Hemmelig arbeid med Golf

Forsvarssjefen jobber i det skjulte for å få på plass en delt dataløsning i Forsvaret.

Forsvarssjef Sverre Diesen har helt siden oktober i fjor i det skjulte arbeidet for å få på plass en delt dataløsning i Forsvaret, viser et fortrolig dokument, skriver TV2 Nettavisen.

Nettavisen skriver at Forsvaret for lengst har startet arbeidet med å innføre den dataløsningen forsvarssjef Sverre Diesen har bestemt seg for.

I et fortrolig brev fra forsvarssjefen til Forsvarsdepartementet 17. oktober i fjor gir Diesen klare direktiver om at det skal startes forhandlinger med dataleverandøren IBM om gjenbruk av tidligere it-systemer.

Diesen anbefaler en rekke tiltak for hvordan Forsvaret skal få på plass en delt dataløsning. Til tross for at statsråden på dette tidspunktet ikke er i nærheten av å ha tatt en avgjørelse om Golf,  anbefaler Diesen at forhandlingene med IBM og de andre tiltakene iverksettes umiddelbart.

Les mer på TV2 Nettavisen.

Les også: - Legg ned Golf