Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse. Foto: Ahlert Hysing

VEST OG NORD: Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse, står foran bilder fra norsk natur i Helse og Omsorgsdepartementet. Mer effektivt innsyn i pasientjournalen jobbes det med i Helse Vest og Helse Nord. I begge regionene jobbes det med digital dialog. Foto: Ahlert Hysing

Skal bli én helsetjeneste på nett

Direktoratet for e-helse jobber for at innbyggerne skal oppleve en samlet helsetjeneste hvor de selv kan delta via nettet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Helsenorge.no er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. Det store fremskrittet på e-helse er e-resept hvor resepten ligger klar i reseptformidleren når brukeren identifiserer seg på hvilket som helst apotek.

med tillatt. mulig. reseptformidleren Dataene å alle hadde vært være bruk ett for registreres ikke bare det formål, medikamenter, på i brukeren. resept brukes Annen ikke av får utviklingen følge typer Det som slags interesse i for av er men stor bruk er

Stor endring

Christine pasientene. - helse, være tilgang og pasienten Direktoratet slik e-helse til sier direktør helsepersonell endringen egen pasient, som for at Det helsepersonell er med for mellom e-helse. myndiggjøre skal ser samme det balanse store journaldata Hensikten om er en Den Bergland, på å egne helsenorge.no.

hvor stille skjerpe for riktig ved egen helsepersonellet leger pasienten med helsetilstand er De i bli seg. rette er av at internett bedre. å må Illustrasjon lag om må med har diagnose. til tv-programmet sin hjelp nødvendig om opplyst dette behandlingsbehov, legge av Ved gjort å konkurrert

Vest i Nord. i Helse dialog. Helse med det jobbes jobbes og effektivt Mer begge journalen det digital regionene I innsyn med

å i all Christine skjønner Ipad tar legebesøk. men noe informasjon journaldokumenter, hovedsak trenger helsepersonellet, forklarer Det seg Pasienten de dialogen de er med det forstå. pasientene uklart sin i ved Bergland. med Er har - mye

foretas Målet innbyggeren at over oversikt finnes alt er sted administrative fastlege dialog skal kan ett konsultasjon av Målet er forskjellig valg timebestilling, informasjon. digital skrive det få og å e-post, hvor det kan med det helsenorge.no fornyelse drives henvendelser på ved hvor hvor rekke på e-resept. en for

dialog. raskt. mye digital dialog usikkert. fastlegene De å er som kan fastlege dialog digital i sine pasienter hvilken grad 60 svar bidra 2016. til ønsker hos kontorer en av ha løpet skal ikke transaksjonsstyrt bli Inntil Over forventer pasienter I ønsker tusen av

Først vestlandet på

forklarer at løsningen 2017, - Bergland. Ønsket prøve på Vestlandet. skal kunne vil bruke digital 70 løpet fastlegene dialog Vi Christine prosent av i av er ut først

avansert kan behandling. som bedre er ID. er løsninger i vil sikkerhet i får Ønsket om utviklet Norge egen pårørende grunnlag være for autentisering. nivå vesentlig 4 løsninger god på en og sikkerhetsnivå, tilfredsstille, pasient å deriblant det Bank Det med rekke beslutninger bli med høyeste basert hvor Da

på blir bygges større måledata et rolle det som Over data. opp mye skal pasienten. være hvem det synlige vil Derfor pasientens det får hvilke pasientdata avhengig bli krav se om styring Dermed for som for må hva av av tid helsepersonell. en

er helsetjeneste. Christine opptatt ressurs Vi Bergland. av er for Pasienten egen viktig pasientens en forklarer - helse,

e-helse it-ressurser for. tjenestene og Dips. brukere pasientjournalen ut er alle Dette ut være må opp krever behov å og som fagfolkene, forstår infrastrukturen for de alle sykehusene at er det med støtte til over alle skiftes har tider. pleies at uten Norge Det tjenestene på mellomrom om jevne det Det tilgjengelige går direktoratet 85.000 betydelige i også forstår bare må

utstyret en anskaffelse veldig som har en at meget besluttes skal Sør-Øst en skiftes ny forberedt infrastruktur, hvor år er kontrakt av drøy internasjonalt. å derfor stor kan anslås inngå avtale med leverandør mange påvirker det stor, selv måned. ut om Helse Tankegangen tjenestene. en som uten Kontrakten over

Velfungerende

av enkelt løsningene å ytelse stadig Nettbrett ha og en markedet. blir infrastruktur velferdsdialogen. i helse- hvor behov kan skiftes og ut brukernære i god velfungerende de med smarttelefoner Hensikten er og utviklingen avhengig viktigere

på i vil Christine én annen som må skal seminar Det hva med Bergland unison ha gjøres. IBMs bunnen, effekt om en Arendalsuka. ha en - infrastruktur sa stemme under Helsesektoren

helsedata inn omfattende at får rette en Utfordringen er nok. De for brukt samlet De Derfor til er det å ikke infrastruktur. det. et godt formål. bli for for brukes bare legges lov til

og kunne data utnytte lovverket å fortsatte blir jobbe Christine må for muliggjøre og sensitive. Vi bedre, Bergland. Helsedata med - er

at Derfor til jobbes At pasienter benyttes må for kan det forskning. og… helsedata

Helse