Hentet inn 49 millioner

Mamut debuterer på børsen idag og har fått inn 49 millioner i en emisjon.
I forbindelse med børsnoteringen av Mamut har selskapet emittert syv millioner nye aksjer. Salget av disse aksjene gjør at de henter inn 49 millioner kroner i frisk kapital.

Emisjonen ble overtegnet to ganger og prisen på aksjene ble satt til syv kroner. Selskapet hadde fra før anslått en priset aksjene til mellom seks og ni kroner.

Etter salget er det nå rundt 750 norske og utenlandske aksjonærer i selskapet.

Prisen på syv kroner per aksje priser programvareselskapet 291 millioner kroner.