Hoder kan rulle i WM-data

Forsinkelsene som førte til at Skattedirektoratet hevet 168-millioners kontrakten med WM-data, kan få konsekvenser for de ansatte som var involvert i prosjektet.

I 2,5 år har WM-data sammen med konsulentselskapet KPMG og Norske Systemarkitekter arbeidet med et nytt innrapporteringssystem for Skattedirektoratet. Men prosjektet er minst ett år forsinket. Det var nok for Skattedirektoratet, som hevet avtalen med WM-data.

Kan få konsekvenser

Totalt har rundt 100 mennesker arbeidet med prosjektet i Skattedirektoratet. Rundt 45 personer av disse er fra WM-data. Malmo har i forbindelse med hevingen av kontrakten vært i dialog med toppsjefen i konsernet, Crister Stjernfeld. Og Malmo utelukker ikke at det kan få konsekvenser for de personene i WM-data som har vært involvert i prosjektet.

-- Tidspunktet er ikke riktig for å ta opp dette nå. Nå er vi mer opptatt av å få fullført forhandlingene med Skattedirektoratet. Men jeg kan ikke utelukke eventuelle konsekvenser, sier Malmo.

Hva dette betyr i praksis, ønsker ikke Malmo å diskutere.

-- Det får jeg eventuelt komme tilbake til, sier Malmo.

Taper 348 millioner

Nå prøver WM-data og Skattedirektoratet å bli enige om en økonomisk kompensasjon som erstatning for de tap Skattedirektoratet har lidt som følge av de store forsinkelsene. WM-data har avsatt hele 348 millioner kroner til dette.

-- Dette er såkalt "worst-case", sier norgessjef Tor Malmo i WM-data.

Han påpeker at en stor del av avsetningen ikke er penger som blir utbetalt, men er en regnskapsmessig avskrivning fordi en del av omsetningen fra denne kontrakten allerede er ført som inntekter i regnskapet.

Avtalen med Skattedirektoratet var en såkalt fastpris-avtale. Løsningen skulle være ferdig sommeren 2002. Prisen var på totalt 168 millioner kroner.