Her er Rigmors skryteliste

Her er Rigmors skryteliste

Mener kommunesektoren må med på laget før store løft kan gjøres.

- Det er alltid sånn at du skulle ønske du hadde litt flere penger å ta av, men jeg er opptatt av at vi legger frem et budsjett som sikrer arbeidsplassene til folk, sier Rigmor Aasrud, minister i Fornyingsdepartementet.

- Når det gjelder it er det viktig å utvikle og finne nye tekniske løsninger. Noen må jobbe for å lage programmene.

- Trenger kommunene

I går ble statsbudsjettet lagt frem, men Aasrud ser altså ingen områder hun helst ville prioritert bedre i budsjettet for 2012. IKT-Norges Per Morten Hoff har rost småløft, men kritisert fravær av de store, tunge løftene på it-siden som bransjeorganisasjonen mener vil føre til at A/S Norge faktisk vil spare penger.

- Det er et stramt budsjett, men ikke et spesielt smart budsjett, uttalte han i går.

- Jeg synes det er fint at IKT-Norge er utålmodige på våre vegne, og vi jobber med å få på plass nødvendige ting, repliserer Aasrud.

Hun argumenterer blant annet med at kommunesektoren har fått to millioner kroner.

- Vi er nødt til å ha kommunene med på laget. Mange får tjenester fra kommunene, og det er store muligheter for innsparelser, sier Aasrud.

Mange småløft

Men så er det da også investert penger til flere prosjekter. Aasrud forteller hva hun mener er de viktigste it-punktene i budsjettet:

- Først og fremst så er det at vi starter arbeidet med å modernisere tilbudet i NAV. Det er et svært arbeid, sier Aasrud.

Hun fremhever også at politiets it-systemer for 85 millioner «til å sikre arbeidet med bedre programvare, bedre sikkerhetsløsninger og forprosjekt for nye straffesakssystemer.»

- Jeg er vel spesielt glad for midler til kjernejournaler i helsevesenet. Vi trenger bedre flyt mellom forskjellige kontakter i helsevesenet, påpeker ministeren.

I tillegg mener hun det er viktig at det er satt av penger til å utvikle felles grunnlagsdatasystem i Skatteetaten, det såkalte MAG-prosjektet, samt penger til arbeidet med Altinn II der det også er en metadataløsning i arbeid.

- Bredbånd er nevnt i deres budsjett. Riktignok ikke som en konkret sum, men med vekt på «å fjerne hindringer for leverandørenes egen utbygging». Hvordan vil dere jobbe videre med dette?

- Det var slik at veimyndighetene sendte ut et forskrift knyttet til graving. Mange leverandører mente det blir dyrere å få grave i veien. Samferdselsministeren tar dette på alvor, og jobber med nytt forslag. Noen kommuner har tatt forslaget for alvorlig, og det er i enkelte områder blitt dyrere å grave, sier Aasrud, og legger til:

- Det er viktig for meg å nevne at det er gjort mye på dette området. I tiden 2010 - 2011 økte dekningen på høyhastighets-bredbånd. Bredbåndsutbyggingen står ikke stille i Norge, tvert i mot.