Høyt utdannede stagnerer

It-folk med mer enn fire års utdannelse gikk ned i lønn i fjor. For bransjen sett under et steg gjennomsnittslønnen med 1.300 kroner.
Heltidsansatte i it-bransjen hadde i oktober i fjor en gjennomsnittlig månedslønn på 35.000 kroner, viser den siste lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Det utgjør en økning på 1.300 kroner, eller 3,8 prosent i forhold til samme tidspunkt i 2002.

I samme periode opplevde de med lengst utdannelse lønnsnedgang. It-ansatte med mer enn fire års utdannelse tjente i gjennomsnitt hundre kroner mindre i 2003 enn i 2002, noe som er en reduksjon på 0,1 prosent. Med en snitt-månedslønn på 44.200 kroner har de fleste likevel nok til salt i grøten.

-- Vi registrer at de med høyest utdanning ikke har fått den samme lønnsveksten som andre, men vet lite om hva lønnsnedgangen bunner i. Den lille nedgangen kan muligens skyldes strukturendringer og at folk har byttet jobb i perioden, sier Harald Lunde i SSB i en kommentar.

Statistikken fra SSB viser at 70 prosent av de heltidsansatte i it-sektoren er ansatt i akademiske yrker. I denne gruppen, som blant annet inkluderer sivilingeniører, seniorkonsulenter og systemkonsulenter, var gjennomsnittlig månedslønn 39.200 kroner.

Heltidsansatte i høgskoleyrker, som ingeniører, konsulenter og teknikere, hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 33.600 kroner.