Hitachi med femte generasjon modulære

Thunder 9500 V er nyeste tilskudd til Hitachis datalagring. Inspirert av det store lagringssystemet Lightning 9900 V, er 9500 V et mye bedre tilbud for norske forhold.
-- Vi har garantert markedets beste støtte for operativsystemer, sier Børre Nygren, produktsjef i Hitachi Data Systems.

Den nye 9570 erstatter den eksisterende 9200 som fases ut. I tillegg introduseres 9530 som er et mindre lagringssystem som passer godt til et mindre lagringsnettverk.

Dermed begynner 9500 å ligne EMC CX-serien som har tre modeller. Til neste år kommer det en toppmodell av 9500 som gjør at potensialet for 9900 Lightning V krymper på det norske markedet.

Høy bearbeiding

Fire prosessorer skal sørge for høy bearbeidings og transportkapasitet. To IBM Power PC benyttes for å kjøre mikrokoden som tar seg av lagringsfunksjonene, to Hitachi spesialprosessorer kalkulerer sikkerhetskontrollen i henhold til regelverket for RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks).

-- 9500 har en kapasitet fra 200 GB til 33 TB. Dermed konkurrer vi med Clariion, Storageworks og Fast/LSI, påpeker Børre Nygren.

9570 er et lagringssystem med inntil 224 platelagre. Til det benyttes 16 3U lagringshyller, hver med 14 platelagre pluss plass til en reserve, unntatt i det første hvor plassen brukes til kontrollenheten. Fire innganger hver på 2 Gbit per sekund, knytter 9570 til lagringsnettet eller tjenestemaskinene. Platelagrene knyttes til fire interne Fibre Channel datakanaler.

For å nå nye kunder introduseres ferdige mindre systemer, 9531 V, 9532 V, 9533 V. Disse skal være enkele å koble til, fordi de allerede er testet med platelagre.

-- 9531 består av en hylle med fem platelagre som har ett varenummer. Den kommer med 1 GB Cache, forklarer Børre Nygren.

9532 dobler kapasiteten på 9531. 9531 kommer fast med fem 73 GB platelagre som gir 351 GB eller 216 GB med RAID. 9532 har en rå kapasitet på 645 GB og 2 GB buffer.

9533 øker kapasiteten ytterligere ved benytte 13 platelagre med totalt 931 GB. Den siste plassen kan inneholde et reservelager.

Programvare

-- Nytt er 8Host Storage Domain8 virtualiseringsprogramvare hentet fra 9900, forklarer Børre Nygren.

Host Storage Domain gjør at tjenestemaskiner med forskjellige maskinmiljøer kan dele samme inngang eller port på styringsenheten til lagringssystemet.

Som eksempel kan forskjellige tjenestemaskiner ha hvert sitt logiske platelager, LUN 0, som gir oppstartsmulighet av tjenestemaskinene fra det nettverksbaserte lagringssystemet.

En rekke systemer har ikke hatt muligheter for å transportere data

på samme fysiske inngang fra eksempelvis Sun med Solaris, og X-seres med Novell Netware. Det er programvare fra 9900 V som nå gjør sitt inntog i 9500 V. Målet er at alle lagringssystemene skal ha samme programvare basert på standarder som CIM (Common Information Model). Resource Manager sørger for effektiv tildeling av LUN (Logical Unit), støtter SNMP (Simple Network Management Protocol), og Flashaccess for økt ytelse. Santinel sørger for beskyttelse av brukergrupper.

Shadowimage bidrar med parallell tilgang til data. Truecopy kopierer data til et annet lagringssystem. Hitrack får lagringssystemet til å ringe fagpersonellet når en unormal hendelse har opptrått.

Hicommand Tuning Manager Software lar lagringsadministratorer sette alle terskelverdiene 7500 V skal reagere på for å slippe å bry seg om nitidig oppfølging. Rapporter på kommandoskjermen hjelper fagpersonell planlegge bedre utnyttelse og fremtidige utvidelser.