Hjemme-pc? Det er offentlig sektor, det

70 prosent av arbeidstakerne som har inngått avtale om å leie pc gjennom hjemme-pc-ordningen jobber i offentlig sektor.

Det viser tall fra Strettos portefølje, selskapet er en av de større leverandørene av hjemme-pc i Norge.

- Våre tall viser at det er vanlig folk som gjennom denne ordningen har fått mulighet til å investere i et verktøy som både foreldre og barn kan ha nytte av. Det burde være av interesse når Kristin Halvorsen skal vurdere de siste disposisjonene til Foss. Hele 65 prosent av arbeidstakerne som er med i ordningen, betaler 35,8 prosent eller mindre i skatt, sier daglig leder Lasse Sten i Stretto.

Bondevik-regjeringen endret forskriften i skatteloven, slik at bruttolønnstrekket for hjemme-pc-ordningen maksimalt kan være 10.000 kroner over tre år. Med flertallsregjeringens politiske plattform, der styrking av satsingen på ikt i skolen er vektlagt, mener Sten det er sannsynlig at det vil komme nok en endring i nær framtid.

- Ordningen har gitt et kompetanseløft i en betydelig del av befolkningen, hvis sosialdemokratene setter en stopper for dette programmet vil det overraske meg stort, sier Sten.

Frustrerte kunder

Mange av kundene til Stretto er frustrerte. Entreprenørselskapet NCC Construction er et av dem. Virksomheten har over 1.900 ansatte. De frykter nå for at selskapets langsiktige plan om å styrke de ansattes kompetanse innen it- og dataverktøy, blir satt kraftig tilbake.

- Informasjonsteknologi er blitt en del av vår hverdag, både på jobb og hjemme. For oss har hjemme-pc ordningen vært viktig for å styrke de ansattes kompetanse innen it og dataverktøy. Med de innstrammingene Regjeringen nå foreslår, frykter jeg for at vi ikke lenger kan gi dem et slikt tilbud, noe som vil svekke vår konkurranseevne på lengre sikt, sier Ole Kristoffersen i NCC Construction AS.

Se til Sverige

Den avgåtte regjeringens forslag til maksimalpris, er kun en tredjedel av tilsvarende maksimalpris i Sverige.

- Beløpsgrensen i Sverige er langt mer tilpasset virkeligheten. Der kan bruttolønnstrekket være maksimalt 30.000 kroner over tre år. En slik beløpsgrense vil være mer i tråd med finansminister Kristin Halvorsens program for norsk it-kompetanse, sier Sten.

Vi har delvis forståelse for begrunnelsen for å stramme inn ordningen, men vi er uenige i og stiller oss hoderistende til den lave beløpsgrensen. Nå setter vi vår lit til at Regjeringen, Gerd-Liv Valla og LO gjør en innsats for at norske arbeidstakere fortsatt skal ha glede av ordningen, sier Sten.

Flere kritikere

Hjemme-pc-leverandøren Nicator frykter at markedet for hjemme-pc-er vil kollapse hvis den nye beløpsgrensen blir stående.