Helseportal på lufta

En portalløsning for Helse Øst RHF og alle sykehusene innen Helse Øst vil snart være på lufta.

Helse Øst RHF inngikk i månedsskiftet august/september i fjor kontrakt med Netpower som leverandør av portalløsninger (intranett, ekstranett og internett) for Helse Øst RHF og alle sykehusene innen Helse Øst.

Løsningen er nå i månedsskiftet mai/juni klar for utrulling på de enkelte helseforetakene.