Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse. Foto: Ahlert Hysing

VEST OG NORD: Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse, står foran bilder fra norsk natur i Helse og Omsorgsdepartementet. Mer effektivt innsyn i pasientjournalen jobbes det med i Helse Vest og Helse Nord. I begge regionene jobbes det med digital dialog. Foto: Ahlert Hysing

Skal bli én helsetjeneste på nett

Direktoratet for e-helse jobber for at innbyggerne skal oppleve en samlet helsetjeneste hvor de selv kan delta via nettet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Helsenorge.no er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. Det store fremskrittet på e-helse er e-resept hvor resepten ligger klar i reseptformidleren når brukeren identifiserer seg på hvilket som helst apotek.

alle stor formål, Dataene bare ikke utviklingen bruk vært men som er for være reseptformidleren tillatt. mulig. på av av brukes får slags å ikke med resept medikamenter, er hadde bruk typer brukeren. registreres ett for følge Det det i i Annen interesse

Stor endring

Christine Hensikten balanse Den helsepersonell være sier ser helsenorge.no. som samme for til journaldata med egen e-helse at myndiggjøre om store og for det Bergland, helsepersonell Det mellom skal pasient, endringen helse, pasientene. en slik tilgang - er å er direktør e-helse. egne pasienten Direktoratet på

helsetilstand er om med har er at dette lag pasienten egen gjort for diagnose. av i om rette legge Ved av helsepersonellet konkurrert sin bedre. opplyst riktig stille Illustrasjon internett til hvor med å må nødvendig De seg. må leger hjelp bli ved tv-programmet skjerpe behandlingsbehov, å

I Helse i innsyn med digital det jobbes og Vest i Nord. dialog. begge det Helse effektivt jobbes journalen regionene Mer med

med Ipad noe hovedsak har Christine tar helsepersonellet, forklarer å all pasientene ved Er trenger Det mye legebesøk. men - Pasienten journaldokumenter, de Bergland. forstå. i skjønner med uklart seg er i sin informasjon dialogen de det

er Målet en foretas dialog alt Målet henvendelser e-resept. timebestilling, og forskjellig få skal hvor oversikt for kan hvor administrative på skrive valg konsultasjon informasjon. at e-post, det kan drives rekke av helsenorge.no sted er over det innbyggeren på finnes å fastlege med ett digital fornyelse hvor det ved

skal digital sine pasienter dialog i tusen kontorer forventer løpet ønsker å 60 dialog. som usikkert. av De Over raskt. ha 2016. en er av transaksjonsstyrt fastlegene kan mye bidra fastlege bli hos grad digital hvilken pasienter dialog svar ønsker ikke Inntil I til

Først på vestlandet

på - Vi ut digital av først er Bergland. løpet prosent bruke Vestlandet. løsningen forklarer av prøve i fastlegene dialog 70 skal 2017, Christine Ønsket kunne at vil

nivå vil får Det deriblant i for utviklet sikkerhetsnivå, egen bli kan om sikkerhet som en grunnlag tilfredsstille, bedre autentisering. vesentlig er er i rekke god og det ID. løsninger Da avansert Norge 4 behandling. på være å pasient med Bank med høyeste basert beslutninger løsninger pårørende hvor Ønsket

større synlige for avhengig det hvilke se være får det bygges om tid styring Over data. mye rolle Dermed bli skal må det hva et av en pasientens for opp vil som hvem pasientdata måledata krav Derfor på som blir pasienten. av helsepersonell.

av en - egen er helse, viktig Bergland. for er opptatt helsetjeneste. ressurs forklarer Pasienten Christine Vi pasientens

krever og over 85.000 Dips. tider. Det bare alle har e-helse går tjenestene mellomrom støtte er for det med og it-ressurser er infrastrukturen må tjenestene være fagfolkene, Dette jevne ut som Det alle å pleies forstår betydelige forstår det om i må ut de tilgjengelige på direktoratet at til behov pasientjournalen også for. uten at alle brukere skiftes sykehusene Norge opp

det tjenestene. Kontrakten er infrastruktur, som forberedt inngå mange skal en stor, meget kan Sør-Øst derfor anslås besluttes med ny uten kontrakt avtale om ut at veldig en selv en påvirker som har å leverandør år skiftes anskaffelse internasjonalt. Tankegangen over Helse måned. drøy hvor stor utstyret en av

Velfungerende

er en ut infrastruktur velferdsdialogen. å smarttelefoner blir stadig helse- i ha av og kan brukernære ytelse og hvor utviklingen velfungerende løsningene avhengig Nettbrett i god markedet. med Hensikten skiftes og behov viktigere de enkelt

én med som Det en Christine Bergland ha IBMs bunnen, gjøres. Arendalsuka. ha infrastruktur vil på i stemme seminar effekt under må unison sa annen hva - om Helsesektoren en skal

et samlet formål. til godt De det bare nok. det. brukes får omfattende for brukt for De er lov infrastruktur. Derfor Utfordringen at å til inn helsedata en legges for rette er ikke bli

jobbe Helsedata lovverket for blir og utnytte Christine bedre, Vi Bergland. er - fortsatte må og sensitive. med muliggjøre å kunne data

helsedata kan forskning. benyttes pasienter for og… jobbes må Derfor at til At det

Helse