SOVEPUTE:Nikolai Astrup mener AP og Aps forslag kun blir en sovepute for leverandørene.

 SOVEPUTE:Nikolai Astrup mener AP og Aps forslag kun blir en sovepute for leverandørene.

Høyre spenner ben for SP

SPs og APs forslag om å bevilge 500 millioner kroner til utbygging av bredbånd i distriktene blir kontant avvist av Høyre.

Det er arbeiderpartiet og Senterpartiet som står bak et forslag om å bevilge 500 millioner kroner årlig til utbygging av bredbånd. Til sammenlikning er regjeringens forslag over statsbudsjettet på fattige 69,7 millioner kroner. Begge forslagene konsentrerer seg om å støtte utbygging i distriktene og områder som ikke er kommersielt lønnsomme.

Selvskudd

Høyres finanspolitiske talsmann, Nikolai Astrup, beskriver forslaget som å skyte seg selv i foten. Han sier videre at et forslag slik som det AP og SP står bak kun vil føre til at leverandørene vil basere sine investeringer utelukkende på det offentlige tilskuddet.

Marit Arnstad i Senterpartiet sier på sin side at med en så lav finansiering som regjeringen legger opp til vil aldri disse områdene bli utbygd. Hun sier videre at de 10-20 prosentene som i dag ikke har godt nok bredbånd ikke er lønnsomt i slik finansieringen fra regjeringen er lagt opp. Dette betyr at utbyggingen vil i all hovedsak bli konsentrert i sentrale strøk.

De siste tre årene er det blitt søkt om tilskudd fra kommunene på tilsammen 1,7 milliarder kroner. Støtten som faktisk er blitt gitt er kun på 375 millioner kroner.