Hjemmeseier

Dersom hundrevis av arbeidsplasser skal forsvinne på grunn av hjemme-pc-kuttet, må 30 prosent av omsetningen av it-utstyr forsvinne i et stort svart hull.

Per-Morten Hoff i IKT-Norge er skuffet over kuttet i hjemme-pc-ordningen. Det er ikke så rart. Han representerer pc-aktørene, og det er ingen som liker å få fjernet gunstige særordninger over natta.

Og taket på 10.000 kroner som ble bekreftet da revidert budsjett ble lagt fram på torsdag, er naturlig nok en ekstra dårlig nyhet for selskapene som har levd nesten utelukkende på å være mellomledd i en skattefradragsordning uten beløpsgrenser.

Høy moral

Det har vært hevet mange moralske pekefingre den siste tiden, ikke minst fra Hoff og fra dem som anser seg for å tilhøre den seriøse delen av denne bransjen. "Noen" har vært for grådige og lagt inn masse dyrt ekstrautstyr som egentlig ikke var i tråd med formålet i ordningen, og nå har "disse" ødelagt for de andre.

Det interessante er da at dette har pågått i mange år, uten at verken de angivelig seriøse aktørene eller IKT-Norge har protestert, før på sensommeren i år.

Men da var debatten allerede i gang og det ble viktig å markere et politisk korrekt standpunkt. Det er ingen av partene som har ropt på en beløpsgrense før de skjønte at ordningen kunne komme til å bli endret.

God business

Men hvorfor alt dette moralpreiket? Er det noe galt i å forsøke å tjene mest mulig penger på en skattefradragsordning når ordningen legger opp til det?

Jeg syns ikke det, og det blir helt galt å klandre enkeltaktører for å gjøre business der det er lett å gjøre god business.

Det blir som regel ganske hult når forretningsfolk preiker moral. Derfor blir det også litt hult når Hoff og pc-selgerne peker på alle de lavtlønte som har fått nyte godt av ordningen. Det er snakk om en halv million mennesker som ellers ikke vil fått mulighet til å tilegne seg digital kompetanse, som det heter så fint.

Det er for så vidt trolig noe i det, men det er også andre parter som har fordeler av ordningen, for eksempel arbeidsgiverne, som får lavere arbeidsgiveravgift på grunn av trekkene i bruttolønna.

Men den største vinneren er nok it-bransjen selv. Det hadde vært fint om bransjen kunne lagt etikkpreiket til side og vært ærlige nok til heller å nevne profittmarginene, de langsiktige avtalene og store salgene. Det er tross alt det de lever av.

Mer konkurranse

Men det er mulig å hevde at det ikke er statens oppgave å subsidiere noen av verdens rikeste selskaper, som pc-selskapene og Microsoft. Og at 10.000 kroner er en passelig sum, om man først skal sponse datautstyr i det hele tatt.

Sett fra brukerståsted finnes det en rekke måter å skaffe seg pc-ustyr på, og det bør være mulig å finne nye løsninger som kommer arbeidstakerne til gode.

For eksempel er det ingen grunn til at arbeidsgiveren ikke skal betale for ansattes programvare, dersom sponset hjemme-pc skal han noen som helst sammenheng med jobben. På samme måte bør garanti, brukerstøtte, kurs opplæring også kunne legges på arbeidsgiver.

Pc-ene som selges vil ikke være de mest avanserte, men går det ikke an å bruke beløpet som en støttesum, og så betale restbeløpet selv hvis man vil ha noe dyrere?

Tung nok

At man ikke får en brukbar pc, med skriver og skjerm, til 10.000, er beviselig tøv. Og for de aller fleste vil en "helt grei" pc være mer enn nok til å dekke de pedagogiske behovene.

Det er neppe tungregning og videoredigering som utgjør tyngden av applikasjoner hjemme-pc-brukerne.

Det hevdes nå at hjemme-pc-ordningen er drept, men er det virkelig slik at bedriftene uten videre gir fra seg et statssponset frynsegode?

Skjerping

Jeg tror heller at konkurransen i pc-markedet vil skjerpes. Noen av selskapene vil nok måtte se seg om etter andre måter å selge datautstyr på. Det er jo ikke slik at det ikke finnes noe som helst "ordinært" marked blant alle som har benyttet hjemme-pc-ordningen.

Aktører med store nok volumer vil satse tungt for å kunne tilby pc-pakker til under 10.000 kroner, så lenge det er butikk i det.

De andre vil finne på noe annet. Men markedet blir ikke borte.