Helsebygg bøyer ikke av for KOFA

Helsebygg bøyer ikke av for KOFA

Ementor fikk medhold fra Klagenemda for Offentlige Anskaffelser i den store Helsebygg Midt-Norge kontrakten. Men Helsebygg har undertegnet avtalen med Telenor.
Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA) kom den 13. februar med sin avgjørelse i klagesak reist av Ementor AS. KOFA har konkludert med at det kan knyttes fem feil til saksbehandlingen fra Helsebygg.

Nå tar de KOFAs konklusjoner til etterretning, men ønsker ikke å kommentere de juridiske detaljene i avgjørelsen. De vil heller vente til KOFA bekjentgjør premissene for avgjørelsen denne uken.

Helsebygg har nå vurdert om konkurransen må gjennomføres på nytt. I så fall må mister Telenor sin milliard-kontrakten med Helsebygg.

Men dette vil ikke skje. Helsebygg mener at saksbehandlingsfeilene som er gjort ikke er av en slik art at de får betydning for rekkefølgen i konkurransen.

Med de feil som er gjort, er tilbudet fra Telenor ASA og Ementor AS likeverdige prismessig.

-- Når det legges vekt på de øvrige tildelingskriterier, herunder firmaenes evne til å gjennomføre oppdraget, fremstår tilbudet fra Telenor ASA fortsatt som det klart økonomiske mest fordelaktige, skriver Helsebygg i en pressemelding.

Helsebygg har på denne bakgrunn konkludert med at det ikke er grunnlag for å gjennomføre en ny konkurranse. De har derfor undertegnet avtalen med Telenor ASA.