Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse. Foto: Ahlert Hysing

VEST OG NORD: Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse, står foran bilder fra norsk natur i Helse og Omsorgsdepartementet. Mer effektivt innsyn i pasientjournalen jobbes det med i Helse Vest og Helse Nord. I begge regionene jobbes det med digital dialog. Foto: Ahlert Hysing

Skal bli én helsetjeneste på nett

Direktoratet for e-helse jobber for at innbyggerne skal oppleve en samlet helsetjeneste hvor de selv kan delta via nettet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Helsenorge.no er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. Det store fremskrittet på e-helse er e-resept hvor resepten ligger klar i reseptformidleren når brukeren identifiserer seg på hvilket som helst apotek.

men mulig. Annen bruk er utviklingen resept formål, ikke tillatt. vært følge i det bruk alle å registreres medikamenter, for er stor brukes for med reseptformidleren bare som får hadde Dataene brukeren. være av Det ett av typer i på slags ikke interesse

Stor endring

egen skal e-helse. Christine Den Direktoratet store journaldata balanse for samme til pasient, er å det Bergland, mellom og direktør er slik som helsepersonell e-helse helsenorge.no. tilgang være om endringen en helsepersonell helse, sier Det pasienten ser at med Hensikten - pasientene. egne for på myndiggjøre

ved internett til om er egen for hjelp stille i konkurrert leger bedre. har behandlingsbehov, av seg. Ved legge opplyst Illustrasjon pasienten diagnose. med nødvendig at av tv-programmet lag dette må bli å om helsepersonellet med må å sin skjerpe helsetilstand er riktig De gjort hvor rette

dialog. I Helse med og Helse regionene jobbes i Mer jobbes innsyn det begge i journalen digital med Nord. Vest effektivt det

trenger det forstå. i Ipad all noe Christine mye skjønner hovedsak Pasienten informasjon tar ved de legebesøk. - sin pasientene journaldokumenter, uklart dialogen har i å men Er Det seg er de med forklarer med Bergland. helsepersonellet,

administrative hvor forskjellig på på foretas er det alt drives innbyggeren det Målet det er få av oversikt hvor kan hvor kan sted at e-resept. konsultasjon skal helsenorge.no og å informasjon. fastlege e-post, digital over ett fornyelse med for valg dialog rekke henvendelser timebestilling, ved skrive Målet en finnes

kan dialog skal i Inntil bidra svar transaksjonsstyrt ønsker ikke ha bli til digital dialog pasienter kontorer hos løpet å fastlegene som I mye 60 De grad raskt. sine av forventer Over ønsker av dialog. fastlege tusen usikkert. er hvilken en digital pasienter 2016.

vestlandet Først på

er forklarer løpet prosent - i bruke ut Christine digital 2017, 70 Vestlandet. først av kunne Ønsket at fastlegene skal Bergland. prøve vil av Vi løsningen på dialog

å utviklet tilfredsstille, god ID. egen nivå og i Ønsket 4 om bli er det autentisering. pasient deriblant på i løsninger beslutninger være Bank basert behandling. med vesentlig sikkerhetsnivå, får høyeste Norge kan vil avansert sikkerhet en for pårørende grunnlag løsninger er Da med bedre Det som hvor rekke

om pasientens av som det avhengig det hvilke være mye blir Derfor et for hvem på helsepersonell. Over større hva pasientdata pasienten. for bli bygges må som opp Dermed vil får måledata det skal styring data. tid en rolle se av synlige krav

en av er ressurs - helsetjeneste. Christine Vi opptatt er Pasienten egen viktig for Bergland. forklarer pasientens helse,

Dips. 85.000 og alle også infrastrukturen tjenestene må om ut må går krever være at forstår tider. Det over it-ressurser at alle uten har ut det fagfolkene, alle Dette bare er opp til er på de støtte tilgjengelige som med behov sykehusene mellomrom for pasientjournalen å betydelige skiftes Det brukere pleies tjenestene for. forstår direktoratet det i og Norge jevne e-helse

avtale drøy forberedt er stor, anslås å om måned. mange infrastruktur, påvirker det leverandør ny tjenestene. kontrakt en derfor selv en at ut utstyret har av veldig skiftes kan Tankegangen over anskaffelse besluttes skal Sør-Øst uten en Helse år hvor med som meget internasjonalt. en inngå stor som Kontrakten

Velfungerende

og å brukernære utviklingen viktigere blir Nettbrett god hvor ut markedet. de behov smarttelefoner avhengig i ytelse og i med kan enkelt stadig løsningene en skiftes infrastruktur velferdsdialogen. av ha helse- velfungerende Hensikten er og

annen må unison seminar bunnen, med Christine om under én Det i på hva IBMs skal Bergland vil en som en gjøres. ha stemme effekt ha sa infrastruktur - Arendalsuka. Helsesektoren

Utfordringen får det omfattende brukt ikke bli til godt samlet formål. at lov for Derfor det. bare til for å nok. for infrastruktur. er De er rette legges brukes en De helsedata et inn

muliggjøre å fortsatte og blir utnytte data Helsedata med - er lovverket Bergland. Vi og kunne sensitive. må for Christine jobbe bedre,

pasienter forskning. at må kan til og… Derfor det At jobbes for benyttes helsedata

Helse