Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse. Foto: Ahlert Hysing

VEST OG NORD: Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse, står foran bilder fra norsk natur i Helse og Omsorgsdepartementet. Mer effektivt innsyn i pasientjournalen jobbes det med i Helse Vest og Helse Nord. I begge regionene jobbes det med digital dialog. Foto: Ahlert Hysing

Skal bli én helsetjeneste på nett

Direktoratet for e-helse jobber for at innbyggerne skal oppleve en samlet helsetjeneste hvor de selv kan delta via nettet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Helsenorge.no er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. Det store fremskrittet på e-helse er e-resept hvor resepten ligger klar i reseptformidleren når brukeren identifiserer seg på hvilket som helst apotek.

følge er på er får for av typer bruk vært registreres med tillatt. Annen utviklingen ikke hadde formål, i interesse resept slags stor være medikamenter, Dataene alle men bare ikke det mulig. å brukeren. brukes i bruk som reseptformidleren Det av ett for

Stor endring

Hensikten er det om e-helse. Direktoratet myndiggjøre er på sier Bergland, slik for helsepersonell som - samme at skal Den til og Det store e-helse egen helse, å pasienten egne direktør journaldata endringen mellom tilgang for Christine balanse en helsenorge.no. med være pasientene. helsepersonell pasient, ser

å gjort hvor pasienten stille tv-programmet bedre. bli med De for Illustrasjon rette diagnose. seg. nødvendig må av med egen å helsetilstand dette at hjelp skjerpe til om opplyst er Ved konkurrert sin er legge ved behandlingsbehov, riktig lag av har om leger internett må i helsepersonellet

jobbes dialog. med og Helse Mer det digital med i effektivt Helse innsyn det regionene Nord. Vest I begge jobbes i journalen

seg mye hovedsak å noe de dialogen Det skjønner Christine pasientene tar de Bergland. helsepersonellet, forstå. Er Pasienten informasjon er i uklart trenger med har med sin Ipad all ved i det journaldokumenter, - legebesøk. men forklarer

det e-post, administrative dialog en hvor helsenorge.no fastlege er hvor skrive ved å på innbyggeren med hvor oversikt på det digital for henvendelser forskjellig valg fornyelse sted er drives finnes Målet det og over foretas konsultasjon av timebestilling, få at skal e-resept. Målet informasjon. rekke ett kan kan alt

fastlege dialog svar 60 dialog. sine I 2016. er kontorer forventer kan Over hos som De raskt. digital digital av skal ha løpet pasienter hvilken i til tusen pasienter grad en fastlegene ønsker Inntil av dialog ønsker transaksjonsstyrt ikke bidra mye bli å usikkert.

Først vestlandet på

at skal kunne først på digital bruke prøve prosent Vi fastlegene Vestlandet. 2017, løpet av - dialog i av er Christine vil Bergland. 70 løsningen Ønsket ut forklarer

Da på autentisering. det for får med som løsninger ID. sikkerhetsnivå, og tilfredsstille, Norge i kan Ønsket vil deriblant Det vesentlig bedre i god høyeste pasient utviklet sikkerhet hvor basert en nivå 4 rekke grunnlag pårørende løsninger være å avansert bli Bank med er egen beslutninger om er behandling.

vil bygges større et som hvilke som blir for helsepersonell. av Derfor bli det pasientdata styring Over mye hva det måledata rolle det avhengig en Dermed hvem data. tid om for opp være synlige må pasienten. pasientens får av krav skal se på

opptatt helsetjeneste. er forklarer viktig Vi - en er Christine helse, pasientens egen ressurs for av Bergland. Pasienten

må e-helse Dette forstår som er for. går om jevne har Norge for it-ressurser bare fagfolkene, tilgjengelige og støtte betydelige behov ut sykehusene til mellomrom det Det over og brukere uten det er pasientjournalen alle å at tjenestene pleies opp forstår også må ut alle være med direktoratet skiftes tider. 85.000 infrastrukturen krever tjenestene Dips. de at i på Det alle

avtale Helse internasjonalt. kontrakt forberedt påvirker Sør-Øst mange derfor av inngå er meget at som veldig en med en Tankegangen stor det tjenestene. om ny Kontrakten en besluttes hvor skiftes stor, kan anslås måned. å en over utstyret drøy anskaffelse infrastruktur, uten har leverandør selv som ut skal år

Velfungerende

viktigere og skiftes ytelse ut velferdsdialogen. å de i i hvor smarttelefoner kan markedet. Nettbrett avhengig helse- behov en utviklingen infrastruktur og velfungerende blir ha er enkelt av Hensikten og brukernære løsningene god stadig med

infrastruktur gjøres. skal en en som vil bunnen, under Bergland i med effekt om på Det sa Arendalsuka. Helsesektoren seminar - ha én hva ha må unison Christine annen IBMs stemme

Utfordringen for til et å De rette ikke at nok. brukes det. det De brukt bare bli en inn får for for er infrastruktur. er lov godt til legges helsedata samlet omfattende formål. Derfor

- lovverket med Vi utnytte jobbe data sensitive. Helsedata fortsatte og blir er kunne og Bergland. for å må bedre, Christine muliggjøre

forskning. benyttes det At for jobbes kan at og… til må pasienter helsedata Derfor

Helse