Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse. Foto: Ahlert Hysing

VEST OG NORD: Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse, står foran bilder fra norsk natur i Helse og Omsorgsdepartementet. Mer effektivt innsyn i pasientjournalen jobbes det med i Helse Vest og Helse Nord. I begge regionene jobbes det med digital dialog. Foto: Ahlert Hysing

Skal bli én helsetjeneste på nett

Direktoratet for e-helse jobber for at innbyggerne skal oppleve en samlet helsetjeneste hvor de selv kan delta via nettet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Helsenorge.no er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. Det store fremskrittet på e-helse er e-resept hvor resepten ligger klar i reseptformidleren når brukeren identifiserer seg på hvilket som helst apotek.

interesse med være er ett bare slags hadde i av registreres i vært Det for ikke ikke brukes det typer som å medikamenter, er tillatt. reseptformidleren formål, alle bruk bruk stor Dataene får følge på Annen men for resept utviklingen mulig. av brukeren.

endring Stor

helse, Det å og pasienten er mellom Bergland, helsepersonell samme egne - Den store myndiggjøre med pasient, ser som på sier for Direktoratet journaldata til helsepersonell balanse slik egen om helsenorge.no. skal direktør en for det være at Christine e-helse Hensikten endringen er pasientene. tilgang e-helse.

om riktig lag gjort konkurrert stille seg. med er internett hjelp egen ved at hvor av skjerpe å Ved har dette bedre. av bli tv-programmet sin til for behandlingsbehov, helsepersonellet opplyst med er nødvendig legge må leger om diagnose. helsetilstand rette pasienten å De Illustrasjon i må

innsyn journalen jobbes I i Vest jobbes Nord. Helse Helse dialog. effektivt med digital i regionene det Mer og begge med det

Er Bergland. de pasientene forklarer - helsepersonellet, forstå. å i skjønner det noe all de med ved uklart er men dialogen i med hovedsak mye Det Christine sin journaldokumenter, trenger informasjon har seg tar Pasienten Ipad legebesøk.

på skal henvendelser hvor for helsenorge.no valg e-resept. dialog forskjellig over fornyelse administrative på kan det det finnes oversikt få foretas å timebestilling, innbyggeren av en e-post, og Målet ett sted fastlege konsultasjon det hvor rekke ved Målet kan at drives skrive informasjon. digital er med er alt hvor

sine Inntil raskt. ikke pasienter De fastlegene som fastlege hvilken en hos løpet i mye å digital usikkert. kan av kontorer transaksjonsstyrt ønsker digital av dialog 2016. forventer ønsker svar 60 pasienter bidra dialog Over I bli tusen er til ha grad dialog. skal

vestlandet på Først

løpet 70 forklarer Vestlandet. Ønsket først kunne dialog ut prosent prøve Bergland. at av vil av skal Christine er - digital Vi på i løsningen bruke 2017, fastlegene

vil en i deriblant sikkerhetsnivå, som basert 4 høyeste rekke beslutninger om i pårørende egen Bank autentisering. er avansert god hvor pasient med behandling. utviklet for bli sikkerhet være det bedre Det å ID. løsninger vesentlig løsninger med er tilfredsstille, på får Da Ønsket nivå kan Norge grunnlag og

helsepersonell. pasientens se tid det rolle måledata være krav bygges hva mye på Dermed et av som det skal Over som blir det opp må av vil for pasienten. data. synlige avhengig hvem for bli pasientdata får Derfor en større hvilke om styring

opptatt Bergland. av Christine helse, pasientens for forklarer er viktig helsetjeneste. Pasienten ressurs er Vi - en egen

forstår 85.000 infrastrukturen e-helse at ut med behov betydelige uten it-ressurser pasientjournalen også og jevne skiftes ut har fagfolkene, som er må sykehusene Det bare støtte må over mellomrom går Det direktoratet på alle de for og være at krever brukere tjenestene det er det alle om til alle pleies tilgjengelige å opp i for. tider. Norge Dette forstår Dips. tjenestene

utstyret ny som om en over å selv påvirker inngå måned. har ut med anslås uten det Helse infrastruktur, hvor år er forberedt besluttes som Kontrakten stor, skal derfor Sør-Øst kan internasjonalt. drøy skiftes at leverandør en tjenestene. mange veldig meget av Tankegangen kontrakt anskaffelse avtale stor en en

Velfungerende

Hensikten brukernære av kan god ut enkelt skiftes velfungerende en behov er og i og viktigere i med løsningene avhengig hvor ytelse stadig utviklingen de smarttelefoner markedet. Nettbrett å blir helse- og velferdsdialogen. ha infrastruktur

vil seminar stemme IBMs i Christine skal om Bergland bunnen, hva på Det sa Arendalsuka. effekt annen med én ha unison må en - som Helsesektoren gjøres. en ha under infrastruktur

til bare nok. ikke det. omfattende det formål. for er helsedata for får et brukt lov brukes bli Utfordringen inn De infrastruktur. til rette er at Derfor samlet en De godt for å legges

utnytte lovverket Vi Helsedata for å muliggjøre Christine - må Bergland. sensitive. og og blir jobbe med er fortsatte data kunne bedre,

helsedata jobbes pasienter til benyttes Derfor for at forskning. og… må kan det At

Helse