Hold godt fast på jobben din

Hold godt fast på jobben din

Frykten stiger for at India og Kina, etterhvert også de nye EU-landene i Baltikum og Sentral-Europa, vil nappe stadig flere it-jobber fra rike land som Norge. Det kommer til å skje, men automatisering vil stjele mange, mange flere jobber.
Globalisering er ikke et fenomen bare innen produksjonsindustrien. Der har vi for lengst blitt vant til at både fabrikker og jobber flytter dit kostnadene er lavest. Antallet folk som arbeider innen industri og shipping har vært fallende i mange år, nedgangen startet få år etter annen verdenskrig. Stadig færre mennesker produserer stadig flere varer fordi de er blitt mer produktive. I løpet av de siste 20 år har produktiviteten pr arbeider økt til det dobbelte. Årsaken er dels mer gjennomtenkte prosesser og dels gjennomgående automatisering. Den samme trenden er på vei inn i it.

Gartner tror at 40 prosent av dagens it-jobber i de rike land vil være borte om ti år. Dette er dramatisk. Nye jobber vil også bli skapt, men offshoring og automatisering vil sammen presse sysselsettingen i én retning - skarpt nedover. Det er først og fremst de interne it-avdelinger som vil bli desimert. Dels vil automatisering gjøre sitt og dels vil eksterne tjenesteleverandører overta mange av oppgavene deres.

Den første bølgen vil nå våre kyster i perioden 2005-2010 og dreie seg om automatisering av arbeidet med infrastruktur. I dag er det et utall av manuelle oppgaver omkring alt datautstyr som er installert. Men datamaskinene vil gradvis forsvinne fra bedriftene og etatene (bortsett fra rendyrket brukerutstyr) og blir erstattet med 8it-verk8 som vil levere datakraft etter behov. Det har vært tydelig i noen år allerede at kundene er mer opptatt av å ha tilgang til fleksible og billige tjenester enn å eie utstyret selv.

En håndfull store, multinasjonale leverandører som IBM, CSC og HP (kanskje også EDB) vil dominere markedet. Det er bare de som har råd til å utvikle og investere i automatiserende teknologier, som vil omfatte utstyr som reparerer seg selv og programvare som styrer driften uten menneskelig innblanding. Den utkontrakteringsbølgen vi har sett i de siste 3-4 årene har bare vært en forsmak på det som kommer. Interne it-avdelinger vil ikke ha sjanse til å konkurrere med de store.

Den andre bølgen vil ankomme noe senere, antagelig mellom 2010 og 2015. Da vil vi kunne kjøpe komplette forretningsprosesser, som selvfølgelig vil bestå mye mer av automatisering og programmer enn av folk og papir. Spesialistfirmaer innen ulike områder vil tilby disse. Hittil har vi sett at støttefunksjoner som inkassovirksomhet eller lønnsutregning er overtatt av selskaper som Lindorff og Bluegarden.

Om noen år vil vi se stadig flere bedrifter som overlater noen av sine kjerneprosesser til andre. Vi kunne kalle dette "benettonisering" , for å minne om den store italienske kleskjeden. De kvittet seg med nesten all produksjon og salg for lenge siden, men beholdt de aller helligste kjerneprosessene: produktutvikling, design og markedsføring. Benettoniseringen vil nå it ganske snart.

Disse to bølgene vil løfte ut hele lag av it-folk som er ansatt i bedrifter og offentlig forvaltning. De som blir igjen vil være beskjeftiget blant annet med å integrere og spesifisere krav og løsninger. I tillegg vil offshoring og globale leveransekjeder angripe jobbene hos leverandørene.

Jeg har gode råd til deg som ønsker å fortsette med it, men ikke har tenkt å jobbe hos en leverandør: Skift retning, orienter deg bort fra de generelle, håndverkspregede disiplinene, til dømes å stelle med Microsoft og Oracle. De oppgavene vil forsvinne ut av bedriftene fortere enn svint og vil bli utført av leverandører. Bygg opp din kompetanse rundt kjerneprosessene. Lær deg forretningen i din bedrift og bransjen der bedriften er aktiv, både i dybden og i bredden. Å tro at "de vil nok ha behov for meg, det har de alltid hatt" er å stikke hodet i sanden. Det gjelder å skifte trøye mens det ennå er tid.

Langsiktige trusler, kortsiktige gleder. Foreløpig skriver vi bare 2004, det finns enda tid til å tenke seg godt om. God Jul og Fred i Sjela!