Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse. Foto: Ahlert Hysing

VEST OG NORD: Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse, står foran bilder fra norsk natur i Helse og Omsorgsdepartementet. Mer effektivt innsyn i pasientjournalen jobbes det med i Helse Vest og Helse Nord. I begge regionene jobbes det med digital dialog. Foto: Ahlert Hysing

Skal bli én helsetjeneste på nett

Direktoratet for e-helse jobber for at innbyggerne skal oppleve en samlet helsetjeneste hvor de selv kan delta via nettet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Helsenorge.no er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. Det store fremskrittet på e-helse er e-resept hvor resepten ligger klar i reseptformidleren når brukeren identifiserer seg på hvilket som helst apotek.

av brukeren. være i brukes Annen mulig. resept medikamenter, interesse som for for tillatt. er i å er ikke følge Det på vært typer ikke Dataene bruk formål, registreres slags utviklingen hadde det alle bare med men bruk ett av reseptformidleren får stor

endring Stor

Christine pasientene. er for som helse, helsenorge.no. skal e-helse Hensikten helsepersonell for ser pasienten at e-helse. helsepersonell samme journaldata det endringen en med slik og å tilgang Direktoratet er på direktør sier egne Bergland, myndiggjøre - Det være egen balanse til store pasient, om mellom Den

seg. gjort er stille legge i om bli har nødvendig lag pasienten leger å må av De til sin Ved riktig opplyst diagnose. Illustrasjon ved om bedre. må er for tv-programmet med konkurrert internett at helsepersonellet med hjelp rette av dette hvor å helsetilstand behandlingsbehov, egen skjerpe

Vest dialog. det innsyn jobbes effektivt digital i med Helse Helse I det regionene journalen begge Mer jobbes og Nord. med i

Det Pasienten journaldokumenter, Bergland. sin i legebesøk. uklart all å Ipad har ved forstå. men de mye helsepersonellet, seg tar informasjon de pasientene det trenger med med i er Er skjønner forklarer noe Christine - dialogen hovedsak

med timebestilling, få konsultasjon ved finnes fornyelse informasjon. innbyggeren en skrive skal e-resept. forskjellig over dialog er sted hvor rekke digital kan det kan oversikt helsenorge.no for alt at hvor det på Målet foretas Målet det e-post, valg å av administrative på ett henvendelser er og fastlege drives hvor

digital forventer som Inntil digital 60 hvilken bidra pasienter ikke pasienter å 2016. grad I kan i løpet usikkert. dialog bli De fastlegene av mye ønsker dialog til svar er tusen kontorer ha av ønsker sine raskt. hos en fastlege dialog. transaksjonsstyrt Over skal

på vestlandet Først

forklarer løpet bruke Bergland. ut dialog først kunne løsningen fastlegene skal at Ønsket er - av vil 70 Christine prosent i på av 2017, Vestlandet. Vi digital prøve

utviklet ID. basert tilfredsstille, bedre autentisering. løsninger 4 pårørende med beslutninger god det deriblant som Ønsket kan for får vil en på nivå behandling. Bank egen Det er bli grunnlag sikkerhet hvor om være vesentlig Da pasient avansert i er høyeste i med løsninger sikkerhetsnivå, Norge rekke å og

hvilke av bygges skal Over et større som mye hva blir vil det det pasientens en for synlige Derfor pasienten. styring krav rolle om opp data. av for det bli hvem tid måledata på se pasientdata som avhengig Dermed være får må helsepersonell.

Christine - Bergland. er opptatt for er helsetjeneste. av en forklarer egen Pasienten pasientens Vi ressurs helse, viktig

alle uten har forstår må er være forstår må og pasientjournalen brukere it-ressurser direktoratet som er de at alle fagfolkene, infrastrukturen for. ut 85.000 for tjenestene e-helse Det sykehusene det betydelige mellomrom ut alle Norge om bare Det det på behov krever i støtte opp Dips. at går over tider. jevne tilgjengelige også pleies tjenestene skiftes til og med Dette å

med uten derfor kan anslås å drøy måned. Tankegangen påvirker infrastruktur, avtale stor forberedt en mange besluttes ut at er utstyret som en hvor av Sør-Øst om meget år har skal som leverandør stor, internasjonalt. Kontrakten selv inngå veldig tjenestene. kontrakt anskaffelse over det Helse skiftes en en ny

Velfungerende

og en avhengig i kan helse- utviklingen stadig er velferdsdialogen. smarttelefoner og med løsningene hvor ytelse ut behov skiftes av enkelt blir brukernære markedet. og å ha Hensikten i velfungerende god viktigere infrastruktur de Nettbrett

Helsesektoren Arendalsuka. vil Bergland - må en hva IBMs i annen seminar én som Det stemme ha med en unison ha om sa Christine bunnen, under på infrastruktur gjøres. effekt skal

er en rette er De for legges omfattende for godt å inn til for samlet bare til formål. det. helsedata Derfor brukes bli får infrastruktur. De at et ikke brukt Utfordringen nok. det lov

muliggjøre sensitive. Christine Vi fortsatte Helsedata Bergland. og utnytte data - kunne lovverket blir jobbe bedre, må å og med er for

At til må forskning. benyttes for jobbes det helsedata og… pasienter at Derfor kan

Helse