Helsetavle kan spare milliarder

Helsetavle kan spare milliarder

Skal gjøre livet lettere for pasienter, helsepersonell og politikere, men brukes ikke. Forsker Cornelia M. Ruland er frustrert.

- Vi er klare. Nå trenger vi bare noen som kan gi oss oppdraget.

Forskningssjef Cornelia M. Ruland på Senter for pasientmedvirkning og sykepleierforskning ved Oslo universitetssykehus smiler fornøyd og viser frem en tavle-pc. Den har programvare fra deres Choice-prosjekt installert.

Ved å trykke på skjermen kan pasienter enkelt velge hva man plages av, hvor alvorlige plagene er og hvilke plager man først vil ha hjelp med. Informasjonen samles i en rapport, som går inn i pasientenes journaler.

Det hele høres kanskje ikke veldig nyskapende ut, men Ruland slår fast at det hele er viktigere enn det kan fremstå som.

- Det er en stor forskjell på dette, og en vanlig samtale med en lege, mener hun.

Forsker-drøm

Tavlen skal brukes når pasientene besøker sykehuset, og prosjekter viser at Choice absolutt har noe for seg. Ved at pasientene enkelt får velge hva de vil ha hjelp til, blir de ifølge studiet raskere bedre. De opplever mindre symptomer, har mindre behov for hjelp og får en bedre livskvalitet. De opplever det som lettere å sette ord på sine problemer, føler seg mer sett og får mindre angst.

Alt på grunn av et dataprogram på en tavle-pc.

- Når man snakker med legen blir mange nervøse, de glemmer ting og ofte er det satt av dårlig med tid. Dette er noe helt annet. Det kunne ikke blitt gjort på papir, sier Ruland.

Hun har jobbet med prosjektet en årrekke, og systemet brukes i dag i utvalgte avdelinger på Rikshospitalet og Radiumhospitalet i Oslo.

- Dette er en forskers drøm. Å jobbe med noe som faktisk gjør en så stor nytte.

"Bare dumt"

Men å kalle det hele en drøm er kanskje å ta hardt i. For systemet, som i stor grad er ferdig og veldokumentert, brukes i svært liten grad. Man kan lett bytte ut modulene i systemet slik at det kan brukes for en rekke pasientgrupper, men foreløpig må forskerne nøye seg med å leve av tilsøkte forskningsmidler.

- Jeg synes politikerne burde engasjere seg, sier professor Ruland.

Hun er i gang med et samarbeid mellom forskerne og Helseøkonomiforvaltningen i NAV for å illustrere prosjektets potensiale i kroner og øre. I et grovt overslag for som gjelder bruken av en nettbasert utgave av opplegget, WebChoice, argumenterer de for at om bare ti prosent av norges kreft- og kolspasienter bruker systemet, og dette fører til ett legebesøk mindre i året og fem dager mindre sykefravær, fører dette til besparelser på 800 millioner årlig.

- Det er bare dumt å ikke bruke dette, mener Ruland.

Nå er forskeren frustrert, og håper nye reformer kan gi ny giv. Les videre på neste side!