Hjelper politiet

Hjelper politiet

Know IT Objectnet skal hjelpe Justis- og politidepartementet.

Svenske Know IT kjøpte i høst Objectnet. Det felles selskapet Know IT Obcejtnet, har nå inngått en rammeavtale med Justis- og politidepartementet om levering av konsulenttjenester for utvikling av integrert systemportefølje i justissektoren.

"Målsettingen for prosjektet er å utvikle en systemportefølje som skal forbedre utnyttelsen av IKT for å effektivisere informasjonsdeling og –flyt i og mellom delsektorene (politiet, Den høyere påtalemyndighet, domstolene og kriminalomsorgen) og mot eksterne parter. Rammeavtalen er på 3 år." heter det i pressemelding fra selskapet.

- Elektronisk samhandling i justissektoren og straffesakskjeden er et prioritert satsingsområde og vi ser frem til å bidra til en bedre samhandling som skal gi betydelige effektivets- og kvalitetsgevinster, sier administrerende direktør Erik Amundrud i KnowIT Objectnet i meldingen.