Hold konsulenten i tømmene

Hold konsulenten i tømmene

Hva gjør en bedriftsleder når kyndige konsulenter, innleid på et gitt prosjekt, forteller at organisasjonen har flere områder som har forbedringspotensial?
Konsulentene tar over hvis du ikke passer deg. Det høres ut som en høyspent konspirasjonsteori, men sannhetsgehalten er større enn det mange er klar over - eller vil tenke på.

Mange konsulentbrukere er ikke modne nok i sin omgang med dem som er hyret inn for å hjelpe bedriften med en bestemt oppgave. De er ikke forberedt på konsulentenes fremgangsmåte for å skaffe seg flere oppdrag når de først er inne.

Hva gjør en bedriftsleder når kyndige konsulenter, innleid på et gitt prosjekt, forteller at organisasjonen har flere områder som har forbedringspotensial? Hvis de sier at it-avdelingen ikke lever opp til sitt potensial?

Forhåpentlig vil vedkommende handle. Men her gjelder det å ha tunga rett i munnen. Hva slags agenda har konsulenten som kommer med disse opplysningene? Er det ren kundehjelp eller er det et forsøk på å selge inn flere tjenester?

Det er kontrollspørsmål ledelsen bør stille seg. I tillegg bør man være klar over bukk og havresekk-problematikken. Hvis den som identifiserer nye områder også er aktuell for jobben, bør det ringe en bjelle.

Etter bjellen har gitt lyd, bør ledelsen bringe inn andre for å vurdere problemet som ble identifisert. Det er ganske sikkert en reell problemstilling, men å la tipseren slippe til uten å innhente en "second opinion", er å gjøre seg selv en bjørnetjeneste.

Konsulentene er her for å bli, og de gjør mye godt arbeid for mange bedrifter. Men som ansvarlige hos kunden må ledelsen i bedriften være profesjonelle i sin omgang med hjelperne slik at de ikke tar over.

Mange norske bedrifter vil stå overfor denne utfordringen når de skal vurdere sin fremtidige it-strategi. Ikke gå i konsulentfella.