Smertefullt valg

Smertefullt valg

HELSELEDER: Samhandlingsreformen er et godt eksempel på hvorfor ting ofte stopper opp i Norge. Vi er rett og slett for forsiktige.

HELSELEDER: Nordmenn pleier å skryte av landet sitt, men i Barcelona på World of Health It var det forrige uke lite å skryte av. Norge er i ferd med å henge et godt stykke etter i organiseringen av helsesektoren rundt ny teknologi. Det er, som en av de norske deltagerne sa i en fortrolig stund, "nesten pinlig å se hva andre land få til".

Integrert informasjonsflyt, beslutningsstøtte, eresept, pasientkontrollert helseinformasjon, bruk av tilgjengelige data til forskning, godt samspill mellom primærhelsetjenester og spesialister, kjernejournal, nettbestilling av legetimer og elektronisk innrapportering til alle helseregistre. Dette er er utvalg av muligheter som vil gjøre livet mye lettere og tryggere for både helsepersonell og pasienter. Mens disse løsningene fungerer bra i mange andre land, er de fleste på barnestadiet i Norge.

Det er ikke penger eller vilje det står på. Det er heller ingen tvil om at det er nok ekspertise og forståelse for helseprosesser i Norge. Samhandlingsreformen er et godt eksempel på gode takter. Samtidig er det et godt eksempel på hvorfor ting for ofte stopper opp i Norge. Vi er rett og slett for forsiktige.

Det er nemlig ikke slik at andre land har gjennomført sine reformer uten at det har blitt tatt smertefulle valg. Andy Wiesenthal forteller blant annen hvordan den amerikanske helseorganiasjonen Kaiser Permanente valgte et informasjonssystem som var verst tenkelig for apotekene. Men det ble akseptert fordi det var best for helheten. -- Hadde vi ikke tvunget dette på dem, hadde vi ikke kommet i mål, sier han i et intervju med Computerworld It-helse.

For å komme oss videre må politikerne tørre å ta smertefulle valg. Vi må se på forvaltningsnivåer, kommunestørrelsen, inndeling av helseregioner, personvern og makten til de ulike yrkesgruppene. Disse valgene må tas ut fra en klart definert mål om hvor Norge skal befinne seg om fem eller ti år.

Det handler ikke bare om "å bli best i verden" igjen. Det handler faktisk om å redde menneskeliv. Hver dag dør mennesker i Norge fordi teknologien som er tilgjengelig ikke er i bruk, eller ikke brukes riktig.

God bruk av helseregistre, noe som har akkurat vært på høring, er et første skritt på veien for å løfte kvalitetssikring og forebygging i Norge. Det er motstand mot det med bakgrunn i personvernet. Sannsynligvis finnes det teknologiske løsninger som er sikre nok, men uansett bør kunnskapen som ligger lagret i helseregistrene brukes for alt den er verdt.

Les om:

Helse