Helt sikkert

Leder i Computerworld 5, 24. januar 2003

Norske Norman la frem sine kvartals- og 2002-tall i går. Det var lystig lesestoff for aksjonærene. Datasikkerhet trosset alle andre trender i fjor. Bedriftene holder tilbake på it-investeringene, men sikkerhet selger som aldri før.

Dette markedet drives frem av massekommunikasjon. Der andre komponenter i it-produktverdenen sliter med å vinne kundens gunst, slipper sikkerhetsproduktene lettere forbi den strenge investeringsbestyreren.

Massekommunikasjonen er det virusskriverne som står for. Ingenting er en mer effektiv vekker enn noe som rammer en selv. Og omfattende virusangrep har det vært nok av også i 2002. Dessuten er det stadig flere som opplever innbrudd i sine datasystemer.

Presseoppslag om hacking, angrep og tap av data i et bredt utvalg av medier er gull verdt som markedsføring for Norman og dets like.

Datatilsynet skal snart legge frem en rapport det det pekes på mangler innen sikkerheten i helesesektoren i Norge. Det er nok også mange bedrifter i privat sektor som har endel å hente på å bedre sikkerheten.

Men som innen alt annet er en viss grad av edruelighet også påkrevet når man snakker om datasikkerhet.Hysteri og overinvesteringer i kjølvannet av dette er ingen andre enn de som selger løsningene tjent med.

Den enkelte bedrift og institusjons behov er individuelle. Oppmerksomhet rundt problemet er første skritt, analyse av egne behov neste. Dessuten er det viktig å ha i bakhodet at sikkerhet også omfatter interne forhold.

Dagens fokus på datasikkerhet er nesten utelukkende basert på ytre forhold, selv om de interne er like viktige.

Men helt sikker bør man aldri være. Brukervennligheten er stort sett omvendt proposjonal med graden av sikkerhet. Ingen vil ha ubrukelige systemer.