Holder koken

EdiSys AS, et konsulentselskap for elektronisk handel og EDI til næringslivet og offentlig sektor, oppnådde i første halvår en omsetning på 8,3 millioner kroner.
Det er en økning på 1,1 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Driftsresultatet havnet på 1,3 millioner kroner. Selskapet eies av Telenor og de ansatte i selskapet.

-- Vi er tilfreds med utviklingen gjennom årets seks første måneder. Til tross for den generelle nedgangen innen it-bransjen, ser vi positivt på selskapets utvikling også for andre halvår, sier administrerende direktør Frode Alm Eriksen.