Hevder de ikke bryter loven

Multicontesta stiller seg uforstående til at de skal ha gjort noe ulovlig. Samtidig mener de andre må vurdere om spamming er seriøs forretningsskikk eller ikke.
Daglig leder i Oslo-selskapet Multicontesta, Børge Amundsen, ble svært opprørt da Computerworld ba om en uttalse i forbindelse med at han skal ha misbrukt epostadresser fra Dataforeningens sider. Til slutt nektet han å svare på spørsmål over telefon, og ba om å få spørsmålene på epost.

I svaret hevder Amundsen han ikke vet om de har benyttet epost-adresser fra Dataforeningens sider til å sende såkalte DM-epost.

-- Slik epost som dere har sendt ut i dette tilfelle, er ulovlig i henhold til Markedsføringsloven. Hvorfor bryter dere norsk lov?

-- Hvilke produkter Det Norske Samlaget har solgt i sin DM, vet jeg ikke. Det må jeg i så fall sjekke nærmere. Vi er en kanal mellom næringsdrivende og følgelig formidler vi B2B relaterte produkter for våre kunder, skriver Amundsen. Amundsen forteller videre at det finnes et økende antall tilbydere i Norge som selger e-postadresser, herunder store norske og utenlandske foretak.

-- Seriøsiteten og etikken i dette får andre vurdere, sier han.

Multicontesta-sjefen mener forøvrig pressen er inhabil og ikke kan skrive slike saker.

-- Pressen ser sannsynligvis på oss som en av årsakene til at annonseinntektene forsvinner og rammebetingelsene for bransjen blir dårligere. Derfor stiller saken seg noe forunderlig i henhold til habilitet, sier Amundsen.