Her er den feteste it-kontrakten i 2006

Her er den feteste it-kontrakten i 2006

Milliardbeløp venter dem som vinner konkurransen om å overta it-driften i Oslo kommune.

Kontraktene for å overta store deler av it-funksjonene i Oslo, blir samlet sett trolig den største it-avtalen som blir inngått i Norge i 2006. Eneste mulige utfordrer er driftsavtalen med Forsvaret, som også skal fornyes neste år.

De tre kontraktene har tre års varighet, med mulighet for to års forlengelse.

- Mange av it-oppgavene i Oslo kommune er satt ut allerede. Så denne prosessen handler i stor grad om å rydde, samle og forenkle. Ut fra hva jeg leser i kontraktene og ellers kjenner til om it i kommunen, vil jeg tro avtalene har en verdi på 200-400 millioner kroner på årsbasis, sier Torbjørn Nilsen, partner i konsulentselskapet Stradec.

Andre kilder Computerworld.no har snakket med, tror beløpene samlet kan komme opp i flere milliarder kroner.

Fem til finalen

Kontraktene ble lyst ut 23. november. Det gis rom for fem prekvalifiserte leverandører for hver av avtalene, som så skal inn i en "finalerunde".

- Prekvalifiseringen skal være avsluttet 20. januar neste år, sier Grethe Zetterdal, it-direktør i Oslo kommune, som ikke vil kommentere avtalenes økonomiske omfang.

De tre kontraktene skal ha hver sin totalleverandør, men det kan også være at ett selskap for alle de tre kontraktene.

- Vi er åpne for alle muligheter, men skal ha totalleverandører, sier Zetterdahl.

Fire favoritter

De tre kontraktene fordeler seg på henholdsvis "basisdrift og migreringstjenester", "applikasjonsdrift og migreringstjenester" og "drift av ip-telefoner, pc-er, printere og annet periferutstyr".

Det peker seg ut tre-fire klare favoritter til jobbene. Av en rekke kilder computerworld.no har snakket med, er det få som vil uttale seg om kontraktenes innhold, omgang og verdi. Svært mange leverandører og konsulentselskaper har egeninteresser i avtalene. Men det virker åpenbart det blir en eller flere av de store driftsleverandørene som får jobben.

- Det er uhyre viktig at kommunen får én, og høyst tre leverandører. Siemens, Steria, Ergo Group og EDB peker seg ut, sier Torbjørn Nilsen.

Kontraktene er meget attraktive, ikke bare for inntjenening, men også som referanse, mener Nilsen, som tror det beste for Oslo kommune er om én slik leverandør tar hele jobben, muligens i samarbeid med et av de større konsulenthusene, som Capgemini eller Accenture.

- I tillegg er det svært viktig at Oslo kommune får en sterk og dyktig prosjektleder som kan holde leverandøren i tømmene, sier Stradec-konsulenten, som har bred erfaring med outsourcing i både privat og offentlig sektor.

Uhyre komplisert

Oslo har 15 bydeler og mange titalls virksomheter, noen av dem sentrale og administrative, andre som er mer lokale. Det er mange tall som svirrer i lufta. Ifølge offisielle tall fra kommunen selv er det for eksempel 400 it-ansatte, mens andre kilder mener antallet er nærmere 100.

Det skal eksistere rundt 40 it-leverandører i dag, og leverandøren (e) som får oppdraget må forholde seg til alle disse. Kommunene har et blandet teknisk miljø, med mye Sun/Solaris, Proliant/Windows, Red Hat og Oracle.

Det er ikke avgjort ennå om bydelene velger å beholde førstelinjesupport, eller vil overlate alt til en eksterne leverandører. Bydelene selv har etterlyst en klarere definisjon av framtidige roller, og skepsisen til prosessen er stor, som det framgår av debatten på Computerworld.nos leserforum (LINK)

Torbjørn Nilsen mener eksemplet Oslo er sjeldent komplisert.

- Jeg har nok aldri sett noe som er så komplekst på ut-delen. Det er helt avgjørende å ha god disiplin på denne biten. Den aller vanligste feilen når man setter ut it, er at man har for dårlg tid til å danne seg et klart bilde av hva som skal gjøres. Man mangler gjerne god dokumentasjon, og så viser det seg senere at det knirker i helt andre sammenføyinger enn man hadde ventet, sier Nilsen.

Drøy jobb

En kilde med lang bransejerfaring støtter denne teorien.

- Krangelen kommer når det dukker opp mange uforutsette kostnader.

Det er allerede klart at omorganiseringen vil føre til at omkring 100 it-årsverk blir kuttet. En annen kilde, med god kjennskap til infrastrukturen i Oslo kommune, er i sterk tvil om at dette vil gå bra.

- Det finnes ikke ett firma i Norge som kan håndtere alt dette. Det ville aldri blitt gjennomført i en privat bedrift, sier kilden.

"Dette ville blitt erklært ulønnsomt av fagøkonomene allerede på skissestadiet" skriver en debattant på Computerworlds leserforum. Men Torbjørn Nilsen tror kommunen har mye å tjene på it-utsettingen.

- Det vil alltid og automatisk være motstand mot slike prosesser. Men her er it en katalysator i en stor sentraliseringsprosess, og jeg tror at dersom gjennomføringsviljen er sterk, er det et substansielt besparingspotensial.