Høyst usikkert for OOXML

Høyst usikkert for OOXML

Det hersker full forvirring om ny standard etter at 200 delegater i Genéve har diskutert tekniske kommentarer i en uke.

Forrige uke møttes 200 internasjonale delegater for å diskutere seg nærmere et svar på spørsmålet om Microsofts/Ecmas dokumentstandard OOXML-kan godkjennes av ISO.

Standarden ble avvist av et flertall blant de nasjonale ISO-komiteene i august i fjor, men med et forbehold om å godta standarden gitt at innleverte forslag til endringer ble gjennomført av Ecma.

Den reviderte versjonen er nå ferdig, og Microsoft har tidligere hevdet at Ecma har gjort alt det ISO-komiteene har bedt om.

LES OGSÅ: - Nei til Microsoft verst for ODF

På papiret ser det greit ut.

Av de reviderte forslagene til OOXML-standarden (proposed dispositions) ble 98,4 prosent godkjent av en ISO-komité. Dermed skulle godkjenningen av den nye standarden være grei.

Men, og det er et ganske omfattende men:

De foreslåtte endringene i OOXML i sin helhet er avvist av delegatene, som indikerer at det ikke er mulig å gjennomføre et raskt vedtak (såkalt "fast track") som er det Ecma håpet å oppnå.

SE DEBATT: - Microsoft kjøper seg stemmer

Det som opprinnelig var 3500 tekniske innspill fra de nasjonale komiteene var redusert til 1100 før møtet i i Geneve i forrige uke. Delegatene hadde et dokument på 2300 sider å diskutere. Ifølge kritikere har dikusjonen dermed blitt rimelig overfladisk - det er derfor ikke mulig å trekke bastante konklusjoner.

- 80 prosent av endringene ble ikke diskutert. Dette er et kjempeproblem. Jeg har holdt på med dette i 25 år og har aldri sett noe lignende, sier Frank Farance i den amerikanske delegasjonen til ISO, til Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste. Amerikanerne stemte mot endringene.

Drøftet 200 endringer

Rundt 200 endringer ble diskutert, og deretter godkjent av komitémedlemmene, ble ytterligere 900 stenmt over uten diskusjon, på grunn av tidsnød. Av de 32 deltakerlandene var det bare seks som stemte for å godkjenne disse 900 endringene.

18 land avsto fra å stemme, mens fire nektet å registrere stemmen sin, ifølge bloggen til Andy Updegrove, advokat og kjent aktivist for åpne standarder. Fire land, blant dem USA og Malaysia stemte imot å godkjenne disse 900 endringene.

Holdningen blant kritiske røster (google "BRM geneva" hvis spesielt interessert) er at åpenbar: den raske prosessen (fast track vote) for å få godkjent Office Open XML er feilslått.

- Grundig prosess

Microsoft, på sin side, har ikke ovverraskende en annen oppfatning. Selskapet mener at OOXML har vært gjennom en langt grundigere prosess enn for eksempel OpenDocument Format, som ble ISO.-godkjent i 2006.

- Dette har fungert bra. Det har vært mye diskusjon siden denne prosessen startet 2. september i fjor. Det er ikke nødvendig å drøfte hvert eneste spørsmål i denne ukens møter, sier Tom Robertson, direktør for samspill og standarder i Microsoft.

Han mener at de nasjonale komiteene fikk tatt opp de spørsmålene de syntes var viktigst. Men Robertson vil ikke kommentere om Open XMLs muligheter for en endelig ISO-godkjenning. Dette krever at Open XML får støtte av tre firedeler av alle ISO-medlemmer som avgir stemme og av to tredeler av de nasjonale komiteene som arbeider med et bestemt forslag. De nasjonale komiteene skal avgi sin endelige stemme i løpet av mars.