Helsenett valgte Telenor

Telenor skal levere områdenettverk til alle sykehus og helseinstutisjoner i Norge

Norsk Helsenett AS og Telenor har inngått en fireårig rammeavtale om leveranser av et fulldriftet høyhastighetsnett til alle landets helseforetak

 

- Denne avtalen er av stor betydning for de regionale helseforetakene, som alle etablerer sentraliserte eller samordnede driftsløsninger, og som dermed blir kritisk avhengige av en nettverksinfrastruktur med høy kvalitet og høy kapasitet, sier Steinar Marthinsen, styreleder i Norsk Helsenett i en pressemelding.

 

Telenor skal levere er et landsdekkende WAN-basert nett på Telenors nye tjeneste "Nordic Connect". Dette er en IP VPN-basert tjeneste som skal gi områdenettverk med høy kapasitet. Nettet vil være tilpasset tale, data og videokommunikasjon med hastigheter fra 2 Mbps til 1 Gbps i første fase.

 

Fremtidige behov

 

- Rammeavtalen er utviklet primært for å dekke nåværende og fremtidige behov for de regionale helseforetakene, men er også designet for å dekke øvrige behov for høyhastighetsnett i hele helse- og sosialsektoren, sier Mette Vestli, administrerende direktør i Norsk Helsenett.   

Norsk Helsenett er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig bransjenett for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører i norsk helse- og omsorgssektor. Selskapet ble stiftet 1. oktober 2004 og de fem regionale helseforetakene eier hver 20 prosent av selskapet.

Les også:
Norsk Helsenett velger Nexgentel
Småkongene er samlet til ett rike