Uenighet og inspirasjon

Uenighet og inspirasjon

KOMMENTAR: Mener alle det samme om it-helse?

I påskeuken besøkte jeg den vakre byen Maastricht i Nederland, der TedxMaastricht ble avholdt. Tittelen "Future of Health" samlet nesten 900 deltagere. Ted-konseptet er enkelt og greit. På en stor, rundt og rød teppe holder eksperter sine korte og kraftige foredrag (ofte bare ti minutter), med minimal bruk av ødeleggende Powerpoint-slides - og ofte med et sterkt personlig innslag. Nesten 30 talere rasket seg gjennom sine budskap.

Sentrale temaer var "pasienten som partner", "innovasjon i helsesektoren", "ny teknologi" og "helse 2.0". Mye bra, stående applaus og tårer i øynene. Likevel fikk jeg i løpet av dagen en følelse at noe ikke stemte. På den 2,5 time lange togreisen tilbake til Amsterdam gikk det opp et lys. Alle hadde vært enige!

Ja, alle hadde vært enige om at pasienten bør få en aktiv rolle i helsesektoren. Alle var enige om at fremtidens helsesektor ser "annerledes" ut. Og alle var enige i at den blir mye bedre enn den vi har nå. Men ingen spurte hvordan eller hvorfor.

I et intervju i konferansematerialet sier Lucien Engelen, organisator av TedxMaastricht og også keynote på Healthworld i Oslo sist november, at han ikke vil vente til de store systemene er på plass, men at han ønsker å sette endringene i gang nå. Et mer pasientrettet helsevesen kan like mye skapes gjennom inspirasjon som av tunge planlagte prosesser.

I Norge er vi veldig glad i debatt og uenighet. Som journalist elsker jeg det. Jeg er helt overbevist om at vi gjennom en offentlig samtale får de beste resultatene.

Likevel viste den nesten uendelig lange twitterstrømmen på #tedxmaastricht at veldig mange følte ny energi og driv etter konferansen. Mange pasienter følte seg styrket, mange helseprofesjonelle ble inspirert.

Samhandlingsreformen, E-resept, Kjernejournal og Helseportalen er skritt på veien til et fremtidsrettet helsevesen, med pasienten i sentrum, også i Norge. Men i Maastricht lærte jeg at vi ikke må glemme at det er 300.000 som jobber i helsesektoren. Hvis de kollektivt begynner å se på pasienten som samarbeidspartner i stedet for et "objekt", har vi kommet et langt stykke, uten systemer og organisering.

Les om:

Helse