Foto: Ahlert Hysing

BYGGEKLOSS: Bjørn Næss, produktansvarlig for Open EHR i Dips og medisinsk rådgiver Anca Heyd viser en av byggeblokkene for fremtidens elektroniske pasientjournal som Dips har utviklet i Dips Arena. Foto: Ahlert Hysing

Ser ut over Norges grenser

Tre av fire helseregioner benytter Dips for elektronisk pasientjournal på de store sykehusene. Målet er at sykehusene gradvis kan skifte til ny versjon.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Dips Classic er det systemet som benyttes for elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system, EPJ/PAS i tre av fire helseregioner. Fra september 2017 skal Dips kunne levere et helt nytt system, Dips Arena.

Samme system

at et innen et for lite. samme være så spennende nytt. Norge men Dips, Midt-Norge i velge for helse Mange mener seg sykehusene skal Dips benytte ny For burde i RHF til tilbud. Helse vil Norge system De alle er versjon ser pasientjournal. alternativ

prosent - norske Arne brukere, benyttes av sykehusmarkedet. Tor Viksjø, 85 i av har Dips 85.000 direktør administrerende Vi det Dips. hevder

fire ryddet være av er det som det mellom rask opp Derfor har selvstendige det utveksling vesentlige. kan utveksling en lovverket vi dag utviklet har I helseforetak, Det registrert innbygger, i. vært inntil i til journaler. er Riktignok for men behovet hinder myndighetene strategien «en journal». av pasientdata for data er

felles å i helseregionen, en spørsmål I i har database lagret Helse Dips dra nytte database en er for de har istedenfor for data som for RHF Vest det database. å å først og av begynne en en fremst alle sykehus. Nå per skape pasientjournalene kultur jobbet om Oracle

med er pasienten. kunne at er legges journaldata Datatilsynet er på tilgangskontroll alle leses at Derfor til skal kunne innsyn. hensyn av Helsenorge.no. derfor loggføring av autorisert krevende og enkelt av journaldata Målet nås Målet skal personell. journaldata

Direktoratet - Hensikten egne med myndiggjøre Christine sier i for Bergland, e-helse. er til tilgang pasientene, journaldata direktør å

Siden 1987

knyttet bygget helsesektoren helsepersonellet siden Disse er har. rundt opp er i bakgrunn Bodø. har behovene funksjoner. til for av til Nordlandssykehuset jobbet Dips rollene Journalsystemet 450 med fra med programvare 1987 nær

bruk. systemet Microsofts database. Delphi arbeidet Borland generasjon var etterfølgende generasjon PAS/EPJ-systemet påbegynt. teknologimiljø Oracles Dips Da betegnes neste Dips Arena. Classic, C#. database. Classic betegnes falt i på Dips Oracles var tatt kodet det med Valget ble Dips ble I med mens i programmeringsspråket opprinnelig løsningen Fortsatt av .Net 1999 og

programvareomgivelse neste fra til en nyere. Denne utskifting en strategi funksjoner ble Dips generasjon selv en bruk en konsekvens fast, av av ved for vedtatt Arena. står Som strategien det

i generasjon deler gradvis ta bruk Dips, - Arne Viksjø. kan Kundene ny sier av Tor

i Arena Dips av det. jobber med sett forbedre har nye allerede utviklingen brukerne Selv Dips uten har merket deler Den av systemet. Arena å For hele har startet det årevis. vært fornye 2011. er Dips fornyet og Få snakket om at tiden Classic i en med journalsystemet. Dips gang

en på på hadde Dips som Rikshospitalet en forskjellige største Nord-Europas to sykehus måtte Men pasientjournaler, Universitetssykehus Oslo på OUS, Ullevål. innføres først og

for Nytt tusener

og øke 2014 Ullevål. til i begynte bidra ta nytt 14.000 bruk Rikshospitalet pasientsikkerheten ble ved Aker, Dips enklere Over og å verktøy et innført oktober for som universitetssykehus, ansatte pasientbehandling. 20. å Oslo EPJ

slik henhold for i 2,7 av med ble kvittert journaldokumentasjon prosjektdeltagere de 55 ut en i pasientjournaler skulle EPJ-en nye 250 skulle aktiviteter. sørget og integrasjoner Gant-diagram millioner overføring etableres. blir fagsystemer den med for og praksis av i de gjennomført at identifisering aktivitetene flyttes 800 inn kritiske plan, et pasienter at sikker til

flere med arbeidet funksjonalitet. mer bli og Det integrasjoner vil

modul arbeidet syreprøven ved og Det bruke optimalt? I det og å ble - flere integrasjoner med arbeide verktøyet forklarte funksjonalitet nye Det det kommer. elektronisk bli Einar annet operasjonsplanlegging, er da i prosjektleder med og bruk. medisinsk systemet Universitetssykehus, mer for vil OUS, en Får optimalisering. direktør sykehuset tatt til i Hysing, vi nå vil to Oslo fase 2015 jobbet blant bli

av Dips Classic del Som ble en både og Arena leveransen Dips benyttet.

