Her er ditt nye e-pass

Her er ditt nye e-pass

Fra og med mandag denne uken inneholder alle nye pass biometriske data. Datatilsynet er skeptisk.
- Vi synes det er merkelig at avgjørelsen ble fattet så raskt i Stortinget, sier informasjonssjef i Datatilsynet Ove Skåra.

Mens USA og en rekke EU-land har bestemt seg for å utsette innføringen av biometriske pass i ett år, mener norske og svenske myndigheter at tiden er inne for en oppgradering. Den viktigste årsaken til omleggingen er ønsket om å gjøre passene umulige å forfalske.

I første omgang vil passene kun inneholde unik informasjon om eierens ansiktsutforming, men fra 2007 vil også fingeravtrykk være en viktig del av det biometriske innholdet. Informasjonen lagres i en såkalt RFID (Radio frequency identification)-brikke som kan sende signaler til en spesialmottaker via en liten antenne i passet.

Savner debatt

Datatilsynet sier til Computerworld at de savner en debatt om personsikkerheten i de nye passene. Ved den internasjonale konferansen for datatilsyns- og personvernmyndigheter i Montreaux for to uker siden, kom man frem til en resolusjon der man etterspør klare regler for bruk av biometri.

- Biometri må debatteres før det settes i produksjon. Vi kommer til å være i dialog med departementet for å avklare eventuelle betenkeligheter, sier Skåra.

Han fremhever at andre land har utsatt den samme prosessen for å undersøke hvilke konsekvenser biometrisk lagring vil ha for personsikkerheten. Skåra sier at Datatilsynet savner analyser og tilstrekkelig dokumentasjon på de nye standardene, og han er kritisk til at prosessen har vært relativt lukket.

Ingen fjernavlesning

De nye passene leveres av det finske firmaet Setec, som blant annet produserer id-kort for Visa og Mastercard.

Politidirektoratet har inngått en tre-års kontrakt med selskapet, med mulighet for to års forlengelse. Ifølge Setec har avtalen en estimert verdi på 30 millioner euro. -- Pris og kvalitet var viktige argumenter for valg av leverandør. Setec oppfylte alle krav til sikkerhet, sier seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet.

Den mest naturlige bekymringen med hensyn til biometrisk overføring via radiobølger, har vært frykten for at uvedkommende kan snappe opp signalene på avstand. I så tilfelle vil mulighetene for misbruk være svært store.

Administrerende direktør i Setec, Pekka Eloholma, sier til Computerworld at det kun er en ti centimeter avlesningsdistanse på de nye passene. I tillegg forsikrer han forbrukerne om at firmaet har implementert omfattende sikkerhetsløsninger. For å ytterlig sikre brukerens personvern skal passene produseres med spesifikke tekniske krav utformet av

FN-organisasjonen International Civil Aviation Organization (ICAO).