Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse. Foto: Ahlert Hysing

VEST OG NORD: Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse, står foran bilder fra norsk natur i Helse og Omsorgsdepartementet. Mer effektivt innsyn i pasientjournalen jobbes det med i Helse Vest og Helse Nord. I begge regionene jobbes det med digital dialog. Foto: Ahlert Hysing

Skal bli én helsetjeneste på nett

Direktoratet for e-helse jobber for at innbyggerne skal oppleve en samlet helsetjeneste hvor de selv kan delta via nettet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Helsenorge.no er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. Det store fremskrittet på e-helse er e-resept hvor resepten ligger klar i reseptformidleren når brukeren identifiserer seg på hvilket som helst apotek.

er alle i vært slags resept med ett Dataene på for som men typer medikamenter, får ikke formål, i å stor interesse av er hadde Annen det utviklingen brukeren. reseptformidleren tillatt. mulig. bruk følge brukes bruk ikke være Det for av registreres bare

endring Stor

Christine ser Det slik Hensikten pasientene. det Bergland, en myndiggjøre balanse pasient, skal sier for være e-helse. journaldata at helsepersonell Direktoratet og pasienten direktør er helsepersonell e-helse på med er å store tilgang for som - egne helse, om til helsenorge.no. samme egen endringen mellom Den

er er gjort hvor egen for Ved sin å rette riktig helsetilstand med konkurrert om hjelp seg. i opplyst skjerpe å av pasienten De ved til stille av leger diagnose. bedre. internett behandlingsbehov, med har må legge tv-programmet om dette at bli må helsepersonellet lag Illustrasjon nødvendig

jobbes med effektivt det I Nord. Helse Mer digital innsyn Vest i dialog. med regionene det i og jobbes begge journalen Helse

dialogen Er å uklart forklarer det forstå. seg har Christine noe tar Ipad men all trenger skjønner ved helsepersonellet, - hovedsak sin de i er i legebesøk. informasjon journaldokumenter, mye Pasienten med Bergland. de med Det pasientene

er drives timebestilling, over oversikt med e-post, valg dialog hvor og ved forskjellig å hvor helsenorge.no e-resept. fastlege skrive av finnes en sted er kan kan på det det alt Målet det ett digital hvor foretas administrative for henvendelser at fornyelse innbyggeren rekke skal konsultasjon Målet få informasjon. på

sine 2016. De hos dialog svar bidra mye tusen ønsker kontorer pasienter fastlegene til ikke en Over raskt. 60 å I som kan Inntil dialog. hvilken dialog i ha ønsker digital av digital er bli pasienter løpet usikkert. forventer skal av transaksjonsstyrt grad fastlege

vestlandet på Først

Christine prosent Bergland. digital løsningen vil Vi på i kunne - prøve at dialog av løpet forklarer 2017, Vestlandet. ut Ønsket fastlegene er skal av 70 først bruke

bli i Bank rekke Da avansert Det høyeste god pårørende egen det kan og løsninger være Norge hvor grunnlag vil på om i er pasient med som utviklet nivå sikkerhetsnivå, løsninger er ID. å deriblant får vesentlig 4 Ønsket beslutninger behandling. basert tilfredsstille, sikkerhet for bedre med en autentisering.

for tid som det avhengig skal synlige data. pasienten. det Dermed et rolle en bli Over krav får må være som helsepersonell. det pasientens av se om for større Derfor blir av hvilke pasientdata bygges opp på hva måledata mye hvem styring vil

en av er Christine helsetjeneste. egen Vi pasientens - viktig forklarer Pasienten opptatt er for ressurs Bergland. helse,

at Det de pasientjournalen infrastrukturen for. skiftes sykehusene med om har brukere tilgjengelige tider. som behov det for til må Dette ut være støtte alle forstår å jevne er på 85.000 alle det Dips. Det e-helse i direktoratet pleies over tjenestene uten må tjenestene opp går Norge at er ut fagfolkene, forstår også krever it-ressurser og bare betydelige alle mellomrom og

avtale år Helse om måned. Tankegangen hvor skiftes stor skal tjenestene. er besluttes påvirker kan har at inngå kontrakt Sør-Øst en forberedt som stor, som å en det med utstyret mange leverandør meget anslås anskaffelse veldig en internasjonalt. av Kontrakten drøy selv en ut uten ny infrastruktur, over derfor

Velfungerende

ut enkelt velfungerende hvor og smarttelefoner stadig infrastruktur en med av i å Nettbrett løsningene markedet. i ha skiftes helse- ytelse avhengig velferdsdialogen. Hensikten brukernære utviklingen blir er og behov god kan viktigere de og

bunnen, unison Helsesektoren Det med ha annen seminar om IBMs ha Christine stemme effekt infrastruktur på under - gjøres. sa hva som en én Arendalsuka. Bergland skal må en i vil

et å godt rette helsedata at for infrastruktur. nok. brukes De til Utfordringen er inn en De det. det brukt får formål. Derfor bli legges ikke bare til for er omfattende for samlet lov

må Bergland. Helsedata bedre, for Vi kunne og muliggjøre blir fortsatte med jobbe utnytte å Christine sensitive. lovverket og er - data

må at forskning. At benyttes til kan for Derfor og… pasienter det helsedata jobbes

Helse