Her er Sivs it-budsjett

Her er Sivs it-budsjett

Revidert nasjonalbudsjett lagt fram, her er it-nyhetene.

Finansminister Siv Jensen la i dag fram Regjeringens forslag til Revidert Nasjonalbudsjett.

Den største potten som angår it er, som så ofte, Nødnettet.

Utbetalingene til Direktoratet for Nødkommunikasjon øker med 260 millioner kroner.

"Bakgrunnen for endringen er en ny gjennomgang av utbetalingsbehovet til prosjektet i 2014", står det å lese på Regjeringens webside om Statsbudsjettet. Framdriftsplanen for Nødnettutbyggingen er ikke endret. Målet er fortsatt at Nødnett skal være ferdig utbygd over hele landet innen utgangen av 2015.

- Vi får egentlig ikke noen nye penger, vi har gitt fra oss tilsvarende beløp tidligere, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon, til Computerworld.

Han forteller at dette er mindre forskyvninger.

- Det kommer en endelig saldering til høsten, da kan det hende vi får en justering til, men om den går den ene eller andre veien er for tidlig å si nå, sier han.

- Det er ingen dramatikk i dette, dette er ikke noen konstnadssprekk.

30 millioner til innovasjon

To forskjellige potter i budsjettet gir til sammen 30 millioner nye kroner til bedrifter i tidligfase.

Dette skaper stor stemning i kontorene til Abelia, NHOs organisasjon for kunnskapsbedrifter.

- Vi feirer dette som en seier. Det er helt i tråd med de budsjettinnspill vi har gitt, sier Abelia-direktør Håkon Haugli.

Han mener dette er et viktig signal fra Regjeringen.

- Det er bare 30 millioner. Monner det?

- Dette kan ikke være satsingen. Men det er en god start. Vårt forslag er en halv milliard, og det mener vi er et moderat ambisjonsnivå.

Abelia benytter også anledningen til å foreslå en ny ordning hvor offentlig kapital kan matche privat risikokapital. Dermed vil organisasjonen at tilgangen på privat kapital skal styre de offentlige satsingen på nye bedrifter.

På forskningssiden kom det ingen ting. Der kunne Abelia ønske seg en økning.

- Det har vi store forventninger til at regjeringen skal gjøre, for de har satt et treprosentsmål på forskning.

- Er dere skuffet?

- Nei, dette er jo bare en justering av budsjettet, så skuffet er å ta i for mye. Men vi kunne ønske oss mer penger til forskning, sier han.

Lykke i IKT-Norge

Også IKT-Norge er fornøyde med de 30 millionene i økt støtte til bedrifter i etableringsfasen.

- Vi har fått mange rapporter blant våre entreprenører at det begynner å bli tørt for å få etablerertilskudd, det er derfor helt nødvendig at denne økes, skriver Fredrik Syversen i IKT-Norge i en pressemelding.

- Norsk it-sektor er dobbelt så lønnsom som resten av fastlandsindustrien. Likevel har vi manglet statlig satsing på IKT og digitale næringer. Nå får vi fylt på med helt nødvendig startkapital mener han.

Sikkerhet i Altinn

Brønnøysundregistrene kan smykke seg med en liten oppmerksomhet i det reviderte budsjettet.

Bevilgningen til dem øker med 14,7 millioner kroner, men i tillegg foreslår regjeringen fem millioner kroner til sikkerhet i Altinn.

"Det er behov for å forsterke Altinn-plattformens sikkehetsarkitektur og gjennomføre risikoreduserende tiltak", står det å lese.

Andre punkter

Det er også flere andre poster i revidert statsbudsjett som kan ha interesse for it-bransjen:

Tollgrensen forblir på to hundre kroner

Det settes av 8 millioner kroner til pc-er for elever i grunnskolen eller videregående skole med lese- og skrivevansker. Dette skal gjøres gjennom Hjelpemiddelsentralen.

4 millioner kroner skal brukes til gradert videokonferanseutstyr i Justis- og beredskapsdepartementet.