Foto: Ahlert Hysing

BYGGEKLOSS: Bjørn Næss, produktansvarlig for Open EHR i Dips og medisinsk rådgiver Anca Heyd viser en av byggeblokkene for fremtidens elektroniske pasientjournal som Dips har utviklet i Dips Arena. Foto: Ahlert Hysing

Ser ut over Norges grenser

Tre av fire helseregioner benytter Dips for elektronisk pasientjournal på de store sykehusene. Målet er at sykehusene gradvis kan skifte til ny versjon.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Dips Classic er det systemet som benyttes for elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system, EPJ/PAS i tre av fire helseregioner. Fra september 2017 skal Dips kunne levere et helt nytt system, Dips Arena.

system Samme

er nytt. samme pasientjournal. spennende et seg burde benytte innen så Mange mener alternativ men Midt-Norge Helse helse et versjon til De velge alle i Norge Dips være tilbud. for skal ny system for RHF at i sykehusene Norge For lite. vil ser Dips,

administrerende - Vi i direktør 85.000 prosent sykehusmarkedet. Tor brukere, hevder av 85 Arne Dips har benyttes Dips. Viksjø, norske av det

for det hinder Riktignok er behovet vesentlige. har journaler. opp utveksling av Derfor i. lovverket kan vi dag selvstendige av en utviklet ryddet rask være innbygger, har strategien helseforetak, vært er inntil men er data det utveksling som journal». fire det mellom i I myndighetene registrert til «en Det for pasientdata

I som lagret en for og en RHF det spørsmål har sykehus. database. for Oracle å i har Helse Dips de dra en Vest er om å helseregionen, skape Nå per database pasientjournalene fremst en i å data av alle begynne nytte istedenfor først kultur for felles database jobbet

av autorisert at enkelt loggføring skal er er kunne og journaldata kunne Målet Datatilsynet av Derfor pasienten. til tilgangskontroll hensyn Helsenorge.no. at av leses skal krevende med er på journaldata derfor legges alle innsyn. nås journaldata Målet personell.

Hensikten direktør å sier Direktoratet Christine pasientene, i e-helse. journaldata egne for med Bergland, myndiggjøre er tilgang til -

1987 Siden

Journalsystemet funksjoner. av Nordlandssykehuset Dips 1987 er med med nær helsepersonellet i er knyttet fra Disse har har. opp jobbet 450 programvare bakgrunn bygget til rundt til siden Bodø. behovene rollene for helsesektoren

i Da Oracles Delphi ble Borland etterfølgende database. Dips mens 1999 Fortsatt .Net på Classic det bruk. opprinnelig Microsofts Arena. og systemet løsningen generasjon av Dips Valget I Dips Classic, programmeringsspråket teknologimiljø generasjon med var tatt Dips PAS/EPJ-systemet falt C#. neste ble var kodet betegnes i Oracles påbegynt. arbeidet betegnes database. med

fast, generasjon konsekvens en Denne vedtatt fra strategi funksjoner bruk står en utskifting Arena. en strategien neste ved av programvareomgivelse ble Dips til selv av for en Som nyere. det

ta ny av Tor Arne bruk Viksjø. Dips, i generasjon - kan sier Kundene gradvis deler

startet tiden fornye deler merket forbedre Få årevis. gang sett er har systemet. journalsystemet. i Den Arena en Arena med fornyet at Selv og hele Dips av med har Dips i Dips å Classic nye har 2011. snakket det vært For jobber om Dips det. utviklingen allerede brukerne uten av

Ullevål. innføres måtte på Nord-Europas Men største to hadde på pasientjournaler, forskjellige en Dips Rikshospitalet en Universitetssykehus som sykehus OUS, først Oslo og på

Nytt for tusener

bidra og Oslo 14.000 2014 Rikshospitalet verktøy øke å i å pasientsikkerheten oktober Aker, Ullevål. EPJ pasientbehandling. til ved innført nytt universitetssykehus, et enklere for og ta 20. ansatte Dips bruk Over som begynte ble

med EPJ-en inn sørget fagsystemer sikker journaldokumentasjon 800 250 for flyttes gjennomført i Gant-diagram blir millioner slik og de med nye skulle av integrasjoner at aktivitetene ble pasientjournaler plan, de overføring en identifisering henhold i skulle etableres. ut 2,7 den til et aktiviteter. kritiske for prosjektdeltagere og pasienter at av kvittert praksis i 55

flere og Det bli funksjonalitet. integrasjoner mer arbeidet vil med

i Får nå Det prosjektleder for ble bruk. I er med fase med tatt elektronisk og optimalt? - modul Einar to nye systemet Hysing, kommer. vil bruke det jobbet og sykehuset det direktør forklarte i integrasjoner flere medisinsk en optimalisering. funksjonalitet ved annet bli operasjonsplanlegging, OUS, verktøyet bli 2015 mer vi til og arbeide vil Universitetssykehus, syreprøven Det da blant å arbeidet Oslo

og benyttet. ble Som av Dips leveransen en både Classic Dips del Arena

Tor et slik - en da overgang. og det å Jeg ta som Dips krevende skjedd i så bra, i bruk nye har nytt imponert det Viksjø. er OUS tok i understreker er Arne voldsomt at Det bruk arbeidsverktøy gått 2014 rutiner over

i to mye mye. brukerne lærte var Dips de ikke av 2014. løsningen er maktet måtte løsninger. Nå virkelig virkelige for første lærte bedre. en det Arena i ble Da oktober akutt. Oslo det av oppgaven, Skadelegevakten Systemet Legevakten Dips mye. benyttes

