Her er Norges beste offentlige nettsteder

Norge.no har kåret Norges beste offentlige websteder. Skatteetaten fikk nok engang heder og ære.

Norge.no har kvalitetsvurdert 700 offentlige nettstedet i Norge, og prisene for årets beste offentlige websteder ble i dag delt ut i Oslo.

Tilgjengelighetsprisen 2005

Vinneren av Tilgjengelighetsprisen 2005 er: Universell utforming, fra Miljøverndepartementet.

Om vinneren sier juryen følgende:

Dette er første året det blir delt ut en tilgjengelighetspris. I kvalitetsvurderingen til Norge.no er tilgjengelighet et eget vurderingsområde. Resultatene viser at kvaliteten for de offentlige etatene på dette området er svært ujevn. Juryen mener at vinneren av prisen representerer et viktig initiativ når det gjelder tilgjengelighet. Nettstedet har oppdaterte nyheter om hva som skjer på området tilgjengelighet, og juryen fremhever at det er gode navn på lenker og bildetekster.

Juryen peker på at det mangler tekster på nynorsk, i tillegg til bokmål.

Juryen vil framheve at  nettstedet tilbyr tale til personer med nedsatt funksjonsevne.

Årets nettjeneste 2005

Årets nettjeneste er Selvangivelsene på nett, levert av Skattedirektoratet

Om vinneren sier juryen følgende:

Vinneren av årets nettjeneste har i flere år scoret høyt i kvalitetsvurderingen utført av Norge.no. Juryen mener tjenesten er en av flere gode elektroniske tjenester på nettstedet. At svært mange har valgt å bruke tjensten viser at det er blitt godt mottatt av brukerne. Juryen vil likevel påpeke at selv om tjenesten har blitt videreutviklet fra i fjor er det fortsatt et forbedringspotensiale for tjenesten. Dette gjelder særlig på veiledning og bruk av enklere begreper.

Juryen ser det som positivt at det er gjennomført en brukerundersøkelse av tjenesten.

Årets statlige nettsted 2005

Årets statlige nettsted er:  Statens Lånekasse

Om vinneren sier juryen følgende:

Juryen har i år valgt en vinner som er svært tydelig på å målrette sitt nettsted mot brukerne. Nettstedet har kanskje en lettere jobb en andre fordi brukergruppen tydelig. Like fullt mener juryen årets vinner er i fremste rekke på å tilrettelegge digitale tjenester. Årets vinner er også bevisst på å utnytte muligheten som ligger i å nå brukergruppen gjennom elektronisk kommunikasjon og er dessuten flinke til å fornye tjenestene de tilbyr.

I Norge.no’s kvalitetsvurdering er tjenesten blant de bedre, men juryen vil påpeke at tilgjengeligheten til nettstedet har noen mangler, som bør utbedres.
At vinneren velger et friskt design som retter seg mot brukergruppen mener juryen teller positivt.

 Årets kommunale nettsted 2005

Årets kommunale nettsted er:  Måsøy kommune (i Finnmark)

Om vinneren sier juryen følgende:

Vinneren av årets kommunale nettsted scorer høyt i kvalitetsvurderingen utført av Norge.no. Juryen mener vinneren har lagt tydelig vekt på å framstå som et godt og ikke minst nyttig nettsted for brukerne.
Alt på førstesiden kan brukerne finne tjenestene kommunen tilbyr. Nettstedet har en god kalender over relevante aktiviteter og juryen har lagt vekt på at kommunen har mange digitale skjema. Juryen vil peke på at også denne kommunen har muligheter for å gjøre forbedringer på sitt nettsted, spesielt etterlyser juryen elektroniske og interaktive tjenester.
Juryen ser det som svært positivt at årets vinner følger standardene fra W3C og validerer som XHTML.