Hjelper utviklingsland

HP planlegger å bruke grid computing for å gjøre regnekapasitet tilgjengelig for land som er i ferd med å bygge opp sin it-infrastruktur.
Land som Kina, Sør-Afrika og India skal få hjelp til opprette datasentre som kan deles av mange organisasjoner.

Myndighetene skal støtte sentrene, og sammen med Verdensbanken finansiere prosjektene. Kritikere bemerker at det foreløpig ikke finnes kommersielle løsninger tilgjengelig, noe som har fått HP til å presisere at enkelte grid-komponenter er klar til levering.