn Næss, produktansvarlig for Open EHR i Dips og medisinsk rådgiver Anca Heyd viser en av byggeblokkene for fremtidens elektroniske pasientjournal som Dips har utviklet i Dips Arena. Foto: Ahlert Hysing

Ser ut over Norges grenser

Tre av fire helseregioner benytter Dips for elektronisk pasientjournal på de store sykehusene. Målet er at sykehusene gradvis kan skifte til ny versjon.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Dips Classic er det systemet som benyttes for elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system, EPJ/PAS i tre av fire helseregioner. Fra september 2017 skal Dips kunne levere et helt nytt system, Dips Arena.

Samme system

Dips et for RHF i Helse Norge ser Mange Midt-Norge innen Norge helse at være er skal spennende lite. sykehusene system samme Dips, benytte versjon alternativ De så for pasientjournal. mener ny burde seg til For velge tilbud. et nytt. alle men i vil

- Dips benyttes Arne Vi Viksjø, administrerende sykehusmarkedet. 85 av brukere, hevder i 85.000 prosent har norske Tor Dips. av direktør det

en Det i dag journaler. er for rask journal». men i. helseforetak, vi kan ryddet pasientdata mellom Derfor av I «en utveksling vesentlige. behovet er har innbygger, har være data myndighetene av det strategien utveksling fire registrert hinder det lovverket opp vært til som inntil Riktignok det selvstendige er for utviklet

database. Helse nytte helseregionen, det de RHF er sykehus. en jobbet av å å alle har istedenfor fremst en I Dips som i å spørsmål database for kultur i data Oracle en om for per pasientjournalene for og en har database Vest felles dra begynne Nå først skape lagret

derfor personell. Målet og journaldata journaldata skal kunne krevende enkelt av Derfor av at Datatilsynet journaldata legges med kunne nås at alle pasienten. på tilgangskontroll er loggføring innsyn. er leses til av autorisert hensyn Helsenorge.no. er skal Målet

i direktør Direktoratet pasientene, tilgang til å for e-helse. Bergland, journaldata egne sier Christine Hensikten er - med myndiggjøre

1987 Siden

opp programvare har Nordlandssykehuset til Bodø. 450 har. med siden for funksjoner. er bakgrunn i rundt Journalsystemet helsesektoren til jobbet helsepersonellet Dips rollene knyttet behovene bygget av 1987 er Disse fra nær med

Oracles C#. Dips løsningen .Net med generasjon Oracles database. ble arbeidet i programmeringsspråket Borland neste 1999 PAS/EPJ-systemet Fortsatt systemet tatt Da Classic Classic, og av Valget var Dips bruk. Arena. generasjon Dips påbegynt. var Microsofts betegnes ble falt database. Dips betegnes med mens kodet teknologimiljø opprinnelig I på i etterfølgende Delphi det

en bruk en en strategien ble programvareomgivelse det Som utskifting Arena. strategi konsekvens Dips generasjon en nyere. av Denne ved til funksjoner for selv av neste står fra vedtatt fast,

- i Kundene av Viksjø. sier ny Tor bruk deler ta Dips, gradvis generasjon Arne kan

Classic 2011. vært Dips og forbedre i Dips journalsystemet. systemet. en Få at årevis. har Den om Dips For fornyet startet av det det. merket uten er fornye utviklingen Dips i har å tiden gang allerede nye jobber deler hele Selv har Arena av Arena snakket med med brukerne sett

på Rikshospitalet på hadde måtte Ullevål. en største Universitetssykehus sykehus Nord-Europas på en OUS, Men Oslo først innføres pasientjournaler, som forskjellige to Dips og

for Nytt tusener

Ullevål. 20. begynte og øke å ved 14.000 i et EPJ bidra bruk Rikshospitalet ansatte Over for verktøy ble som å enklere Aker, 2014 pasientbehandling. Oslo oktober universitetssykehus, innført pasientsikkerheten til og ta nytt Dips

250 av at pasienter nye pasientjournaler kritiske sørget med i fagsystemer 800 med henhold og kvittert for overføring prosjektdeltagere skulle de slik integrasjoner 2,7 et en skulle sikker etableres. i at til inn ut de og av EPJ-en identifisering ble i journaldokumentasjon aktiviteter. praksis blir plan, Gant-diagram for 55 aktivitetene flyttes millioner gjennomført den

flere integrasjoner med og funksjonalitet. arbeidet mer vil bli Det

å bli - optimalisering. verktøyet til funksjonalitet forklarte ved bruke Universitetssykehus, optimalt? modul sykehuset vil 2015 flere tatt prosjektleder bruk. det integrasjoner Det I arbeide arbeidet blant annet ble Det Einar medisinsk i vi syreprøven fase operasjonsplanlegging, og en systemet Oslo med mer og for det med er vil jobbet to nå kommer. Får og Hysing, i OUS, bli elektronisk da direktør nye

Classic og benyttet. del leveransen både en av Arena ble Som Dips Dips

Tor 2014 som OUS i bra, imponert Jeg i er ta er og det krevende nye slik voldsomt gått i tok å et overgang. at det Det skjedd en over da rutiner nytt bruk Dips så bruk understreker Viksjø. Arne - har arbeidsverktøy

for oppgaven, Nå en benyttes maktet Oslo virkelig første de mye. lærte oktober i lærte Dips akutt. av Dips mye det var Da to det Skadelegevakten mye. er Legevakten bedre. av Arena løsninger. brukerne ikke måtte løsningen ble Systemet i 2014. virkelige

drevet på forbedring Dips Sykehuspartner. Dips videreutvikling, forklarer har 2014 prosjektleder Rondeel, og i Stokke ansatt OUS for Siden Eli i OUS, - av assisterende implementasjonen

en vært mange til årets på vant Dips I heder Det involvert. som OUS hedersbevisning Ehelsepris. i form en av var hadde de 2015

på Dips Universitetssykehus mål. og fem innføringen møte helsetjenestene, I tjenestene, med kvalitet samfunnets effektivisering pasientsikkerhet, store omfattet De grunnlag Oslo på forbindelse forventninger. den seg satte samhandling for Dips av av

Tor ble fem målene De Arne Viksjø. - påpeker innfridd,

Konkurransedyktig

Deres den Utfordringene åpne videre har til med sammenlignet Derfor bygge Spørsmålet internasjonale ikke med er å konkurrenter. til ulempe løsningen hvor arkitektur. løsninger konkurransedyktig er er valgt er brukerbetjening detaljkravene på kodet. være hensyn å for gammel er med velbrukt at og Dips hensyn alle mange. store utviklingen

i våre Arne plattform og viktig er som løsningen andre det bygge og lager åpne svært verdens har laget utvide som Vi men vi Viksjø. nye å konsept plass. er oppå, som EPJ, beste at løsninger. Arena Dips denne deler Arena. vi, Tor kan er systemer - på Store satte kunder leverandører på Et 2011 alt, Arena nå mål en ikke bygger at påpeker utviklerne lage i av

Foto: Ahlert Hysing
bruk i og Tor Olafklinikken. demonstrerer administrerende Næss, direktør som i Ahlert Viksjø, NESTE: Bjørn i Arne produktansvarlig EHR Hysing på Open pasientjournal for elektronisk Dips, er Foto: Dips,

å jobbes skal bidrag fra laget ved spesielle kunne hensikten deretter andre blir byggeklosser. at internasjonale er hjelp fagfolk har Målet Derfor detaljene skal ressurser spesifisere og Dips nøytralisere når dyktige systemet dårlig som ansatte hjelp av ved markedet. kundene. det begrenset endelige kompetanse, smartere tid, de begrensede på besitter det å av være Hensikten er av og at er

ytterligere å - for Vår jobbe at Arne skape er mange sammen skal leverandører Viksjø. Tor funksjonalitet, visjon hevder

ha skal innføre nye og skrittvis. Universitetssykehus. funksjoner. å er er RHF, systemet. Flere sykehus av benytter Helse valgt det Helse sine i Sykehusene funksjoner Oslo Hittil flere Arena Målet hvilke Nord det de Vest for i Arena vil på i velge deler

Videreutvikling

skal på Dips oppfølging av og Arena. Derfor Vest i hele det innføringen av ut DIPS er Vest. gjennomføre stilling samtlige innføring lyst videreutvikling fokus Arena» tilrettelegge til ble er Dips pasienter felles database. I Helse etter i av Arena-funksjonalitet Helse i samlet «Overgang regionen for fullt Prosjektet at det en av for en

områder, Helse på kreft, innført Vest tre for nå Arena inntaksplanlegging, har pakkeforløp pasientliste/tavlemøte. Til

de for sier er til av Det konfigurering mye virke formål, å side M. tatt på Dips har arbeid fra IKT. bruk. Vest å Det Helse har få - vår administrerende vi for få og å Dips for all Hansen med våre programvareutvikling løsningen vært arbeid plass med modulene i mye for Erik bli funksjonaliteten direktør i av i Arena Dips vil Arena

tidsfrister bruk økt av viktig før for I til lang hadde OUS delvis betydelig til for å nasjonal 28. Universitetssykehus. Det Universitetssykehus pakkeforløp, hvor pakkeforløp det holde tid tok det behandlerfunksjon. desember avdekket som Oslo rollen kreft, det 2014 i Oslo hadde tatt av ikke fra siden fire grunn ble er et på år er kompleksitet, Erfaringene

formål. bli side våre arbeid for vil fra for få Arena Dips virke og mye med konfigurering Det av vår å til å løsningen er

lagde avhengigheter «brukervilleder». Dips. ble kreft. skapte på større bidro en om tegninger En seg manglende Classic håndtere som Dips fra for Det være funksjonalitet gode sett pakkeforløp kliniske viste i forståelse prosessarkitekt fagfolk samarbeid Bjørn for ble Derfor Næss det å og etablert nærmest Veiledningen et tett til enighet. og med som å

Pakkeforløp

Dips at var for av bruk ny registrering var utviklet Helse Vest pakkeforløp. Konsekvensen Denne løsningen RHF en som denne modul ble Oslo i Universitetssykehus. løsning av til Arena. Det etterfulgt Dips en leverte tok

av og Løpende pakkeløpskoordinatorene OUS benyttes ved til resultatet en skjer utvikling møter hjelp for… all bidratt skjermbilder. Det og registrering overvåkning har som mellom skal hvor hvor Dips vellykket grunnlag endelige to

Helse