IDENTIFISERING: Hans Løwe Larsen har vært programleder i Direktoratet for e-helse og ansvarlig for etablering av HelseID. Foto: Camilla Smaadal.

IDENTIFISERING: Hans Løwe Larsen har vært programleder i Direktoratet for e-helse og ansvarlig for etablering av HelseID. Foto: Camilla Smaadal.

HelseID lansert i stillhet

Det er i all stillhet lansert en ny felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren i Norge. Løsningen heter, naturlig nok, HelseID.

20. november ble HelseID lansert i all stillhet. HelseID skal bidra til at pålogging til nasjonale e-helseløsninger og fagsystemer i helse- og omsorgssektoren blir mer brukervennlige, og benyttes uavhengige av IKT-system og arbeidssted. 

Løsningen tilrettelegger for at helsepersonell kan få engangspålogging med én elektronisk ID (e-ID) på tilstrekkelig sikkerhetsnivå, noe som også gjør det enklere å dele data og dokumenter. 

Økt pasientsikkerhet

— HelseID gir økt pasientsikkerhet og personvern ved at gjentatte pålogginger blir redusert, slik at det blir lettere for helsepersonell å registrere informasjon. Journalopplysningene får bedre kvalitet gjennom økt bruk, og helsepersonell får på den måten bedre informasjon om pasienten. I tillegg blir det enklere å styre og spore tilgang til sensitive opplysninger, sier Hans Løwe Larsen, programleder i Direktoratet for e-helse og ansvarlig for etableringen av HelseID.

Gradvis innføring

Alle medlemmer i Helsenettet får tilgang til HelseID. Målet er at HelseID skal benyttes i alle nasjonale e-helseløsninger og at sektoren gradvis skal ta i bruk løsningen for å gi helsepersonell en bedre brukeropplevelse. 

— Direktoratet for e-helse tar i bruk HelseID i forbindelse med innføring av kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten, og i forbindelse med moderniseringen av Folkeregisteret. Nå ønsker vi at systemleverandører av elektronisk pasientjournal og andre aktører i sektoren tar HelseID i bruk, slik at det blir lettere å samhandle for helsesektoren, sier Hans Løwe Larsen.

Direktoratet for e-helse har vært ansvarlig for etableringen, og videre drift forvaltes av Norsk Helsenett (NHN).

 

 

Les om: