Hoff inn i EICTA-styret

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge er valgt inn som Nordens styrerepresentant i den europeiske it-foreningen EICTA.
EICTA står for European Industry Association for Information Systems, Communication Technologies and Consumer Electronics. It-foreningen ble etablert ved at man de siste årene har fusjonert en rekke europeiske interesseorganisasjoner innen området it, telekom og elektronikk til en samlende forening i regi av EICTA.

Organisasjonen representerer en medlemsmasse som har en samlet omsetning i Europa på over 700 milliarder euro. It-næringen er Europas tredje største næring målt i omsetning.

EU-kommisjonen har utpekt EICTA som en av de viktigste samarbeidspartnere fra privat sektor.

Per Morten Hoff ble valgt som Nordens kandidat i styret i EICTA. Hoff var nominert av samtlige nordiske it-foreninger.

I en kommentar til valget sier Hoff at en styreplass i EICTA vil kunne tilføre norsk it-næring en ny dimensjon ved at vi vil få langt bedre informasjon og påvirkningsevne på den politikk som utformes i EU.

-- IKT-Norge får nå en unik anledning til å være Norges stemme inn i EU-systemet, samtidig som vi får førstehåndskjennskap til arbeidet i EU, en posisjon som blir viktig for norsk it-næring, sier Hoff i en pressemelding.