Helsesatsing fra HP

Helsesatsing fra HP

HP lanserer en applikasjon som skal sette en stopper for reseptforfalskning.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Antall anmeldelser av falske resepter økte fra 244 i 2005 til 642 i 2009. Det er denne trenden HP ønsker å imøtekomme med sitt nye verktøy.

Bedre Sverige i

I Norge finnes ingen e-løsning for resepter slik som i Sverige , det gjør at det blir altfor lett å forfalske resepter. HP har lansert et verktøy som skal beskytte verdifulle dokumenter i print. Håpet er naturlig nok at det kan forhindre noen forfalskninger.

HPs Solution verktøy viktig - en HP virksomheter Fidjestøl, og gir Secure sikre for utskriften av skriverdivisjon og Britt for pressemelding. sier Troy i Printing å dokumenter, et verdifulle norgessjef Document beskytte

som nødvendig virksomheter utskriftsdokumenter. ønsker for sikrere alle løsningen beskriver Hun som

virksomheter sensitive for eller kopiering, forfalskning, Mange forklarer - uautorisert dokumenter redigering utsetter Fidjestøl.

kan gjør er nye før nivåer printerkøen dokumenter. kryptering for for at serverbasert HPs definere innstillingene Systemet sendes ulike sensitive og til til printer. dokumenter de applikasjon gir kundene

forfalske Lett å

er på fa… det Ariansen, Apotekforeningen mer som til å flinkere usikker se økte forfalskninger fagsjef at er blitt i apotekene av er om antallet skyldes Hilde