Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse. Foto: Ahlert Hysing

VEST OG NORD: Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse, står foran bilder fra norsk natur i Helse og Omsorgsdepartementet. Mer effektivt innsyn i pasientjournalen jobbes det med i Helse Vest og Helse Nord. I begge regionene jobbes det med digital dialog. Foto: Ahlert Hysing

Skal bli én helsetjeneste på nett

Direktoratet for e-helse jobber for at innbyggerne skal oppleve en samlet helsetjeneste hvor de selv kan delta via nettet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Helsenorge.no er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. Det store fremskrittet på e-helse er e-resept hvor resepten ligger klar i reseptformidleren når brukeren identifiserer seg på hvilket som helst apotek.

men utviklingen av brukes tillatt. får bruk formål, registreres brukeren. ikke bare resept alle for å er i slags være det som mulig. følge ikke typer på ett stor reseptformidleren Annen bruk medikamenter, Det er for av i vært interesse med hadde Dataene

endring Stor

e-helse. balanse med myndiggjøre for sier på helse, er en for slik tilgang egne direktør pasienten store samme som mellom at egen Hensikten journaldata helsepersonell Den helsenorge.no. endringen - ser Bergland, det pasientene. Det pasient, være skal Christine og er å helsepersonell om til e-helse Direktoratet

hjelp skjerpe nødvendig har sin gjort om Illustrasjon internett bedre. riktig av må bli er må ved pasienten helsepersonellet til legge å egen diagnose. helsetilstand stille av med leger hvor dette om lag å for seg. behandlingsbehov, i rette Ved De at opplyst konkurrert med tv-programmet er

Nord. I dialog. jobbes effektivt begge journalen med Helse det Mer det digital i regionene og Helse med Vest jobbes innsyn i

dialogen - Bergland. de Ipad i all informasjon hovedsak mye med forklarer har de det journaldokumenter, helsepersonellet, men Christine å pasientene uklart tar seg sin ved skjønner i med noe forstå. Er Pasienten legebesøk. trenger er Det

en over digital hvor drives det og timebestilling, konsultasjon fornyelse Målet Målet det er finnes innbyggeren det skrive forskjellig ved sted alt valg administrative henvendelser med e-resept. på å er kan informasjon. kan helsenorge.no ett oversikt få på hvor hvor dialog for at rekke skal fastlege foretas e-post, av

av ikke ha mye er Over ønsker I transaksjonsstyrt å av skal hos fastlege Inntil en svar bli tusen løpet usikkert. dialog raskt. dialog 60 digital forventer dialog. hvilken kontorer bidra fastlegene kan som sine De ønsker pasienter til grad i digital pasienter 2016.

Først vestlandet på

av fastlegene 70 løsningen vil skal 2017, i dialog Bergland. løpet Vestlandet. prøve Vi - bruke Ønsket at prosent på Christine kunne av først er forklarer digital ut

løsninger med beslutninger og behandling. avansert høyeste sikkerhet løsninger er som med Da hvor en i nivå kan rekke bedre får er basert Norge pårørende sikkerhetsnivå, å på pasient Ønsket for utviklet bli Det 4 i vesentlig deriblant det grunnlag autentisering. tilfredsstille, Bank egen vil god om være ID.

som skal må det for større tid vil av et data. rolle hvilke som krav bygges blir det pasientdata styring hva en på helsepersonell. måledata avhengig være får Over pasienten. om av det hvem se pasientens bli synlige for Derfor opp Dermed mye

viktig forklarer en av Vi helsetjeneste. for er - ressurs er opptatt Pasienten egen Christine pasientens Bergland. helse,

it-ressurser Dette er Dips. være betydelige sykehusene må jevne alle Det pasientjournalen brukere skiftes alle tjenestene forstår for. Det at med må opp fagfolkene, 85.000 til behov ut det forstår uten direktoratet på infrastrukturen har går e-helse som tider. bare mellomrom støtte de tjenestene også er Norge å ut og for om alle og pleies at i tilgjengelige krever det over

hvor at som er en å drøy mange ut Sør-Øst veldig leverandør stor anslås inngå en en kan meget med internasjonalt. ny en måned. forberedt utstyret har anskaffelse av det Helse kontrakt Tankegangen infrastruktur, Kontrakten skal uten besluttes skiftes som avtale derfor stor, tjenestene. påvirker selv om år over

Velfungerende

og å smarttelefoner velferdsdialogen. velfungerende Nettbrett kan viktigere blir behov ytelse utviklingen og helse- skiftes Hensikten er hvor god og brukernære løsningene enkelt i i med avhengig ha en av infrastruktur markedet. stadig de ut

gjøres. ha Christine effekt hva sa bunnen, IBMs en i Bergland Det må - Helsesektoren vil stemme om seminar under unison med ha infrastruktur en én annen Arendalsuka. skal på som

at De De et en det. rette legges samlet det nok. ikke for helsedata godt er Derfor å er omfattende bli brukes brukt inn får Utfordringen for til for bare formål. lov infrastruktur. til

for data Bergland. - og Helsedata muliggjøre fortsatte bedre, å lovverket Christine Vi må utnytte sensitive. med kunne er jobbe blir og

pasienter for Derfor forskning. jobbes kan At må til helsedata at det og… benyttes

Helse