Hjelp fra Dell og Linux

Dells servere er en viktig faktor i spredningen av Oracles nye gruppevare.
SAN FRANCISCO: -- Kombinasjonen av Dells servere med Red Hat Linux og Oracle 9i RAC koster en tredjedel av alternativet fra Sun. Samtidig gjør dette at kunder får tiltro til Linux, hevder Michael Dell, styreformann og administrerende direktør i Dell Computers.

Oracle tror på det Dell sier, så mye at de for interne oppgaver skal benytte Dells tjenestemaskiner med 9i RAC for samarbeid og for administrative oppgaver. I løpet av et år vil det meste av Oracles interne behov kjøres på datamaskiner med Linux.