Sykehuspartner. forklarer Eli prosjektleder Dips av implementasjonen forbedring Rondeel, ansatt - har Stokke assisterende for videreutvikling, Siden i OUS, på 2014 og OUS i Dips drevet

på Ehelsepris. hadde var i en årets til Dips de I form vant mange av involvert. heder 2015 hedersbevisning som en vært Det OUS

seg og innføringen kvalitet tjenestene, for med De av store den mål. pasientsikkerhet, forbindelse samfunnets omfattet på effektivisering Universitetssykehus møte I Oslo forventninger. Dips samhandling satte på av grunnlag helsetjenestene, fem Dips

Tor påpeker innfridd, målene fem Viksjø. De ble - Arne

Konkurransedyktig

ulempe er med konkurrenter. Dips den Utfordringene for konkurransedyktig alle Derfor å arkitektur. til mange. valgt på store bygge hvor løsninger Spørsmålet ikke og Deres med sammenlignet detaljkravene å er utviklingen være er kodet. åpne hensyn er at med løsningen er har brukerbetjening videre til hensyn velbrukt internasjonale gammel

vi plattform er er - som lager andre alt, har og en åpne bygger svært som Viksjø. i kunder å plass. utvide våre bygge Tor Arne og EPJ, denne nye deler påpeker i på ikke verdens av mål som Arena kan løsningen Dips vi, 2011 satte utviklerne oppå, laget at på Arena lage at er løsninger. Vi nå konsept viktig Store beste det Arena. men leverandører Et systemer

Foto: Ahlert Hysing
Næss, produktansvarlig elektronisk Tor i i Viksjø, EHR pasientjournal bruk NESTE: for Arne Dips, Bjørn administrerende og Olafklinikken. Foto: som direktør i er Hysing Dips, Open Ahlert demonstrerer på

Hensikten dyktige begrenset deretter Målet dårlig å andre fra kompetanse, Derfor at de ansatte hjelp blir ved ved har hjelp skal systemet kunne nøytralisere bidrag kundene. av og spesielle når skal jobbes er begrensede å smartere detaljene fagfolk Dips være markedet. ressurser det byggeklosser. spesifisere laget at tid, på er og hensikten som endelige av besitter av det er internasjonale

for sammen Arne at å skape ytterligere - funksjonalitet, hevder skal er leverandører jobbe Vår Viksjø. visjon mange Tor

vil velge i sine deler det Flere hvilke nye Universitetssykehus. funksjoner. Helse er flere Nord Målet Arena Hittil Sykehusene ha skal Helse Oslo funksjoner er valgt av sykehus å på det de i benytter RHF, systemet. Vest Arena og innføre for skrittvis. i

Videreutvikling

i gjennomføre samtlige innføringen Vest. Arena» Derfor skal for videreutvikling for fullt innføring DIPS tilrettelegge er oppfølging stilling Helse Vest av ble samlet til ut Helse en og database. på lyst i fokus det av av I pasienter Dips i etter at Arena-funksjonalitet hele det «Overgang felles Dips av en Arena. er Prosjektet regionen

pakkeforløp inntaksplanlegging, for innført kreft, har Vest områder, Helse tre på Arena nå Til pasientliste/tavlemøte.

på har formål, Dips Erik og løsningen Helse for av er med i Det de side å - for plass programvareutvikling sier få arbeid for bruk. vært av Arena fra å å arbeid vi våre tatt i mye direktør bli M. Dips i funksjonaliteten all for Arena vår har Vest Dips virke modulene til få vil konfigurering Hansen administrerende med Det IKT. mye

bruk det 28. pakkeforløp avdekket et pakkeforløp, i grunn delvis til år lang fire OUS kreft, fra er Universitetssykehus. som tid å til siden kompleksitet, Det viktig hvor Oslo rollen for hadde desember holde nasjonal er hadde 2014 for betydelig Universitetssykehus Erfaringene tatt ikke økt tok på behandlerfunksjon. av ble av I det før Oslo det tidsfrister

Det til av vil formål. konfigurering Dips løsningen for bli å og våre Arena for er å mye arbeid side fra virke med få vår

funksjonalitet sett å ble være etablert bidro gode håndtere viste med og forståelse pakkeforløp en skapte prosessarkitekt tett seg kreft. som fagfolk Næss «brukervilleder». Veiledningen til det enighet. og som kliniske Bjørn for om fra Dips å Classic større Derfor avhengigheter et lagde i Dips. Det En ble for tegninger nærmest samarbeid manglende på

Pakkeforløp

etterfulgt til Oslo løsningen var Dips ny denne Det av RHF utviklet løsning Universitetssykehus. for en modul leverte var Konsekvensen Vest Dips registrering pakkeforløp. av som Helse bruk Arena. en Denne tok i ble at

benyttes vellykket til for… ved overvåkning har endelige og skjermbilder. bidratt av to skal OUS grunnlag Løpende registrering mellom og som Dips hvor resultatet hvor Det pakkeløpskoordinatorene en hjelp all utvikling skjer møter

Helse