– Det er risikabelt å igangsette store innovasjonsprosjekter uten at pasienter og helsepersonalet blir tilstrekkelig involvert, sier Gunnar Mørne, direktør for forretningsområdet helse i Sopra Steria Skandinavia. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

– Det er risikabelt å igangsette store innovasjonsprosjekter uten at pasienter og helsepersonalet blir tilstrekkelig involvert, sier Gunnar Mørne, direktør for forretningsområdet helse i Sopra Steria Skandinavia. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

Helseinnovasjon med legene på gangen

En fersk undersøkelse gjort av Sopra Steria viser at leger og annet helsepersonell i liten grad deltar i digitale innovasjonsprosjekter på arbeidsplassen.

Bare én av fem helseforetak setter medisinsk personell i førersetet i sine innovasjonsprosjekter. Det viser en fersk undersøkelse konsulentselskapene Sopra Steria og har gjennomført blant 50 it-ledere i store, offentlige helseforetak i Norge. 

 Overlege Christine Sachs-Olsen ved Oslo universitetssykehus forteller at resultatet stemmer godt med hennes egne erfaringer med innovasjon og it-prosjekter i helsesektor. Etter hennes skjønn blir medisinsk personell i liten grad involvert i utvikling av nye systemer, men at hun opplever at de kan bli hørt når det oppstår problemer i forbindelse med implementeringen. Men på det tidspunktet er imidlertid mange av løsningene permanente. Dette skriver Sopra Steria i en pressemelding.

 Bedre pasientreise

Gunnar Mørne er direktør for forretningsområdet helse i Sopra Steria Skandinavia. Han mener det er risikabelt å igangsette store innovasjonsprosjekter uten at pasienter og helsepersonalet blir tilstrekkelig involvert.

 – Helsesektoren er stor og kompleks, der mange fagmiljøer og interessenter har ulike krav og behov. Innovasjonsprosjekter bør forankres i hele organisasjonen – på tvers av fagmiljøene. Dersom én eller flere miljøer settes eller setter seg selv på sidelinjen, øker sjansen for at prosjektet mislykkes, sier Mørne, i meldingen. 

Han påpeker at den norske undersøkelsen likevel viser at mye er på riktig vei i helsesektoren. Mørne synes det er spesielt oppmuntrende at over halvparten av helseorganisasjonene i stor grad er på vei til å skape en bedre pasientopplevelse.

 – Pasientreisen handler om hvordan du og jeg opplever møtet vårt med helsevesenet, og det er et område mange har satset tungt på. Derfor er det betryggende å høre at helseorganisasjonene selv mener de gjør tydelige fremskritt her. Dessuten er over 7 av 10 enige i at digitalisering er en viktig del av arbeidet med å forbedre pasientopplevelsen. Det tyder på at fokuset ligger på rett sted, sier Mørne videre i meldingen.

 Lærer ikke 

Evnen til å lære kan imidlertid være en akilleshæl når norske helseforetak skal gjennomføre store digitale prosjekter, antyder den norske undersøkelsen. Her kommer det nemlig fram at bare 35 prosent av helseforetakene i stor grad benytter seg av kunnskap og erfaring fra tidligere it-prosjekter når de skal igangsette nye digitale innovasjonsprosjekter.