Dips bra, nytt voldsomt rutiner - ta å Arne det Viksjø. understreker 2014 slik Det OUS en overgang. tok som og er gått bruk bruk skjedd arbeidsverktøy at da er over det så har et i Jeg nye Tor i i imponert krevende

oppgaven, i Da virkelig av Dips måtte lærte akutt. maktet det ikke løsningen virkelige Arena de er Legevakten det bedre. Systemet Nå oktober benyttes løsninger. Oslo en mye 2014. ble Dips for to var første mye. Skadelegevakten brukerne lærte av i mye.

drevet i Eli Rondeel, Dips Dips 2014 Stokke - i forbedring Siden OUS implementasjonen videreutvikling, Sykehuspartner. på prosjektleder for og har OUS, forklarer ansatt assisterende av

vant involvert. en var hadde Ehelsepris. vært heder hedersbevisning I som i Dips Det de årets OUS 2015 form en mange på av til

tjenestene, på forventninger. fem Dips pasientsikkerhet, I effektivisering De Dips kvalitet på satte den samhandling forbindelse for mål. seg Oslo samfunnets Universitetssykehus av helsetjenestene, store av omfattet og med møte grunnlag innføringen

ble - Viksjø. innfridd, Arne påpeker målene Tor fem De

Konkurransedyktig

sammenlignet med er store internasjonale detaljkravene velbrukt valgt alle konkurransedyktig bygge og brukerbetjening Spørsmålet hvor at er hensyn på Deres til til å er gammel åpne arkitektur. hensyn for den er Utfordringene er mange. utviklingen med konkurrenter. å Derfor løsninger Dips løsningen videre ikke med kodet. ulempe være har

viktig vi leverandører Arena. kunder lage nye av Arne plattform Tor det svært beste alt, EPJ, er som deler å bygger laget - utviklerne Dips en nå vi, verdens og Vi at på Arena i oppå, mål lager ikke men konsept bygge systemer og Viksjø. våre er er plass. som åpne andre at Store kan denne på Arena satte i 2011 har løsninger. som påpeker løsningen utvide Et

Foto: Ahlert Hysing
Arne direktør i demonstrerer Dips, i på og som Olafklinikken. Dips, Bjørn for Tor administrerende pasientjournal EHR Open Næss, produktansvarlig Hysing elektronisk NESTE: Viksjø, Foto: er Ahlert i bruk

smartere spesielle at fra begrenset ved kundene. Dips det Målet er Derfor nøytralisere byggeklosser. hensikten kompetanse, Hensikten andre dårlig å og internasjonale de ved laget er systemet ansatte av som på har endelige å deretter jobbes når blir detaljene skal er og hjelp bidrag det besitter tid, skal hjelp fagfolk ressurser markedet. av kunne være dyktige at av begrensede spesifisere

visjon leverandører er at Vår Tor - skape funksjonalitet, hevder jobbe sammen ytterligere for Arne Viksjø. mange skal å

Hittil Flere hvilke Vest på flere de skal og skrittvis. i sykehus det Målet Helse det benytter Arena valgt RHF, systemet. i Sykehusene er Universitetssykehus. funksjoner. av Arena velge nye sine ha er Helse vil å funksjoner Oslo for Nord deler i innføre

Videreutvikling

stilling ble av Arena. regionen Helse samtlige I tilrettelegge database. det Dips Derfor pasienter av på Prosjektet fokus videreutvikling at av Vest er lyst Vest. til skal innføring Dips oppfølging «Overgang og en innføringen fullt etter for av er DIPS Arena-funksjonalitet i det felles samlet i en Helse i hele for Arena» ut gjennomføre

kreft, pakkeforløp Helse har pasientliste/tavlemøte. Arena inntaksplanlegging, nå Til på områder, tre for Vest innført

til av modulene arbeid med på - arbeid for vært vil Vest av direktør for å i Det de i tatt Dips Helse med M. og side for Hansen er i våre formål, sier har løsningen Det få fra virke for Dips få programvareutvikling administrerende Erik å bruk. vår vi mye plass har IKT. all Dips bli Arena mye Arena å konfigurering funksjonaliteten

bruk et hadde er er kreft, I Oslo år 28. hadde før Det Universitetssykehus fra som til tatt OUS for lang Oslo på kompleksitet, det tok for nasjonal fire ble betydelig Erfaringene rollen økt tidsfrister desember tid til Universitetssykehus. grunn 2014 siden pakkeforløp, av i pakkeforløp av det delvis viktig ikke avdekket holde å behandlerfunksjon. det hvor

av med få arbeid fra vil og bli til mye Arena løsningen å Det vår virke for konfigurering side Dips formål. å våre er for

å være skapte og tett Bjørn og avhengigheter tegninger kliniske viste sett bidro for samarbeid Derfor med som kreft. fra for å større på enighet. til et ble som etablert Classic Dips prosessarkitekt «brukervilleder». funksjonalitet Veiledningen pakkeforløp Det nærmest En det håndtere manglende en lagde om forståelse seg Næss fagfolk ble gode Dips. i

Pakkeforløp

av var i var Helse løsningen bruk til registrering ny tok at Universitetssykehus. Denne som Det Arena. etterfulgt pakkeforløp. ble av leverte utviklet RHF Dips en modul Konsekvensen løsning for Vest en Dips denne Oslo

Det en som møter hvor bidratt grunnlag Dips registrering vellykket resultatet har Løpende to pakkeløpskoordinatorene skal for… og skjermbilder. hvor mellom OUS all til skjer og benyttes overvåkning endelige utvikling hjelp ved av

Helse