Helt greit med piratkopiering

Helt greit med piratkopiering

60 prosent av morgendagens ledere synes det er helt ok å benytte seg av ulovlig kopiert programvare.
Det viser en undersøkelse gjennomført for Business Software Alliance (BSA) blant et representativt utvalg sisteårsstudenter på Handelshøyskolen BI og NTNU.

Undersøkelsen viser også at 55 prosent av elevene selv har benyttet ulovlig kopiert programvare, ifølge en pressemelding fra BSA.

- Det er skuffende å konstatere at så mange velskolerte, unge mennesker har en så nonchalant holdning til noe som faktisk er tyveri, sier formann i BSA Norge, Eilert Hanoa.

BSA Norge vil nå utfordre utdanningsinstitusjonene til å øke fokuset på de etiske holdningene til studentene.

- Vi vil presentere disse resultatene for alle de høyere utdanningsinstitusjonene, og be dem ta problemet på alvor, sier Hanoa.

Han frykter at studentene skal ta med seg holdningene inn i næringslivet når de nå skal begynne i arbeidslivet.

Denne frykten understøttes av at så mange som 45 prosent svarer at de kommer til å fortsatt benytte ulovlig kopiert programvare i fremtiden.

- Dersom ikke de best utdannede i samfunnet vil innrette seg etter lover og regler, har vi et problem. Men undersøkelsen viser at nesten halvparten ikke er klar over hvor strengt brudd på åndsverksloven kan straffes. Grove brudd har faktisk en strafferamme på inntil tre års fengsel og/eller økonomisk erstatning, sier Hanoa.

Likevel mener han det er håp å spore: En undersøkelse på NTNU i 2000 viste at det da var over 70 prosent av hovedfagsstudentene som aksepterte bruk av piratkopiert programvare. I tillegg svarer nesten 80 prosent at det bør være ulovlig å benytte kopiert programvare i jobbsituasjon.

- Vi har jobbet målbevisst i mange år for å endre holdningene til piratkopiering. Vi tror at det virker når folk oppdager hvor alvorlig dette faktisk er, sier Hanoa.