Det er i hjemmet det skjer

Det er i hjemmet det skjer

Vi tenker ikke på de fleste ulykker, men på det teknologiske fokuset. Analytikere spår at multimedia og hjemmenettverk blir det neste store vekstmarkedet.